Wikipedia:Diccionario da literatura galega IV Termos e institucións literarias

A Xela Arias, Borobó, Xoán Manuel Casado, Carlos Casares, Domingo García-Sabell, Xoán González-Millán, Uxío Novoneyra, Francisco Taxes, Roberto Vidal Bolaño...
O voso legado diverso serve de fermento para mil primaveiras máis.

Diccionario da literatura galega IV Termos e institucións literarias
T
DICCIONARIO
DA
LITERATURA GALEGA
IV

Termos e institucións literarias
->>> <<<-EDITORIAL GALAXIA
 


Bermúdez, Fortes, García, González, Lama, Ogando, Pazó, Cebreiro, Seara, Vilavedra e Vega.
Coord.: Vilavedra (Instituto da Lingua Galega).


CapítulosEditar

Prólogo pp. 9-11
I Termos literarios 13-325
II Institucións literarias: Asociacións, grupos, premios 327-501
III Cadros: Métrica, Cantigas medievais, Literatura popular, Xeracións e grupos poéticos do século XX 503-529

EntradasEditar

Academia Literaria … pp. 15
Acción Gallega … 17
Acento métrico … 18
Aforismo … 18
Agal (Associaçom Galega da Língua) … 329
Agrarismo … 19
Agrupación Artística de Vigo … 330
Agrupación Cultural O Facho … 331
Agrupación Dramática Galega … 333
Alalá … 20
Alborada … 21
Alegoría … 21
Almanaque … 23
Alófono … 25
Anacreóntica … 25
Analepse … 25
Animismo … 25
Antipoesía … 26
Antoloxía … 26
Apólogo … 31
Apropósito … 31
Arcadismo … 31
Arquitextualidade … 32
Asemblea do Teatro Galego … 333
Asociación Cultural Abrente … 334
Asociación Cultural Auriense … 334
Asociación Cultural O Galo … 334
Asociación de Escritores de Galicia … 335
Asociación de Escritores en Lingua Galega … 336
Asociación de Escritores Gallegos … 338
Asociación de Teatro de Cámara Ditea … 338
Asociación Regionalista Gallega … 339
Atlantismo … 33
Auriense … 341
Auto … 34
Autobiografía … 34
Bailada … 37
Balada … 37
Balada francesa … 39
Banda deseñada … 39
Banquete de Conxo … 343
Bardo … 41
Barriga Verde … 345
Batallón Literario da Costa da Morte … 346
Beat … 42
Biblioteca Gallega … 346
Bildungsroman … 43
Biografía … 43
Brais Pinto … 346
Bravú … 346
Bucolismo … 45
Cadáver exquisito … 47
Cadro da Irmandade da Fala da Coruña … 349
Cadro Dramático da Universidade … 350
Caligrama … 47
Campaña do peso … 351
Canción … 49
Candea … 351
Cantar de cego … 49
Cantar de roda … 50
Cantiga … 50
Cántigas da Terra … 351
Cántigas e Agarimos … 352
Cántigas e Aturuxos … 353
Cantigas medievais (cadro) … 510
Canto xeórxico … 51
Carpe diem … 51
Catarse … 52
Celtismo … 53
Cenáculo Ourensán … 353
Centro Coordinador do Teatro Galego … 353
Centro Dramático Galego … 354
Certame de Narracións Breves Manuel Murguía … 357
Certame do Miño … 358
Certame Lingüístico-Literario Carvalho Calero … 358
Certame Literario de Betanzos … 359
Certame Literario de Lugo … 359
Certame Literario de Ourense … 359
Certame Literario de Pontevedra … 359
Certame Literario Manuel Lueiro Rey … 360
Certame Rosalía de Castro … 360
Certamen de Poesía Rosalía de Castro … 361
Chévere … 361
Ciclo artúrico … 54
Clasicismo … 55
Colaxe … 56
Colección Céltiga … 363
Colección Lar … 363
Colectivo Alén … 363
Colectivo Blas Espín … 363
Colectivo Cravo Fondo … 364
Colectivo Loia … 364
Colectivo Rompente … 365
Colectivo Ronseltz … 366
Colectivo Sacou … 367
Comedia … 58
Commedia dell'arte … 58
Compañía de Arte Floklórico Gallego … 367
Compañía Gallega Aires da Terra … 368
Compañía Gallega Boga-Tacholas … 368
Compañía Gallega Maruja Villanueva … 368
Compañía Luís Seoane … 369
Concurso Ateneo Ferrolán … 370
Concurso Biblioteca do Arlequín … 370
Concurso Castelao … 370
Concurso de Contos Breogán do Centro Galego de Bizkaia … 370
