Índice de democracia

O índice de democracia é unha medición feita pola Unidade de Intelixencia de The Economist (EIU polas súas siglas en inglés), a través da cal preténdese determinar o rango de democracia en 167 países, dos cales 166 son estados soberanos e 165 son estados membros das Nacións Unidas. Este estudo foi publicado por primeira vez no ano 2006 e ha ter posteriores actualizacións en 2008 e 2010. A unidade de intelixencia do índice de democracia de The Economist basea os resultados en 60 indicadores que se agrupan en cinco diferentes categorías: proceso electoral e pluralismo, liberdades civís, funcionamento do goberno, participación política e cultura política. No que respecta á clasificación que se lle fai aos países de acordo á súa puntuación, esta divídese do seguinte xeito: países con democracia plena, países con democracia defectuosa, países con réximes híbridos e países con réximes autoritarios.

Mapa do Democracy index de The Economist 2016. Os países marcados en verde son os máis democráticos, pola contra, os marcados en vermello son os máis totalitarios

De acordo á última publicación do índice de democracia, Noruega obtivo un total de 9,80 puntos nunha escala que vai do cero ao dez. Cabo destacar que este foi o resultado máis alto desde o ano 2008 cando Suecia situábase na primeira posición (país que baixou ao cuarto posto). No caso de Corea do Norte, este país obtivo 1,08 puntos e do mesmo xeito que no ano 2008 segue situado na posición 167, a máis baixa da lista.[1] Outro aspecto importante é que o índice de democracia de 2010 resalta o impacto mundial que tivo na política a crise financeira internacional de 2008 e 2009, e ve a Europa como a zona que sufriu maiores cambios. Tamén se pode observar que 91 países dos 167 tiveron unha puntuación inferior en comparación co índice do ano 2008, aínda cando a deterioración da maioría destes non foi tan grave.

Do ano 2008 ao 2010, 13 países cambiaron o seu status con respecto ao seu réxime, dos cales 11 destes sufriron un proceso de retroceso e dous de avance. Entre os países que retrocederon atopamos a Francia e Italia. Ambos pasaron de ser clasificados como países en democracia plena a países con democracias defectuosas. En canto a Francia as notables tendencias políticas negativas dos últimos anos foron a causa deste resultado. Con respecto a Italia, o informe do índice atribúe o descenso de categoría á deterioración da situación dos medios de comunicación desde o regreso de Silvio Berlusconi ao posto de Primeiro Ministro no ano 2008. En oposición aos resultados destes dous países están Ghana e Malí (en África subsahariana) que foron as únicos dous estados no índice de 2010 que subiron de status; pasaron de ser nacións con réximes híbridos a ser nacións con democracias defectuosas.

Metodoloxía empregadaEditar

Como se describe no informe, o índice democrático é unha media ponderada, baseado nas respostas brindadas a un cuestionario comprendido por unhas 60 preguntas, cada unha das cales permite elixir unha de dúas ou tres respostas alternativas posibles (a modo de opción múltiple).[2]

A maioría das respostas corresponden a -avaliacións de expertos-, aínda que o informe non brinda maiores precisións achega deles, nin da súa cantidade, nin si son empregados de The Economist ou catedráticos independentes, así como tampouco achega da súa nacionalidade.

Algunhas das preguntas son respondidas a través de enquisas de opinión levadas a cabo nos respectivos países. Porén, no caso dos países de réxime político pechado en maior ou menor medida, dentro dos cales non poden levarse a cabo enquisas independentes que dean resultados concluíntes, úsanse resultados previamente obtidos para países de sistema de goberno similar, ademais dalgunhas avaliacións por parte de expertos.[2]

As preguntas distribúense nas cinco diferentes categorías enumeradas anteriormente. Cada resposta que contén só dúas opcións é posteriormente convertida a un número, 0 ó 1 (0,5 no caso das alternativas triplas). Logo realízase a suma de cada unha das categorías e, logo de multiplicar o resultado de dita adición por dez, finalmente divídese o número obtido polo número de preguntas dentro de cada categoría.

