Portal:Galicia

Benvido(a) ao portal Galicia, a portada temática sobre Galicia, da Wikipedia en lingua galega.


O desenvolvemento do portal Galicia, ao igual que o resto do contido da Wikipedia, está aberto a toda persoa interesada en contribuír.   Xa temos máis de 33.333 artigos relacionados con Galicia.

Benvida Bullet red.png Guía Bullet red.png Preguntas frecuentes Bullet red.png Políticas Bullet red.png Axuda

Wbar blue.jpg
Flag of Galicia.svg

Galicia ou Galiza é unha nación recoñecida internacionalmente en 1933 e establecida xurídica e administrativamente desde 1978 como Comunidade Autónoma segundo a Constitución española e con estatuto de nacionalidade histórica no seu Estatuto de Autonomía, dentro do Reino de España. O seu territorio está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e linda, ao leste, coas comunidades autónomas de Asturias e Castela e León, ao oeste co Océano Atlántico, ao norte co Mar Cantábrico e ao sur coa República de Portugal.

Ten como lingua propia o galego, similar e de orixe común co portugués, e comparte oficialidade co castelán, que é oficial en toda España.

Galicia posúe 2 718 525 habitantes (2016), cunha distribución poboacional que aglomera a meirande parte na franxa entre Ferrol e Vigo. Santiago de Compostela é a capital cun estatuto especial, dentro da provincia da Coruña. En Galicia, os núcleos urbanos con rango de cidade son sete, que segundo criterios poboacionais son os seguintes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol.

Wbar blue.jpg
Galicia, un relato no mundo, 01-24b, Viaxe de Exeria.jpg

O Itinerario de Exeria, tamén coñecido como Itinerarium Egeriae, Peregrinatio Aetheria ou Peregrinatio ad Loca Sancta, é un conxunto de textos en latín escritos por Exeria relatando a súa peregrinación dende a Gallaecia ata Terra Santa entre os anos 381 e 384.

Como libro de viaxes, é unha fonte importante para coñecer a situación naquel momento das zonas percorridas. Nel detállanse costumes dos nativos, crenzas populares, rituais relixiosos e expresións da fala vernácula. Está redactado en primeira persoa no latín coloquial utilizado na vida diaria, cunha espontaneidade natural que difire do estilo solemne propio da lingua escrita. O seu valor é filolóxico, sociolóxico e literario.


← O mes pasado Bullet red.png O mes que vén →
Vexa o mes de febreiro na cultura popular galega
Portada da enciclopedia ]