Segundo milenio
Século XX
1920
 
1930
 
1940
1930  · 1931  · 1932  · 1933  · 1934
1935  · 1936  · 1937  · 1938  · 1939


1930

Artigo principal: 1930.
 
Visita á campa de Vicente Viqueira en Ouces (Bergondo), en 1930. Co gallo da homenaxe a Manuel Lugrís Freire. De esquerda a dereita, Víctor Casas, Carlos Monasterio, Benito Ferreiro, Lugrís, familiar de Bernardino Varela, Emilio González López, Salvador Mosteiro, Francisco Abelaira, Bernardino Varela e Manuel María González.[1]
 
Luís Manteiga, Héctor Raurich e Luís Seoane en Compostela en 1930.[2]

1931

Artigo principal: 1931.
 
15 de abril de 1931, proclamación da república.
 
Fundación do Partido Galeguista en decembro de 1931.

1932

Artigo principal: 1932.
 
Estatuto de Galicia.

1933

Artigo principal: 1933.
 
1933, Ourense. Banquete galeguista homenaxe a Emilia Docet e a Manuel Luís Acuña. Na foto, entre outros: Risco, Ramiro Isla, Leuter González, Cunqueiro, Otero Pedrayo, María Luz Morales, Blanco Amor, Xoán L. Ramos Colemán e Manuel Peña Rei.

Arte e cultura

1934

Artigo principal: 1934.
 
De pé, de esquerda a dereita: Sebastián González, Eladio Rodríguez González, Enrique Peinador, Gonzalo López Abente, Pura González Varela (muller de Lugrís), Celia Brañas Fernández, Otero Pedrayo, David Fernández Diéguez, Ángel del Castillo e Fernando Cortés Bugía. Sentados Fernando Martínez Morás, Castelao, Manuel Lugrís Freire, Antón Villar Ponte e Félix Estrada Catoyra. Recepción de Castelao na Real Academia Galega na Coruña o 25 de xullo de 1934.

1935

Artigo principal: 1935.

1936

Artigo principal: 1936.
 
Luís Manteiga nun mitin pro-estatuto o 27 de xuño de 1936 en Lugo.

Galicia

España

Europa

África

Asia

Acontecementos de maior duración

1937

Artigo principal: 1937.

Acontecementos de maior duración

Arte e cultura

1938

Artigo principal: 1938.
 
Chegada de Castelao á Habana, en novembro de 1938.

Acontecementos de maior duración

1939

Artigo principal: 1939.
  1. Diéguez, Uxío-Breogán (2016). "As Irmandades da Fala, fitos e logros no seu fecundo evoluir (1916-1931)". As Irmandades da Fala (1916-13931): reivindicación identitaria e activismo socio-político-cultural no primeiro terzo do século XX. Edicións Laiovento. ISBN 978-84-8487-330-3. 
  2. Alvarellos, Quique (19/11/2017). "Luís Seoane no Santiago de 1930" La Voz de Galicia.
  3. "Vieiros: Galiza Hoxe - Setembro de 1933: Galiza, unha nación en Europa". www.vieiros.com. Consultado o 2023-01-21.