Premio Literario Ánxel Fole

premio literario de ensaio galego

O Premio literario Ánxel Fole é un premio literario de ensaio promovido por El Progreso e Novacaixagalicia. Recoñece co seu nome a figura do escritor Ánxel Fole. Cada edición está dedicada á figura dunha personalidade relacionada coa provincia de Lugo.

Edicións editar

caption
Ano Dedicado a Persoa gañadora Obra
1987
(I edición)
Ánxel Fole Tareixa Castro Rodríguez O trasmundo de Ánxel Fole
1988
(II edición)
Celestino Fernández de la Vega Carlos Fernández Fernández O pensamento epocal de Celestino Fernández de la Vega
1989
(III edición)
Luís Pimentel José Sánchez Reboredo El silencio y la música. Ensayo sobre la poesía de Pimentel
1990
(IV edición)
Álvaro Cunqueiro Xesús González Gómez Cunqueiro, traductor
1991
(V edición)
Ramón Piñeiro Carlos Casares Ramón Piñeiro. Unha vida por Galicia
1992
(VI edición)
Ricardo Carballo Calero Aurora Marco Foula e Ronsel. Os anos xuvenís de Carvalho Calero (1910-1941)
1993
(VII edición)
Antonio Noriega Varela Xosé Ramón Freixeiro Mato Da montaña o corazón. Produción literaria e lingua en Noriega Varela
1994
(VIII edición)
Aquilino Iglesia Alvariño Román Raña A vixília no Gólgota infinito. As liñas temáticas en 'Lanza de soledá'
1995
(IX edición)
Xosé María Díaz Castro Alfonso Blanco Torrado A ascensión dun poeta, Xosé María Díaz Castro
1996
(X edición)
Aureliano Pereira María Xosé Rodríguez Valcárcel Aureliano J. Pereira no rexurdimento galego
1997
(XI edición)
Xosé Crecente Vega Ricardo Polín e Luz María Durán Edición crítica de Codeseira
1998
(XII edición)
Manuel Leiras Pulpeiro Ramón Reimunde Noreña Ben pode Mondoñedo desde agora. A eséncia popular na obra e na língua de Manuel Leiras Pulpeiro
1999
(XIII edición)
Evaristo Correa Calderón Xosé María González Xil Correa Calderón, celta. Os tempos de avanzada (1915-1936)
2000
(XIV edición)
Xosé Trapero Pardo Ana María Rodríguez Trapero Pardo, a crónica dun século
2001
(XV edición)
Ánxel Johán Nuria López Ángel Johán, retrato dun artista (1901-1965)
2002
(XVI edición)
Fiz Vergara Vilariño Lois Celeiro Fiz Vergara Vilariño, poeta nos eidos da bremanza
2003
(XVII edición)
Antón Villar Ponte Carlos Nuevo Cal e Emilio Xosé Ínsua O primeiro Antón Villar Ponte
2004
(XVIII edición)
Uxío Novoneyra Olga Novo Uxío Novoneyra. Lingua loaira
2005
(XIX edición)
Nicomedes Pastor Díaz Goretti Sanmartín Nicomedes Pastor Díaz, unha existencia exemplar
2006
(XX edición)
Manuel María Xosé Ramón Freixeiro Mato Cucou o cuco cuqueiro. Lingua e estilo na obra de Manuel María
2007
(XXI edición)
Xoán Rof Carballo Carlos Fernández e Anxo Rei Ballesteros Urda e mundo. Un ensaio sobre Rof Carballo
2008
(XXII edición)
Purificación de Cora y Más-Villafuerte Nicolás Vidal Purificación de Cora y Más-Villafuerte, da prensa de partido ao xornalismo como empresa
2009
(XXIII edición)
Maruxa Mallo Carlos Nuevo Cal e Emilio Xosé Ínsua Maruja Mallo: de prometedora pioneira a artista universal
2010
(XXIV edición)
Xosé Díaz Jácome Armando Requeixo Xosé Díaz Jácome. Poeta e xornalista
2012
(XXV edición)
José Almoina Isabel Gómez Rivas Almoina