Literaria (Editorial Galaxia)

colección literaria de narrativa de Editorial Galaxia

 

O deseñador Francisco Mantecón empregou un fragmento
do Nacemento de Venus, de Botticelli, para ilustrar a
portada de Vento ferido[1] e Manuel Janeiro un detalle dos
Fusilamentos na montaña do Príncipe Pío, de Goya, para
a de Memorias dun ninguén.[2]

Literaria (anteriormente Galaxia•Narrativa) é unha colección de literatura da Editorial Galaxia. Botou a andar en 1968. Inclúe reedicións e primeiras edicións de autores galegos e foráneos traducidos ao galego.

Números da colección

editar

Do número 1 ao 100

editar

1. Ánxel Fole: Á lus do candil.
2. Álvaro Cunqueiro: Merlín e familia
3. Ánxel Fole: Terra brava
4. Daniel Cortezón: As covas do rei Cintolo
5. Álvaro Cunqueiro: As crónicas do sochantre
6.
7. Álvaro Cunqueiro: Escola de menciñeiros
8.
9. Silvio Santiago: Vilardevós
10. Álvaro Cunqueiro: Si o vello Sinbad volvese ás illas...
11. Camilo José Cela: A familia de Pascual Duarte
12. Camilo G. Suárez Llanos: Como calquer outro día
13. Castelao: Cousas
14. Rafael Dieste: Dos arquivos do trasno
15. Eduardo Blanco Amor: Os biosbardos
16. Álvaro Cunqueiro: Tesouros novos e vellos
17. Varios: Contos
18. Castelao: Os dous de sempre
19. Marcial Suárez: O acomodador e outras narracións
20. Xosé Fariña Jamardo: Co sorriso nos beizos
21. Xosé Neira Vilas: A muller de ferro
22. Marcial Valladares: Maxina ou a filla espúrea
23. Eduardo Blanco Amor: A esmorga
24. Luis Moure Mariño: Sampre matinando
25. Álvaro Cunqueiro: Xente de aquí e de acolá
26. Xosé Filgueira Valverde: Quintana viva
27. Eduardo Blanco Amor: Xente ao lonxe
28. Xosé Gayoso Veiga: Coa nosa xente
29. Xosé María Castroviejo: Memorias dunha terra
30. Xosé Luís Méndez Ferrín: Elipsis e outras sombras
31. Eduardo Moreiras: Primavera no Lor
32. Carlos Casares: Xoguetes para un tempo prohibido
33. Silvio Santiago: O silencio redimido
34. Eliseo Alonso: A rúa do noxo
35. Álvaro Cunqueiro: Os outros feirantes
36. Ánxel Sevillano: Historias do canizo
37. Álvaro Cunqueiro: A cociña galega
38. Camilo Gonsar: Cara a Times Square
39. Xosé Neira Vilas: Encrucilladas
40. Carlos Casares: Ilustrísima
41. Xavier Alcalá: Fábula
42. Carlos Casares: Vento ferido
43. Víctor Freixanes: O triángulo inscrito na circunferencia
44. Xosé Luís Méndez Ferrín: Percival e outras historias
