Folletín

Procedente do francés feuilleton, recóllense baixo esta denominación aquelas novelas por entregas que se ían presentando con certa periodicidade (normalmente a diario) nos xornais.

Portada do semanario-folletín La Lune (1867).