Unha profecía é unha afirmación clarividente sobre o futuro, ben dunha forma xeral ou nun campo específico. Non obstante, hai unha diferenza entre profecía e predición: Unha predición é unha afirmación que se emprega para reforzar unha teoría de acordo a un proceso lóxico, mentres que unha profecía non está ligada a un razoamento na previsión do resultado predito e a súa inspiración é de orixe divina.

Nostradamus, un profeta francés de sona internacional.