Wikipedia:Artigos vitais/Expandido/Filosofía e relixión

Atallo:
WP:AV/E/FR
Artigos vitais Número
de
artigos
Estado
Biografías 2 000 2 000 (100%)
Historia 800 541 (71,37%)
Xeografía 1 000 1 000 (100%)
Arte 600 474 (79%)
Filosofía e relixión 350 284 (81,14%)
Antropoloxía, psicoloxía e vida diaria 800 720 (90%)
Sociedade e ciencias sociais 900 716 (79,55%)
Bioloxía e ciencias da saúde 1 100 1100 (100%)
Ciencias físicas 1 350 1139 (84,37%)
Tecnoloxía 800 580 (72,5%)
Matemáticas 300 300 (100%)
Total 10 000 8 850 (88,50%)
Baseado na versión de Meta-Wiki do 9 de outubro de 2017

Filosofía e relixión, 350

editar

Filosofía, 98

editar

Básico, 6

editar

Historia da filosofía, 13

editar

Pólas da filosofía, achegas e conceptos, 65

editar
Estética, 4
editar
 1. Estética
Conceptos, 3
 1. Beleza
 2. Mimese
 3. Sublime (iw)
Ética, 16
editar
 1. Ética
 2. Ética aplicada (iw)
 3. Metaética (iw)
 4. Ética normativa (iw)
Achegas, 4
 1. Deontoloxía
 2. Nihilismo
 3. Relativismo (iw)
 4. Utilitarismo
Conceptos, 8
 1. Deber
 2. Mal (filosofía)
 3. Libre albedrío
 4. Ben (filosofía)
 5. Liberdade
 6. Moral
 7. Virtude
 8. Sabedoría
Epistemoloxía, 15
editar
 1. Epistemoloxía
 2. Navalla de Ockham
 3. Sentido común
 4. Conciencia
 5. Opinión (filosofía) (iw)
 6. Paradigma (ciencia)
 7. Razón
Achegas, 5
 1. Empirismo
 2. Naturalismo (filosofía) (iw)
 3. Pragmatismo (iw)
 4. Racionalismo
 5. Reducionismo
Conceptos, 4
 1. Experiencia
 2. Coñecemento
 3. Verdade
Lóxica, 6
editar
 1. Lóxica
 2. Dialéctica
 3. Lóxica filosófica (iw)
 4. Argumentación
 5. Inferencia (iw)
 6. Paradoxo
Metafísica, 12
editar
 1. Metafísica
 2. Abstracción
 3. Causalidade
 4. Nada
Achegas, 5
 1. Determinismo
 2. Dualismo
 3. Idealismo
 4. Materialismo
 5. Monismo (iw)
Conceptos, 3
 1. Existencia
 2. Ontoloxía
 3. Realidade
Filosofía da ciencia, 6
editar
 1. Filosofía da ciencia
  1. Feito (afirmación)
  2. Hipótese
  3. Pseudociencia
   1. Parapsicoloxía
  4. Teoría (iw)
Filosofía relixiosa, 6
editar
 1. Filosofía relixiosa (iw)
  1. Filosofía budista (iw)
  2. Filosofía islámica (iw)
  3. Filosofía cristiá (iw)
 2. Filosofía da relixión (iw)
 3. Absoluto (filosofía)

Escolas e tradicións filosóficas, 14

editar

Relixión e espiritualidade, 87

editar
Básico, 20
 1. Relixión
 2. Deidade
  1. Deus
  2. Deusa
 3. Sacerdote
 4. Espiritualidade
 5. Alma
 6. Meditación
 7. Oración (relixión)
 8. Adoración (relixión) (iw)
 9. Circuncisión
 10. Diabo
 11. Ciencias da relixión (iw)
 12. Sacrificio
 13. Relixión comparada (iw)
 14. Doutrina
 15. Relixiosidade popular
 16. Liberdade de culto
 17. Secularismo
 18. Teoloxía
Deidade, 2
 1. Deidade creadora (iw)
 2. Deusa nai
Crenzas, 11
 1. Animismo
 2. Mito da creación
 3. Maldición (iw)
 4. Escatoloxía
 5. Fe (relixión)
 6. Mito fundacional (iw)
 7. Resurrección
 8. Sagrado
 9. Sobrenatural
 10. Totemismo
 11. Teofanía (iw)
Prácticas, 13
 1. Apoloxética
 2. Xaxún
 3. Herexía
 4. Icona (relixión)
 5. Iconoclasta
 6. Idolatría (iw)
 7. Liturxia
 8. Peregrinación
 9. Profecía
 10. Conversión (iw)
 11. Ritual
 12. Veneración (iw)
 13. Devoción (iw)
Morte e alén, 13
 1. Alén
 2. Enterro
 3. Cemiterio
 4. Cremación
 5. Cripta
 6. Morte (personificación)
 7. Funeral
 8. Ceo (relixión)
 9. Inferno
 10. Momia
 11. Reencarnación
 12. Espírito
 13. Inframundo
Institucións, 10
 1. Altar
 2. Anticlericalismo
 3. Credo
 4. Culto
 5. Mosteiro
 6. Confesión relixiosa (iw)
 7. Cisma (iw)
 8. Seita
 9. Santuario
 10. Templo
Filosofías teístas, 15
 1. Teísmo (filosofía)
 2. Agnosticismo
 3. Ateísmo
 4. Deísmo
 5. Fundamentalismo
 6. Monoteísmo
 7. Panenteísmo (iw)
 8. Panteísmo
 9. Politeísmo
 10. Ecumenismo
 11. Neopaganismo
 12. Ortodoxia (iw)
 13. Paganismo
 14. Sincretismo
 15. Unitarismo
Filosofías non teístas, 3
 1. Non teísmo
 2. Antiteísmo (iw)
 3. Pensamento libre (iw)