Concurso de Contos Casa da Xuventude (Ourense) … 371
Concurso de Contos Infantís O Facho … 372
Concurso de Novela Bibliófilos Gallegos … 372
Concurso de Refraneiros Bibliófilos Gallegos … 372
Concurso de Teatro Breve da Escola Dramática Galega … 372
Concurso de Teatro Infantil O Facho … 373
Concurso de Textos Teatrais Abrente … 373
Concurso Nacional de Poesía O Facho … 376
Conservatorio Nacional da Arte Galega … 377
Contacontos … 59
Conteiros … 59
Conto … 60
Conto folclórico … 64
Conto popular … 64
Copla … 65
Coral de Ruada … 378
Coroa literaria … 65
Coros … 66
Corporación Semiótica Galega … 379
Corrente de conciencia … 67
Cosaute ou cosante … 69
Costumismo … 69
Cousa … 71
Cova Céltica, A … 379
Creación colectiva … 72
Creacionismo … 72
Culturalismo … 74
Dadaísmo … 77
Decadentismo … 78
Descordo … 80
Deus ex machina … 80
Día das Letras Galegas … 381
Diádocos … 80
Diálogos … 81
Diario … 82
Diéxese … 83
Diglosia … 83
Discurso … 85
Drama … 85
Edición … 89
Égloga … 94
Elexía … 94
Enchoyada … 95
Endecha … 95
Entremés … 96
Enunciación … 96
Envoi ou envío … 96
Épica … 96
Epígonos … 100
Epigrama … 101
Época Nós … 101
Epojé … 102
Epopea … 102
Escola amado-carballista … 383
Escola da Tebra … 384
Escola de Vilancicos de Mondoñedo … 385
Escola Dramática Galega (1908) … 386
Escola Dramática Galega (1922) … 386
Escola Dramática Galega (1977) … 387
Escola formalista ou idealista … 389
Escola poética do Seminario de Mondoñedo … 389
Escola poética pontevedresa … 390
Escola poética vilalbesa … 390
Escola Rexional de Declamación … 390
Escritura automática … 104
Esperpento … 104
Esteticismo … 105
Estrambote … 105
Estribillo … 105
Estrofa … 105
Evidencialismo … 105
Existencialismo … 106
Expresionismo … 106
Facho, O … 393
Fantápole … 109
Fanzine … 110
Farándula, A … 393
Farsa … 112
Feísmo … 112
Festas Minervais … 394
Fiinda … 113
Fingoy … 394
Fistor … 113
Flash back … 114
Focalización … 115
Folclore … 115
Folletín … 115
Fonosimbolismo … 116
Formalismo … 118
Fragmentarismo … 119
Franciscanismo … 120
Futurismo … 120
Galaxia … 395
Galicia Literaria … 397
Gálix … 398
Glosa … 123
Grupo A Gadaña … 399
Grupo Brais Pinto … 399
Grupo de Amor e Desamor … 401
Grupo de Ribadavia … 402
Grupo Dolmen … 403
Grupo Galaxia … 403
Grupo Mindoniense … 404
Grupo Nós … 405
Haikú … 125
Heterónimo … 126
Hilozoísmo … 126
Himno … 129
Hipertexto … 130
Hipertextualidade … 131
Hipotexto … 131
Historia … 131
Histrión 70 … 407
Ibby … 409
Iberismo … 133
Ilustración … 136
Imaxinismo … 137
Impresionismo … 138
In media res / In medias res … 139
Institución Libre de Enseñanza … 410
Instituto Padre Sarmiento … 411
Intertextualidade … 140
Irmandades da Fala … 412
Irmandade Nazonalista Galega … 415
Ismos … 142
Junta de Ampliación de Estudios … 415
Laboratorio de Indagacións Poéticas … 417
Lai … 145
Lelía … 145
Lenda … 145
Librería Gallega … 417
Liceo Artístico y Literario … 418
Liceo de la Juventud … 418
Liga Agraria … 419
Liga Gallega … 419
Liga Nórdica … 420
Lírica … 145
Lista de Honra do IBBY … 420
Literatura … 147
Literatura erótica … 150
Literatura popular … 152
Literatura popular (cadro) … 513
Locus amoenus … 154
Macrotexto … 157
Madrigal … 158
Manifesto … 158
Matarile Teatro … 421
Materia de Bretaña … 160
Melodrama … 163
Memorias … 164
Metaliteratura … 165
Metateatro … 166
Metatextualidade … 168
Métrica … 168
Métrica (cadro) … 505
Minimalismo … 170
Mise en abîme … 170
Misiones Pedagógicas … 422
Misticismo … 171
Mito … 172
Modalización … 174
Modernismo … 176