45. Xosé Luís Méndez Ferrín: Arrabaldo do norte
46. Paco Martín: No cadeixo
47. Ramón Otero Pedrayo: Arredor de si
48. Ramón Otero Pedrayo: O mesón dos ermos
49. María Xosé Queizán: A orella no buraco
50. Xosé Fariña Jamardo: Tiroliro a sete voces
51. Carlos Casares: Os escuros soños de Clío
52. Xosé Neira Vilas: Xente no rodicio
53. Vicente Risco: Mitteleuropa
54. Álvaro Cunqueiro: O incerto señor Don Hamlet
55. Alfredo Conde: Xa vai o griffón no vento
56. Castelao: Os vellos non deben de namorarse
57. Ramón Otero Pedrayo: Rosalía
58. Camilo Gonsar: Lonxe de nós e dentro e outras páxinas
59. Xosé Neira Vilas: Pan
60. Antón Risco: Memorias dun emigrante
61. Alfredo Conde: Memoria de Noa
62. Xavier Alcalá: A nosa cinza
63. Carlos Casares: Os mortos daquel verán
64. Ramón Otero Pedrayo: Fra Vernero
65. Xesús Rábade Paredes: Saraverde
66. Xavier Alcalá: Voltar
67. Marina Mayoral: Unha árbore, un adeus
68. Víctor F. Freixanes: O enxoval da noiva
69. Ramón Otero Pedrayo: Contos de Santos e Nadal
70. Alfredo Conde: Mementos de vivos
71. Marina Mayoral: O reloxio da torre
72. Xohana Torres: Adiós, María
73. Xesús Rábade Paredes: A palabra secreta
74. Carmen Panero: Diario do Mimo
75. L. Alonso Girgado: Antoloxía do conto galego…
76. Antón Tovar: A grande ilusión e outros contos
77. Antón Risco: As metamorfoses de Proteo
78. Alberto Avendaño: E outras historias
79. Ramón Otero Pedrayo: Teatro de máscaras
80. Alfredo Conde: Música sacra
81. Antonio Fernández Pérez: Terra coutada
82. Xavier Alcalá: Cárcere verde
83. Alfredo Conde: Breixo
84. Xesús Rábade Paredes: A terra prometida
85. Ramón Otero Pedrayo: Entre a vendima e a castañeira
86. L. Alonso Girgado: O relato breve. Escolma dunha década…
87. Ramón Otero Pedrayo: Os camiños da vida
88. Carlos Casares (ed.): Antoloxía da novela curta
89. Xosé Neira Vilas: Remuíño de sombras
90. Ramón Otero Pedrayo: Arredor de si
91. Ramón Otero Pedrayo: A romaría de Xelmírez
92. Anxo Rei Ballesteros: Dos anxos e dos mortos
93. Xavier Alcalá: Latitude austral
94. Antón Risco (ed.): Antoloxía da literatura fantástica…
95. Antón Risco: Tres situacións elementais
96. Xosé Neira Vilas: Camiño bretemoso
97. Ánxel Fole: Contos da néboa
98. Xesús Rábade Paredes: Branca de Loboso
99. Helena Villar Janeiro: O enterro da galiña de Domitila Rois
100. Anxo Rei Ballesteros: Loaira