Relixións específicas, 113

editar

Relixións abrahámicas, 61

editar
 1. Cristianismo
 2. Drusos
 3. Islam
 4. Xudaísmo
 5. Anxo (cristianismo)
 6. Espírito Santo
 7. Mesías
 8. Pecado
 9. Dez mandamentos
Cristianismo, 28
 1. Igrexa
 2. Xehová
 3. Satanás
 4. Biblia
  1. Novo Testamento
  2. Antigo Testamento
 5. Nadal
 6. Pascua cristiá
 7. Pentecoste
 8. Santa Trindade
 9. Antitrinitarismo
 10. Catolicismo
  1. Igrexa católica
  2. Papa
 11. Cristianismo ortodoxo (iw)
 12. Protestantismo
  1. Comuñón anglicana
  2. Baptismo
  3. Cristianismo evanxélico
  4. Luteranismo
  5. Metodismo
  6. Mormonismo
  7. Sociedade Relixiosa dos Amigos
 13. Igrexas ortodoxas orientais
 14. Igrexa (arquitectura)
 15. Catedral
 16. Igrexa ortodoxa rusa
 17. Calvinismo
Islam, 14
 1. Alicerces do islam
 2. Correntes do islam
  1. Xiísmo
  2. Sunnismo
  3. Sufismo
 3. Alá
 4. Corán
 5. Imán (relixión)
 6. Mesquita
 7. Hajj (iw)
 8. Hadith
 9. Kaaba
 10. Musulmán
 11. Xaria
Xudaísmo, 10
 1. Xudaísmo ortodoxo
 2. Xudaísmo reformista
 3. Xudaísmo conservador
 4. Pessach
 5. Rabino
 6. Sinagoga
 7. Tora
 8. Tanakh (iw)
 9. Talmud
 10. Yom Kippur

Relixións orientais, 45

editar
 1. Ayyavazhi (iw)
 2. Fe Bahá'í
 3. Budismo
  1. Mahayana
   1. Avalokiteśvara (iw)
   2. Sutra do Diamante (iw)
  2. Nirvana
  3. Theravada
   1. Canon Pali
  4. Budismo tibetano
  5. Vajrayana (iw)
  6. Zen
 4. Confucianismo
  1. Catro libros e cinco clásicos
 5. Hinduísmo
  1. Shivaísmo (iw)
  2. Visnuísmo (iw)
  3. Shaktismo (iw)
  4. Om
  5. Avatar
  6. Āyurveda
  7. Bhagavad Gita
  8. Brahma
  9. Brahman (iw)
  10. Dharma (iw)
  11. Ishvara (iw)
  12. Karma
  13. Krishna
  14. Kumbh Mela (iw)
  15. Rāmāyaṇa
  16. Rigveda (iw)
  17. Shiva
  18. Trimurti
  19. Upanishads
  20. Vedas
  21. Vedanta
  22. Vishnu
  23. Ioga
 6. Xainismo
 7. Xintoísmo
 8. Sikhismo
  1. Gurú Granth Sahib (iw)
  2. Templo Dourado
 9. Taoísmo
  1. Daodejing

Relixións tradicionais, 7

editar
 1. Relixións tradicionais africanas
 2. Relixión tradicional chinesa
  1. Emperador de Xade (iw)
 3. Xamanismo
 4. Zoroastrismo
  1. Avesta
  2. Parsi (iw)

Esotérico, maxia e mitoloxía, 52

editar