Monicreques de Kukas, Os … 422
Monólogo … 178
Monólogo interior … 178
Mostra de Teatro Galego Abrente … 423
Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia … 426
Mote … 179
Muiñeira … 179
Narración … 171
Narrador … 181
Narratario … 183
Narrativa … 183
Naturalismo … 184
Nenia … 185
Neoclasicismo … 186
Neopopularismo … 186
Neorrealismo … 187
Neosimbolismo … 189
Neotrobadorismo … 189
Neovirxilianismo … 190
Niveis do discurso … 190
Niveis narrativos … 191
Nouveau roman … 191
Nova Narrativa … 194
Novecentismo … 197
Novela … 199
Novela autobiográfica … 203
Novela breve … 203
Novela costumista … 203
Novela curta … 203
Novela de aprendizaxe … 203
Novela de autoformación … 203
Novela de aventuras … 204
Novela de costumes … 205
Novela de educación … 205
Novela de ficción científica … 205
Novela de formación … 206
Novela de ideas … 206
Novela de iniciación sentimental … 206
Novela de misterio … 206
Novela de suspense … 206
Novela de terror … 206
Novela de tese … 207
Novela de vaqueiros … 207
Novela do espertar … 207
Novela do Oeste … 207
Novela documento … 207
Novela epistolar … 207
Novela filosófica … 208
Novela histórica … 208
Novela marco … 209
Novela negra … 210
Novela obxectalista … 211
Novela picaresca … 211
Novela policial … 212
Novela polifónica … 212
Novela por entregas … 213
Novela posmoderna … 214
Novela psicolóxica … 214
Novela social … 215
Novela testemuñal … 215
Novísimos … 215
Obxectalismo … 217
Oda … 216
Oepli … 429
Ollomoltranvía … 429
Oralidade … 219
Oratoria … 219
Orfeón Centro Gallego … 430
Orfeón Gallego … 430
Orfeón Gallego Primitivo … 430
Ossianismo … 222
Palavra … 225
Palimpsesto … 225
Palíndromo … 226
Paratexto … 227
Parnasianismo … 228
Parodia … 229
Parrafeo … 230
Pastiche … 230
Pausa … 230
Pedrón de Ouro … 431
Pen Clube de Galicia … 431
Poesía … 231
Poesía caligráfica … 232
Poesía civil … 233
Poesía comprometida … 234
Poesía dos 80 … 234
Poesía dos 90 … 234
Poesía erótica … 234
Poesía experimental … 234
Poesía popular … 236
Poesía visual … 236
Polifonía … 237
Posmodernidade … 238
Posromanticismo … 241
Pranto … 241
Precursores … 432
Premio Alvaro Cunqueiro de Teatro … 433
Premio Ángel Casal … 434
Premio Arcebispo Juan de San Clemente de Lectores Novos … 434
Premio Arume de Poesía para Nenos … 434
Premio Barco de Vapor … 435
Premio Bibliófilos Gallegos … 435
Premio Brais Pinto … 435
Premio Café Dublín … 435
Premio Camiño de Santiago para Obras Teatrais Inéditas … 435
Premio Celanova Casa dos Poetas … 436
Premio Chitón de Novela … 437
Premio Cidade de Lugo … 437
Premio Curuxa do Humor … 437
Premio da Crítica Española … 438
Premio De Catro a Catro … 439
Premio de Narracións Xuvenís Rúa Nova … 439
Premio de Narrativa Alvaro Cunqueiro … 440
Premio de Narrativa Fantástica Cidade da Coruña … 440
Premio de Narrativa Torrente Ballester … 440
Premio de Novela García Barros (Kenkeirades) … 440
Premio de Novela Longa Blanco Amor … 441
Premio de Poesía Concello de Carral … 442
Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón … 442
Premio de Poesía Fermín Bouza Brey … 443
Premio de Poesía Fernando Esquío … 443
Premio de Poesía Johán Carballeira … 444
Premio de Poesía Martín Codax … 444
Premio de Textos Teatrais Rafael Dieste … 444
Premio Eixo Atlántico de Narrativa Galego-Portuguesa Carlos Blanco … 445
Premio Eixo Atlantico de Textos Dramáticos … 445
Premio Espiral Maior de Poesía … 445
Premio Estornela de Teatro para Nenos … 446
Premio Galaxia … 446
Premio Galicia de Narrativa … 448
Premio Lazarillo … 446
Premio Leliadoura de Poesía … 447