Do 101 ao 200

editar

101. Xosé Neira Vilas: A muller de ferro
102. Salvador García-Bodaño: Os misterios de Monsieur D'Allier
103. Ramón Otero Pedrayo: Devalar
104. Paco Martín: Tres historias para ler á noite
105. Xavier Alcalá: Viaxes no país de Elal
106. Xavier Alcalá: Nos pagos de huinca Loo
107. Adolfo Domínguez Fernández: Juan Griego
108. Xosé Alvilares: Memoria de agravios
109. Eduardo Blanco Amor: A escadeira de Jacob
110. Miguel-Anxo Murado: Memoria de derribos
111. Ramiro Fonte: Os leopardos da lúa
112. Ramón Otero Pedrayo: Narrativa breve
113. Xosé Neira Vilas: Charamuscas
114. Miguel Torga: Contos da montaña
115. Luís Menéndez Villalva: Toda a terra é dos homes
116. Alfonso Álvarez Cáccamo: Xente de mala morte
117. Bieito Iglesias: Miss Ourense
118. Gustave Flaubert: Madame Bovary
119. Honoré de Balzac: O tío Goriot
120. Ramón Otero Pedrayo: O fidalgo e outros relatos
121. Arturo Lezcano Fernández: Os dados de Deus
122. Harguindey/Barrio: Antoloxía do conto popular galego
123. Castelao: Retrincos. Un ollo de vidro
124. Xesús Rábade Paredes: As sombras do barroco
125. Marina Mayoral: Querida amiga
126. Vicente Risco: O porco de pé
127. Alfredo Conde: O barco
128. Xosé Antonio Moreno: O cable inglés
129. X. M. González Reboredo: Lendas galegas de tradición oral
130. Ramón Otero Pedrayo: Contos do camiño e da rúa
131. Miguel-Anxo Murado: Ruído. Relatos de guerra
132. Xesús Manuel Valcárcel: O capitán lobo negro
133. Antón Risco: Mascarada
134. Stendhal: A cartuxa de Parma
135. Manuel Rivas: ¿Que me queres, amor?
136. Xavier Lama: Os moradores da nada
137. Escritores galegos por AI: Berra liberdade
138. Carlos Casares: Deus sentado nun sillón azul
139. Silvia Gaspar: Antoloxía do conto galego de medo
140. Ramón Otero Pedrayo: O señorito da Reboraina
141. Stendhal: Vermello e negro
142. Alessandro Manzoni: Os noivos
143. Manuel Lueiro Rey: Manso
144. Xavier Carro: As calexas do cigurat
145. Ánxel Fole: Historias que ninguén cre
146. Xavier Lorenzo Tomé: O paxaro que canta un home
147. Xesús Manuel Valcárcel: Os ollos da sentinela
148. Ramón Otero Pedrayo: O libro dos amigos
149. Miguel-Anxo Murado: Mércores de cinza
150. Joan Perucho: Monstruario fantástico
151. M. Aleixandre: A compañía clandestina de contrapublicidade
152. Otero Pedrayo: A lagarada, O desengano do priorio
153. Xosé Antonio Moreno: Matar a Kerenski
154. Anxo Rei Ballesteros: A sombra dos teus soños
155. Ernest Hemingway: O vello e o mar
156. Carlos Casares: Un país de palabras
157. Xavier Alcalá: Alén da desventura
158. Xesús Manuel Valcárcel: As grandes carballeiras
159. Tucho Calvo: Luz de abrente
160. Vítor Vaqueiro: Os xenerais de África
161. Antón Riveiro Coello: A quinta de Saler
162. Manuel Rivas: Ela, maldita alma
163. Ramón Otero Pedrayo: Sereno e grave gozo…
164. Antón Risco: Os fillos do rio
165. Bieito Iglesias: O mellor francés de Barcelona
166. Antonio Tabucchi: Afirma Pereira
167. Xosé Miranda: Infancia e desventura de Lino Carrán
168. Antón Riveiro Coello: Animalia
169. Ramón Loureiro: O corazón portugués
170. Xosé Antonio Moreno: Reminiscencias de Bob Dylan
171. Ramón Otero Pedrayo: O espello no serán
172. Antón Riveiro Coello: As rulas de Bakunin
173. Antonio Tovar Bobillo: Diario íntimo dun vello revoltado
174. Antón Riveiro Coello: Homónima
175. Ramón Otero Pedrayo: Polos vieiros da saudade
176. Arturo Lezcano Fernández: Só os mortos soterran os seus mortos
177. Bieito Iglesias: A historia escríbese de noite
178. Xosé Carlos Caneiro: Triloxía dos tristes
179. Xerardo Quintiá: Un rabaño de ovellas brancas
180. Xavier Manteiga: Ira
181. Ramón Chao: A paixón de Carolina Otero
182. Carlos Casares: O sol do verán
183. Miguel Anxo Fernández: O sabre do francés
184. Ramón Otero Pedrayo: Artigos de posguerra
185. Jaume Cabré: Señoría
186. Vítor Vaqueiro: Os nomes da morte
187. Miguel Anxo Fernández: Un nicho para Marilyn
188. Antón Risco: O embrión
189. Xabier López López: A estraña estrela
190. Alfonso Álvarez Cáccamo: O bosque de Levas
191. Xosé Monteagudo. As voces da noticia
192. Unai Elorriaga. Un tranvía cara a SP
193. Antonio Pereira González. Contos da Cábila
194. Xosé Carlos Caneiro. Ámote
195. Amélie Nothomb. Un nome de dicionario
196. Xabier López López. A vida que nos mata
197. Camilo Gonsar. A noite da aurora
198. Antón Riveiro Coello. A esfinxe de amaranto
199. Unai Elorriaga. O pelo de Van Hoff
200. Xavier Alcalá: Entre fronteiras