Nuns poucos casos, unha resposta que resulte en cero inhabilita a posibilidade de responder unha posterior pregunta. Por exemplo, a primeira delas interroga si as eleccións para xefe de goberno e para a lexislatura nacional non se consideran libres. En caso de non ser así, a segunda (-Son as eleccións xustas?-) non corresponde, polo que debe ser automaticamente marcada con outro cero.

Por outra banda, unhas poucas das preguntas son tan importantes que obter unha baixa puntuación nelas implica unha penalidade na suma das súas respectivas categorías. En particular:

  1. "Si as eleccións nacionais son (realmente) libres e xustas".
  2. "A seguridade (persoal) dos votantes".
  3. "A influencia de potencias estranxeiras no goberno".
  4. "A capacidade (potencial) dun funcionario civil de implantar políticas".

Daquela os índices correspondentes a cada unha das cinco categorías xerais son medias para obter un único valor medio para un país dado.[2]

Finalmente, o índice de democracia resultante, redondeado a un decimal, decide a situación do país na pequena táboa que se mostra a continuación:

  1. Democracias plenas-Entre 8 e 10 puntos.
  2. Democracias defectuosas-Entre 6 e 7,9 puntos.
  3. Réximes híbridos-Entre 4 e 5,9 puntos.
  4. Réximes autoritarios-Menos de 4 puntos.

Por exemplo, nesta comparativa púxose un maior énfase na posibilidade de opinión pública, o que claramente despréndese das propias enquisas pero, doutra banda, non se ha ter en conta o nivel de vida como un criterio ou parámetro para definir o grado de democracia dun país (a diferenza do que aparentemente realizado por algunhas outras investigacións respecto diso). Aínda que o estándar de vida de cada Estado, intimamente relacionado co grado de desenvolvemento económico que este alcanzou, adoita afectar o -humor social- da xente en xeral, e podería condicionar algunhas das respostas brindadas por un eventual entrevistado.[2]

Doutra banda, non se indica si o informe foi presentado no ámbito académico do Reino Unido ou do estranxeiro. De ser así, se habilitaría a desexable posibilidade de ser suxeito a unha revisión por pares (peer review).

Índice de democracia segundo o tipo de réximeEditar

A seguinte táboa brinda a clasificación de 167 países do mundo segundo o seu grado de desenvolvemento democrático, segundo o informe respecto diso de 2012 realizada por The Economist.

Tipo de réxime Países % de países % da poboación mundial
Democracias plenas 25 15 11,3
Democracias imperfectas 54 32,3 37,2
Réximes híbridos 37 22,2 14,4
Réximes autoritarios 51 30,5 37,1

A poboación mundial refírese á sumatoria da dos 167 países involucrados no estudo. Pero dado que esta enquisa só exclúe a algúns microestados, esa suma basicamente equivale á poboación mundial estimada a mediados de 2012.

Índice de democracia segundo a rexiónEditar

A seguinte táboa contén a media do índice de democracia en cada rexión para os anos 2006, 2008, 2010, 2011 e 2012.

Posición Rexión 2006 2008 2010 2011 2012
1 América do Norte 8.64 8.64 8.63 8.59 8.59
2 Europa Occidental 8.60 8.61 8.45 8.40 8.44
3 América Latina e as Antillas 6.37 6.43 6.37 6.35 6.36
4 Asia e Australasia 5.44 5.58 5.53 5.51 5.56
5 Europa Central e Europa Oriental 5.76 5.67 5.55 5.50 5.51
6 África subsahariana 4.24 4.28 4.23 4.32 4.32
7 Oriente Medio e Norte de África 3.54 3.48 3.52 3.68 3.73
Total 5.52 5.55 5.46 5.49 5.52

