Metafísica

póla da filosofía

A metafísica (do latín "metaphysica", que vén do grego metá que significa “tras, máis aló”, e phýsis que significa “natureza”) defínese como algo que está máis aló do físico, dedicando o seu estudo ao abstracto do Ser e de Deus. É unha parte fundamental da filosofía que trata o estudo do Ser e das súas propiedades, principios, causas e fundamentos de existencia.

Cales son os principios e causas do mundo? Gravado de Camille Flammarion: L'Atmosphere: Météorologie Populaire (París, 1888).

Subdivídese en ontoloxía (estudo do ser en xeral) e teoloxía (estudo do ser divino).