Do 201 ao 300

editar

201. Marina Mayoral: Ao pé do magnolio
202. Francisco Castro Veloso: Xeración perdida
203. Séchu Sende: Orixe
204. Bieito Iglesias: Amor e música lixeira
205. Xurxo Borrazás: Ser ou non
206. Xosé Manuel Trigo: Reserva especial
207. Xesús Constela: As humanas proporcións
208. Antonio Tabucchi: Tristano morre
209. Miguel Anxo Fernández Fernández: Capitol, última sesión
210. Xerardo Agrafoxo: Unha viaxe no Ford T
211. John Rutherford: As frechas de ouro
212. Xavier Rodríguez Baixeras: Diario de comidas
213. Nélida Piñon: A república dos soños
214. Simonetta Agnello Hornby: A mennulara
215. Xosé Ramón Pena: Fado de princesa
216. Dolores Ruiz: Dentro da illa
217. Juan José Moralejo: As troitas, miñas señoras
218. Anxo Rei Ballesteros: Non sei cando nos veremos
219. Anxos Sumai: Melodía de días usados
220. Xavier Alcalá: Nas catacumbas
221. Francisco X. Fernández Naval: Unha cita co aire
222. Antón Riveiro Coello: Casas baratas
223. Jaureguizar: Cabaret voltaire
224. Camilo Gonsar: Como calquera outro día
225. Alfredo Conde: Lukumí
226. Anna Gavalda: Xuntos e máis nada
227. Paul Auster: Brooklyn Follies
228. María Rosa Lojo: A fin da terra
229. Xosé Monteagudo: Esta historia
230. Truman Capote: Cruceiro de verán
231. Paco Martín: A bisneta lercha
232. Unai Elorriaga: Vredaman
233. Domingo Villar: Ollos de auga
234. Luís Paradelo: Xelamonite
235. Francisco Castro Veloso: Spam
236. Miguel Anxo Fernández: Luar no inferno
237. M. Veiga: Lois e Helena buscándose un día de tormenta
238. Nélida Piñon: A casa da paixón
239. Miguel Sande: Se algún día esta muller morta
240. Paul Auster: Viaxes no scriptorium
241. Inma López Silva: New York, New York
242. Xabier López López: Trinta e dous dentes
243. Miguel-Anxo Murado: O soño da febre
244. Séchu Sende: Made in Galiza
245. Alfredo Conde: María das batallas
246. Paul Auster: A vida interior de Martin Frost
247. Xesús Rábade Paredes: Mentres a herba medra
248. W. G. Sebald: Camposanto
249. Antón Riveiro Coello: Os ollos de K
250. Francisco Castro Veloso: As palabras da néboa
251. Anxos Sumai: Así nacen as baleas
252. Xavier Alcalá: Unha falsa luz
253. Xosé María Álvarez Blázquez: A pega rabilonga, Os ruíns
254. Antón Risco: Obxectos antigos de orixe ignorada
255. Miguel-Anxo Murado: Fin de século en Palestina
256. Bieito Iglesias: Pan e coitelo
257. Xosé Carlos Caneiro: A vida nova de Madame Bovary
258. María Xosé Queizán: Antígona. A cartuxeira. Neuras
259. Miguel Anxo Fernández: Tres disparos e dous friames
260. Sabino Torres: As tres columnas
261. Vítor Vaqueiro: Os espellos do tempo
262. Xosé M. Pacho Blanco: A choiva do mundo
263. Haruki Murakami: Tras do solpor
264. Paul Auster: Un home na escuridade
265. Xurxo Borrazás: Costa Norte/ZKK
266. Xerardo Agrafoxo: O violinista de Malá Strana
267. Inma López Silva: Memoria de cidades sen luz
268. Xesús Constela: Shakespeare destilado
269. X. L. Martínez Pereiro: A verdade como mal menor
270. H. Murakami: Do que estou a falar cando falo de correr
271. Elena Poniatowska: A filla do filósofo
272. María Victoria Moreno: Onde o aire non era brisa [3]
273. Domingo Villar: A praia dos afogados
274. Chus Pato: Secesión
275. Carlos Mella: Memorias dun ninguén
276. Manuel Darriba: Branco
277. Carlos González Reigosa: Xentiario
278. Begoña Caamaño: Circe ou o pracer do azul
279. Xosé Monteagudo: Un tipo listo
280. Paul Auster: Invisible
281. Carlos González Reigosa: A lei das ánimas
282. Xavier Alcalá: Código Morse
283. Xurxo Borrazás: Covalladas. Prosa vertical
284. Miguel Suárez Abel: Nunca te vin chorar
285. Vítor Vaqueiro Foxo: O soño (re)dirixido
286. Xosé Carlos Caneiro: Un último destino
287. Xabier López López: Os libros prestados
288. Xulia Alonso Díaz: Futuro imperfecto
289. Iván García Campos: O imposible de desatar
290. Paul Auster: Sunset Park
291. Antón Lopo: Obediencia
292. Víctor F. Freixanes: Cabalo de ouros
293. Xurxo Sierra Veloso: Os fíos
294. Lois Pereiro: Náufragos do paradiso
295. Haruki Murakami: 1Q84. Libros 1 e 2
296. Miguel Anxo Fernández Fernández: Lume de cobiza
297. Xavier Queipo: Ártico 2.0
298. Xavier Rodríguez Baixeras: Brasil no centro
299. Francisco Castro Veloso: In vitro veritas
300. César Cunqueiro: Beatum corpus