Clasificación de 2012Editar

Rango País Índice Categoría
1   Noruega 9,93 Democracia plena
2   Suecia 9,73 Democracia plena
3   Islandia 9,65 Democracia plena
4   Dinamarca 9,52 Democracia plena
5   Nova Zelandia 9,26 Democracia plena
6   Australia 9,22 Democracia plena
7   Suíza 9,09 Democracia plena
8   Canadá 9,08 Democracia plena
9   Finlandia 9,06 Democracia plena
10   Países Baixos 8,99 Democracia plena
11   Luxemburgo 8,88 Democracia plena
12   Austria 8,62 Democracia plena
13   Irlanda 8,56 Democracia plena
14   Alemaña 8,34 Democracia plena
15   Malta 8,28 Democracia plena
16   Reino Unido 8,21 Democracia plena
17   República Checa 8,19 Democracia plena
18   Uruguai 8,17 Democracia plena
18   Mauricio 8,17 Democracia plena
20   Corea do Sur 8,13 Democracia plena
21   Estados Unidos 8,11 Democracia plena
22   Costa Rica 8,10 Democracia plena
23   Xapón 8,08 Democracia plena
24   Bélxica 8,05 Democracia plena
25   España 8,02 Democracia plena
26   Cabo Verde 7,92 Democracia defectuosa
26   Portugal 7,92 Democracia defectuosa
28   Francia 7,88 Democracia defectuosa
28   Eslovenia 7,88 Democracia defectuosa
30   Botswana 7,85 Democracia defectuosa
31   Suráfrica 7,79 Democracia defectuosa
32   Italia 7,74 Democracia defectuosa
33   Grecia 7,65 Democracia defectuosa
34   Estonia 7,61 Democracia defectuosa
35   Taiwán 7,57 Democracia defectuosa
36   Chile 7,54 Democracia defectuosa
37   Israel 7,53 Democracia defectuosa
38   India 7,52 Democracia defectuosa
39   Xamaica 7,39 Democracia defectuosa
40   Eslovaquia 7,35 Democracia defectuosa
41   Chipre 7,29 Democracia defectuosa
42   Lituania 7,24 Democracia defectuosa
43   Timor Leste 7,16 Democracia defectuosa
44   Polonia 7,12 Democracia defectuosa
44   Brasil 7,12 Democracia defectuosa
46   Panamá 7,08 Democracia defectuosa
47   Letonia 7,05 Democracia defectuosa
48   Trinidad e Tobago 6,99 Democracia defectuosa
49   Hungría 6,96 Democracia defectuosa
50   Croacia 6,93 Democracia defectuosa
51   México 6,90 Democracia defectuosa
52   Arxentina 6,84 Democracia defectuosa
53   Indonesia 6,76 Democracia defectuosa
54   Bulgaria 6,72 Democracia defectuosa
55   Lesoto 6,66 Democracia defectuosa
56   Suriname 6,65 Democracia defectuosa
57   Colombia 6,63 Democracia defectuosa
58   Tailandia 6,55 Democracia defectuosa
59   Romanía 6,54 Democracia defectuosa
60   Dominica 6,49 Democracia defectuosa
61   O Salvador 6,47 Democracia defectuosa
61   Perú 6,47 Democracia defectuosa
63   Hong Kong 6,42 Democracia defectuosa
64   Malaisia 6,41 Democracia defectuosa
65   Mongolia 6,35 Democracia defectuosa
66   Serbia 6,33 Democracia defectuosa
67   Moldavia 6,32 Democracia defectuosa
67   Papúa Nova Guinea 6,32 Democracia defectuosa
69   Filipinas 6,30 Democracia defectuosa
70   Zambia 6,26 Democracia defectuosa
70   Paraguai 6,26 Democracia defectuosa
72   Namibia 6,24 Democracia defectuosa
73   Macedonia do Norte 6,16 Democracia defectuosa
74   Senegal 6,09 Democracia defectuosa
75   Malaui 6,08 Democracia defectuosa
76   Montenegro 6,05 Democracia defectuosa
76   Güiana 6,05 Democracia defectuosa
78   Ghana 6,02 Democracia defectuosa
79   Benín 6,00 Democracia defectuosa
80   Ucraína 5,91 Réxime híbrido
81   Guatemala 5,88 Réxime híbrido
81   Singapur 5,88 Réxime híbrido
