Wikipedia:Entradas do Diccionario de escritores en lingua galega

Francisco Fernández del Riego


DICCIONARIO
DE
ESCRITORES
EN LINGUA GALEGA


Diccionario de escritores en lingua galega


EDICIOS DO CASTRO

Esta é unha lista dos autores con entrada no Diccionario de escritores en lingua galega de Francisco Fernández del Riego, editado por Ediciós do Castro. A primeira edición foi publicada en 1990, con 796 entradas. A segunda edición, publicada en 1992, incluía un engadido con 1082 entradas novas, até un total de 1878 escritores.


Índices:


  Primeira edición (1990):

  ABCChDEFGHIJKLLlMNOPQRSTVXZ  


  Addenda da 2ª ed. (1992):

  ABCChDEFGHIJLLlMNOPQRSTVXYZ  

Primeira edición (1990)Editar

A (50 entradas)Editar

B (33 entradas)Editar

C (79 entradas)Editar

(Nota: O dígrafo ch ten apartado de seu)

Ch (5 entradas)Editar

D (24 entradas)Editar

E (14 entradas)Editar

F (50 entradas)Editar

G (76 entradas)Editar

H (5 entradas)Editar

I (9 entradas)Editar

J (11 entradas)Editar

K (1 entrada)Editar

L (60 entradas)Editar

(Nota: O dígrafo ll ten apartado de seu)

Ll (2 entradas)Editar

M (61 entradas)Editar

N (14 entradas)Editar

O (9 entradas)Editar

P (82 entradas)Editar

Q (5 entradas)Editar

R (74 entradas)Editar

S (48 entradas)Editar

T (25 entradas)Editar

V (55 entradas)Editar

X (2 entradas)Editar

Y (1 entrada)Editar

Z (1 entrada)Editar

Addenda da segunda edición (1992)Editar

A (99 entradas)Editar

B (64 entradas)Editar

C (120 entradas)Editar

(Nota: O dígrafo ch ten apartado de seu)

Ch (3 entradas)Editar

D (30 entradas)Editar

E (11 entradas)Editar

F (99 entradas)Editar

G (121 entradas)Editar

H (9 entradas)Editar

I (13 entradas)Editar

J (6 entradas)Editar

L (72 entradas)Editar

(Nota: O dígrafo ll ten apartado de seu)

Ll (3 entradas)Editar

M (89 entradas)Editar

N (16 entradas)Editar

O (6 entradas)Editar

P (96 entradas)Editar

Q (3 entradas)Editar

R (71 entradas)Editar

S (65 entradas)Editar

T (18 entradas)Editar

V (60 entradas)Editar

X (2 entradas)Editar

Y (4 entradas)Editar

Z (2 entradas)Editar