Do 301 ao 400

editar

301. Haruki Murakami: 1Q84. Libro 3
302. Antón Riveiro Coello: Laura no deserto
303. Bieito Iglesias: Contos da terra da tarde
304. Antonio Piñeiro: As fiandeiras
305. F. Díaz-Castroverde: Microbios e outros paquidermos
306. Paul Auster: Diario de inverno
307. Xerardo Quintiá: Hotel cidade sur
308. Begoña Caamaño: Morgana en Esmelle
309. Alberto Lema: Da máquina
310. Inma López Silva: Tinta
311. Xavier Alcalá: Verde oliva
312. Santiago Lopo: Hora zulú
313. X. Monteagudo: O curioso mundo das persoas normais
314. María López Sández: A forma das nubes
315. Xosé Carlos Caneiro: A máscara de Ulises
316. Miguel Anxo Fernández: Bícame, Frank
317. Antón Riveiro Coello: Acordes náufragos
318. Francisco Castro Veloso: O corazón da Branca de Neve
319. Berta Dávila: O derradeiro libro de Emma Olsen
320. Anxos Sumai: A lúa da colleita
321. Manuel Janeiro: O sexo masculino dos anxos
322. Inma López Silva: Maternosofía
323. Miguel-Anxo Murado: Escrito en cafeterías
324. Xosé Manuel Trigo: Raíñas no meu xardín
325. Miguel Anxo Fernández: O espino de Gina
326. Xerardo Agrafoxo: A maleta de Victoria Kent
327. Xabier López López: Olympia Ring, 1934
328. X. Antón L. Dobao: As ilusións estrañas
329. Manuel Núñez Singala: Instrucións para tomar café
330. Santiago Lopo: A diagonal dos tolos
331. Alberto Ramos: Máscaras rotas para Sebastian Nell
332. María Xosé Queizán: A boneca de Blanco Amor
333. María López Sández: O faro escuro
334. Antonio Piñeiro: A identidade fascinada
335. Iván García Campos: Cuestións vitais secretas
336. Xerardo Quintiá: O viaxeiro radical
337. Xosé María Álvarez Cáccamo: As últimas galerías
338. Antón Riveiro Coello: Os elefantes de Sokúrov
339. Manuel Portas: Lourenço, xograr
340. Arantza Portabales Santomé: Sobrevivindo
341. Marcos S. Calveiro: Fontán
342. F. Castro: Amor é unha palabra coma outra calquera
343. Manuel Carlos Núñez Singala: Camiños na auga
344. Xavier Queipo: Os kowa
345. Bernardino Graña: A fuga a Exipto
346. VV.AA.: A garza insomne
347. Xosé Monteagudo: Todo canto fomos
348. Miguel-Anxo Murado: Libro de horas
349. Xerardo Agrafoxo: Viaxe á última revolución
350. Inma López Silva: Aqueles días en que eramos malas
351. Miguel Anxo Fernández: Un dente sen cadáver
352. Xavier Senín: O alfaiate portugués
353. Antón Riveiro Coello: A ferida do vento
354. Miguel Sande: A candidata
355. Blanca Riestra: Noire Compostela
356. Daniel Asorey Vidal. Nordeste
357. Ana Cabaleiro. Sapos e sereas
358. Emma Pedreira. Bibliópatas e fobólogos
359. Miguel Anxo Fernández. Blues para Moraima
360. Celia Díaz Núñez. Unha verdade amarga
361. Vanesa Santiago. A vida sinxela de Marcelo Firmamento
362. Antón Riveiro Coello. Á sombra dos bonsais
363. Arantza Portabales. Deixe a súa mensaxe despois do sinal
364. Fran Fernández Davila. A senda da sal
365. Marcos Calveiro. O xardineiro dos ingleses
366. Xosé Antonio Neira Cruz. O sono das sereas
367. Francisco X. Fernández Naval. Alma e o mar
368. Rosalía Fernández Rial. Bonus track
369. Lito Vila Baleato. Campus Morte
370. Abel Tomé. A noite do corvo
371. Xerardo Agrafoxo. O país sen fronteiras
372. Xavier Alcalá. The making of
373. Antía Yáñez. Senlleiras
374. Antonio Piñeiro. A través do fume
375. Ana Cabaleiro. As ramonas
376. VVAA. O libro dos libros
377. Anna R. Figueiredo. Os bicos feridos
378. Antón Lopo. Extraordinario
379. Iolanda Zúñiga. Natura
380. VV.AA. Contra o vento
381. Ana Fontenla. Números vermellos
382. Isaac Xubín. Os largos e longos campos de liño azul
383. Domingo Villar. O último barco
384. Miguel-Anxo Murado. Tres minutos no aire
385. Manuel Portas. Por puntos
386. Diego Giráldez. Hotel para coleccionistas discretos
387. Arantza Portabales. Beleza vermella
388. María Xosé Porteiro. Sándalo
389. Xosé Duncan. Mnemea
390. VV.AA. A secreta melancolía da garza
391. Carlos Meixide. Camiño de Paixóns
392. Adolfo Caamaño Vázquez. Matar o heroe
393. Alfredo Conde. Un vento que pasa
394. Pura Salceda. O paxaro de Nácara
395. Abel Tomé. A noite do lobo
396. María Alonso Alonso. Red lion
397. Manrique Fernández. Os anxos indecisos
398. Xabier López López. 900
399. Jorge Emilio Bóveda. Deserto García
400. Lois Alcayde Dans. Os jeans de María

