Wikipedia:Entradas do Diccionario de escritores en lingua galega

Francisco Fernández del Riego


DICCIONARIO
DE
ESCRITORES
EN LINGUA GALEGA


Diccionario de escritores en lingua galega


EDICIOS DO CASTRO

Esta é unha lista dos autores con entrada no Diccionario de escritores en lingua galega de Francisco Fernández del Riego, editado por Ediciós do Castro. A primeira edición foi publicada en 1990, con 796 entradas. A segunda edición, publicada en 1992, incluía un engadido con 1082 entradas novas, até un total de 1878 escritores.


Índices:


  Primeira edición (1990):

  ABCChDEFGHIJKLLlMNOPQRSTVXZ  


  Addenda da 2ª ed. (1992):

  ABCChDEFGHIJLLlMNOPQRSTVXYZ  

Primeira edición (1990) editar

A (50 entradas) editar

B (33 entradas) editar

C (79 entradas) editar

(Nota: O dígrafo ch ten apartado de seu)

Ch (5 entradas) editar

D (24 entradas) editar

E (14 entradas) editar

F (50 entradas) editar

G (76 entradas) editar

H (5 entradas) editar

I (9 entradas) editar

J (11 entradas) editar

K (1 entrada) editar

L (60 entradas) editar

(Nota: O dígrafo ll ten apartado de seu)

Ll (2 entradas) editar

M (61 entradas) editar

N (14 entradas) editar

O (9 entradas) editar

P (82 entradas) editar

Q (5 entradas) editar

R (74 entradas) editar

S (48 entradas) editar

T (25 entradas) editar

V (55 entradas) editar

X (2 entradas) editar

Y (1 entrada) editar

Z (1 entrada) editar

Addenda da segunda edición (1992) editar

A (99 entradas) editar

B (64 entradas) editar

C (120 entradas) editar

(Nota: O dígrafo ch ten apartado de seu)

Ch (3 entradas) editar

D (30 entradas) editar

E (11 entradas) editar

F (99 entradas) editar

G (121 entradas) editar

H (9 entradas) editar

I (13 entradas) editar

J (6 entradas) editar

L (72 entradas) editar

(Nota: O dígrafo ll ten apartado de seu)

Ll (3 entradas) editar

M (89 entradas) editar

N (16 entradas) editar

O (6 entradas) editar

P (96 entradas) editar

Q (3 entradas) editar

R (71 entradas) editar

S (65 entradas) editar

T (18 entradas) editar

V (60 entradas) editar

X (2 entradas) editar

Y (4 entradas) editar

Z (2 entradas) editar