Premio Literario Ánxel Fole … 447
Premio Losada Diéguez … 447
Premio Marina … 448
Premio Merlín de Literatura Infantil … 449
Premio Miguel González Garcés … 449
Premio Nacional de Literatura … 450
Premio Nacional de Narracións Breves Modesto R. Figueiredo … 450
Premio Raíña Lupa … 453
Premio Rañolas de Literatura Infantil e Xuvenil … 453
Premio Roberto Blanco Torres de Xornalismo de Opinión … 453
Premio Rosalía de Castro … 454
Premio Xeración Nós de Teatro Infantil … 454
Premio Xerais de Novela … 454
Premio Xosé Díaz Jácome … 455
Premio Xustas Literarias Galegas del Ayuntamiento de Santiago … 455
Premio White Ravens … 456
Premios Compostela de Teatro … 456
Premios da Crítica de Galicia … 457
Premios do Centro Gallego de Bos Aires … 458
Premios María Casares … 459
Prerrexurdimento … 242
Prerromanticismo … 242
Primeiro provincialismo … 242
Prolepse … 242
Promoción Antre dous Séculos … 460
Promoción de Enlace … 460
Promoción dos Noventa … 460
Promoción dos Oitenta … 462
Prosaísmo crítico … 242
Provincialismo … 243
Pseudónimo … 247
Punto de vista … 247
Real Academia Galega … 465
Realismo … 249
Realismo crítico … 253
Realismo inmanente … 253
Realismo lírico … 255
Realismo máxico … 256
Realismo social … 258
Refrán … 260
Regueifa … 260
Relato … 260
Renacentismo … 261
Retórica … 262
Retrouso … 262
Rexionalismo … 262
Rexurdimento … 265
Rima … 270
Ritmo … 270
Roman … 270
Romance … 270
Romance heroico … 273
Romanciño ou romancillo … 273
Romanticismo … 273
Rompente … 468
Rondó (rondeau) ou rondel … 276
Saga … 279
Sala Carral … 469
Sala Galán … 469
Sala Nasa … 471
Sala Teatro Luís Seoane … 473
Sarabela Teatro … 473
Sátira … 280
Saudosismo … 282
Séculos escuros … 284
Segundo Provincialismo … 285
Seminario de Estudos Galegos … 475
Sílaba métrica … 285
Silva … 285
Simbolismo … 285
Símbolo … 286
Sirventés … 289
Socialrealismo … 290
Sociedad de los Bibliófilos Gallegos … 477
Sociedad del Folklore Gallego … 478
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago … 479
Solidaridad Gallega … 481
Soliloquio … 292
Soneto … 292
Soneto con falda … 293
Stemma Codicum … 293
Surrealismo … 294
Teatro … 297
Teatro Antroido … 483
Teatro Artello … 484
Teatro Circo … 485
Teatro de Cámara da Asociación Cultural Iberoamericana … 487
Teatro de Ningures … 487
Teatro do Aquí … 488
Teatro do Atlántico … 489
Teatro do Morcego … 490
Teatro do Noroeste … 491
Teatro institucional … 304
Teatro Popular Galego … 492
Teatro profesional … 305
Técnica cinematográfica … 307
Técnica do parqué … 307
Técnica epistolar … 307
Técnica telefónica … 307
Tertulia … 308
Tespis … 493
Título … 308
Toxos e Froles … 494
Trampitán … 308
Transtextualidade … 309
Traxedia … 309
Tremendismo … 309
Troula … 495
Ubi sunt … 311
Ucronía … 312
Ultraísmo … 313
Vangarda … 315
Vangardismo … 317
Venecianismo … 317
Versículo … 317
Verso … 318
Verso de gaita galega … 318
Verso libre … 319
Vilancete … 319
Virelai … 319
Xénero literario … 321
Xeración Abrente … 497
Xeración das Festas Minervais … 497
Xeración de 1868 … 497
Xeración de 1925 … 499
Xeración de 1936 … 499
Xeración de Entre Séculos … 500
Xeración de Vangarda … 500
Xeración do 22 … 500
Xeración dos 50 … 500
Xeración Galaxia … 500
Xeración Nós … 500
Xeración Poética dos 80 … 500
Xeración Poética dos 90 … 500
Xeración Teatral dos Noventa … 500
Xeración Teatral dos Oitenta … 501
Xeracións e grupos poéticos do século XX (cadro) … 519
Xogos Florais … 324
Xornadas de Teatro de Vigo … 501
Zéxel … 325

Véxase taménEditar

BibliografíaEditar

Outras páxinasEditar