81   Tanzania 5,88 Réxime híbrido
84   Bangladesh 5,86 Réxime híbrido
85   Bolivia 5,84 Réxime híbrido
86   Honduras 5,84 Réxime híbrido
87   Ecuador 5,78 Réxime híbrido
88   Turquía 5,76 Réxime híbrido
89   Sri Lanka 5,75 Réxime híbrido
90   Tunisia 5,67 Réxime híbrido
90   Albania 5,67 Réxime híbrido
92   Nicaragua 5,56 Réxime híbrido
93   Xeorxia 5,53 Réxime híbrido
94   Uganda 5,16 Réxime híbrido
95   Libia 5,15 Réxime híbrido
95   Venezuela 5,15 Réxime híbrido
97   Malí 5,12 Réxime híbrido
98   Bosnia e Hercegovina 5,11 Réxime híbrido
99   Líbano 5,05 Réxime híbrido
100   Camboxa 4,96 Réxime híbrido
101   Liberia 4,95 Réxime híbrido
102   Mozambique 4,88 Réxime híbrido
103   Palestina 4,80 Réxime híbrido
104   Kenya 4,71 Réxime híbrido
104   Serra Leoa 4,71 Réxime híbrido
106   Kirguizistán 4,69 Réxime híbrido
107   Bután 4,65 Réxime híbrido
108   Paquistán 4,57 Réxime híbrido
109   Exipto 4,56 Réxime híbrido
110   Mauritania 4,17 Réxime híbrido
111   Nepal 4,16 Réxime híbrido
111   Níxer 4,16 Réxime híbrido
113   Iraq 4,10 Réxime híbrido
114   Armenia 4,09 Réxime híbrido
115   Marrocos 4,07 Réxime híbrido
116   Haití 3,96 Réxime autoritario
117   Madagascar 3,93 Réxime autoritario
118   Alxeria 3,83 Réxime autoritario
119   Kuwait 3,78 Réxime autoritario
120   Nixeria 3,77 Réxime autoritario
121   Xordania 3,76 Réxime autoritario
122   Rusia 3,74 Réxime autoritario
123   Etiopía 3,72 Réxime autoritario
124   Fidxi 3,67 Réxime autoritario
125   Burundi 3,60 Réxime autoritario
126   Gabón 3,76 Réxime autoritario
127   Burkina Faso 3,52 Réxime autoritario
127   Cuba 3,52 Réxime autoritario
127   Comores 3,52 Réxime autoritario
130   Togo 3,45 Réxime autoritario
131   Camerún 3,44 Réxime autoritario
132   Ruanda 3,36 Réxime autoritario
133   Angola 3,35 Réxime autoritario
134   Gambia 3,31 Réxime autoritario
135   Omán 3,26 Réxime autoritario
136   Costa do Marfil 3,25 Réxime autoritario
137   Suacilandia 3,20 Réxime autoritario
138   Qatar 3,18 Réxime autoritario
139   Acerbaixán 3,15 Réxime autoritario
140   Iemen 3,12 Réxime autoritario
141   Belarús 3,04 Réxime autoritario
142   China 3,00 Réxime autoritario
143   Casaquistán 2,95 Réxime autoritario
144   Vietnam 2,89 Réxime autoritario
144   República do Congo 2,89 Réxime autoritario
146   Guinea 2,79 Réxime autoritario
147   Djibuti 2,74 Réxime autoritario
148   Cimbabue 2,67 Réxime autoritario
149   Emiratos Árabes Unidos 2,58 Réxime autoritario
150   Bahrain 2,53 Réxime autoritario
151   Taxiquistán 2,51 Réxime autoritario
152   Afganistán 2,48 Réxime autoritario
154   Eritrea 2,40 Réxime autoritario
154   Sudán 2,38 Réxime autoritario
155   Myanmar 2,35 Réxime autoritario
156   Laos 2,32 Réxime autoritario
157   República Centroafricana 1,99 Réxime autoritario
158   Irán 1,98 Réxime autoritario
159   R.D. do Congo 1,92 Réxime autoritario
160   Guinea Ecuatorial 1,83 Réxime autoritario
161   Uzbekistán 1,72 Réxime autoritario
161   Turkmenistán 1,72 Réxime autoritario
163   Arabia Saudita 1,71 Réxime autoritario
164   Siria 1,63 Réxime autoritario
165   Chad 1,62 Réxime autoritario
166   Guinea-Bissau 1,43 Réxime autoritario
167   Corea do Norte 1,08 Réxime autoritario

NotasEditar

Véxase taménEditar

Outros artigosEditar

Ligazóns externasEditar