Dende o número 400

editar

401. Berta Dávila. Carrusel
402. Celia Díaz Núñez. corte e confección
403. VV.AA. O libro dos trens
404. Xosé Ricardo Losada. A casa xunto ao volcán
405. Gonzalo Hermo. Diario dun enterro
406. Iván García Campos. O viaxeiro perfecto
407. Ricardo Carballo Calero. A xente da Barreira
408. Francisco Castro Veloso. Tantos anos de silencio
409. Inma López Silva. O libro da filla
410. Silvio Santiago. Villardevós
411. Xesús Fraga. Virtudes (e misterios)
412. VV.AA. Contos populares da provincia de Lugo
413. Manuel García Barros. Aventuras de Alberte Quiñoi
414. Antón Riveiro Coello. O paraíso dos inocentes
415. Agustín Agra. Silencio
416. Xurxo Sierra Veloso. Benvidos á cidade
417. Xavier Queipo. Corazón de manteiga
418. María Rei Vilas. Flores de ferro
419. Rexina Vega. O estado intermedio
420. Ánjel Lertxundi. Ti
421. Berta Dávila. Illa Decepción
422. Lara Dopazo. O axolote e outros contos de bestas e auga
423. VV.AA. Libres e vivas
424. Marilar Aleixandre. As malas mulleres
425. J. A. Xesteira: Cóntamo outra vez, Rick
426. VV.AA.: Tes cinco minutos #1
427. Jorge Emilio Bóveda: O libro cero
428. Arantza Portabales: A vida secreta de Úrsula Bas
429. Manuel García Barros: Contiños da Terra
430. Iago Méndez: A forma de Célebes
431. Xoaquín Fernández Leiceaga: Baixo as alas de abril
432. Xosé Ricardo Losada: O rosario e a buguina
433. Wagner G. Barreira: Demerara
434. Denis Diderot: Xácome o fatalista
435. Toño Guede: Só ficarán cinzas en algures
436. Llerena Perozo: Pérez. Historia dun triunfo
437. Rodrigo Costoya: Misarela. O custodio dos libros
438. VVAA.: O libro da música
439. Sara Vila Alonso: Oito días sen Eva Cortes
440. Alberto Lema: Pazo de inverno
441. Xosé Monteagudo: Eternity


487. Celia Díaz: As faces do diamante


496. Francisco Fernández Davila: Groenlandia

 1. Imaxe da portada de Vento ferido no sitio web de Mantecón.
 2. Memorias dun ninguén en Google Books.
 3. No lombo leva o número 271.

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar
 • Roig Rechou, Blanca-Ana (coord. e dir.) (1995). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia.
 • ____________ (1996). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia.
 • ____________ (1997). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia.
 • ____________ (1998). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia.
 • ____________ (1999). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia.
 • ____________ (2000). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2001). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2002). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2003). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2004). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2005). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2006). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2007). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2008). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2009). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2010). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2011). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2012). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2013). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2014). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2015). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2016). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2017). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.
 • ____________ (2018). Informes de literatura. Santiago de Compostela. CRPIH/Xunta de Galicia. CD-ROM.

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar