Civilización

empregando o termo nun sentido restrinxido, é unha sociedade complexa

Unha civilización[1], empregando o termo nun sentido restrinxido, é unha sociedade complexa.[2][3] O termo civilización ten unha gran variedade de significados relacionados coa sociedade humana. Na maioría dos casos faise uso deste termo para referirse ás sociedades complexas ou avanzadas: aquelas que practican a agricultura, teñen unha división do traballo significativa, e unha densidade de poboación suficientemente grande para formar cidades. Alternativamente, civilización tamén pode usarse para referirse á suma, extensión ou adianto da humanidade e os logros dos humanos en calquera orde,[4] ou na cultura dunha comunidade en particular. Finalmente, nun sentido máis amplo, a civilización pode referirse á sociedade humana mundial. Neste sentido, "civilizado" significaba ser un cidadán, unha persoa gobernada polas leis do seu pobo, cidade ou comunidade. Se se utiliza nun sentido amplo, civilización pasa a ser sinónimo de Cultura (englobando as visións do mundo ou ideoloxías, as crenzas, os valores, as costumes, as leis e institucións); que se adoita aplicar con carácter máis xeral.

A creación de cidades é unha das características fundamentais da Civilización
Antigo Exipto é un exemplo clásico dunha cultura considerada como unha civilización.

Os xuízos formais e informais de como unha sociedade é civilizada, xeralmente baséanse nos métodos e o alcance da agricultura, o comercio a longa distancia, especialización ocupacional, unha clase gobernante especial, e o urbanismo. Separadamente destes elementos centrais, unha civilización a miúdo está marcada por calquera combinación dun número de elementos secundarios, incluíndo un desenvolvido sistema de transporte, escritura, estandarización das medidas, moeda, sistemas legais contractuais e baseado no agravio, arte e a arquitectura característica, matemáticas, coñecemento científico amplo, metalurxia, estruturas políticas, e unha relixión organizada.

Etimoloxía

editar

O termo civilización provén do latín civis, "cidadán" ou "habitante dun pobo", e do seu adxectivo civilis.[5]

No século VI, o emperador bizantino Xustiniano I supervisou a consolidación das leis civís romanas. A colección resultante denomínase Corpus Iuris Civilis. No século XI, os profesores da Universidade de Boloña, a primeira universidade da Europa occidental, redescubrió o Corpus Iuris Civilis, e a súa influencia comezou a facerse sentir en toda Europa. No 1704, civilización utilizouse para referirse a "unha lei que fai que un proceso penal sexa un caso civil." Civilización non se vai utilizar no seu sentido moderno por significar "en caso contrario de barbarismo" -en contraste con civilidade, é dicir, a cortesía ou a virtude civil, - ata a segunda metade do século XVIII.

De acordo con Émile Benveniste (1954[6]), a aparición máis prematura escrita en inglés de civilización no seu sentido moderno pode atoparse en An Essay on the History of Civil Society de Adam Ferguson (Edimburgo , 1767 - p. 2): "Non só o individuo avanza desde a infancia á idade adulta, senón que a propia especie evoluciona da mala educación á civilización." Cabe sinalar que este uso incorpora o concepto da superioridade e a madurez da existencia de "civilizado", en contraste con "rudeza", que se utiliza para denotar a grosaría, como nunha falta de refinamento ou "civilidade".

Antes das investigacións de Benveniste, o New English Dictionary citou a conversación de James Boswell con Samuel Johnson sobre a inclusión Civilización no dicionario de Johnson:

O luns, 23 de marzo (1772), atopeino ocupado, preparando unha cuarta edición do seu Dicionario de papel ... Non quixo admitir civilización, pero si civilidade. Con gran deferencia cara a el pensaba que civilización, de civilizar, mellor no sentido oposto a barbarie que civilidade, xa que é mellor ter unha palabra diferente para cada sentido, que dunha palabra con dous sentidos, onde civilidade é, na súa forma de usalo.

Benveniste demostrou que se podían atopar aparicións anteriores, o que explica a rápida adopción da definición de Johnson. En 1775 o dicionario de Ast define civilización como "o estado de ser civilizado; o acto da civilización", e o termo foi utilizado a miúdo por Adam Smith en An Inquiry into the Nature and Causas of the Wealth of Nations (1776).[6] Xunto a Smith e Ferguson, John Millar tamén o utiliza en 1771 nos seus Observations Concerning the distinction of ranks in society.[6]

A historia da palabra en inglés parece estar relacionada co desenvolvemento paralelo en francés, que pode ser a fonte orixinal. A medida que a primeira aparición de civilización en francés foi atopado por Benveniste en L'Ami des hommes ou traité de la population de Marqués de Mirabeau (escrito en 1756 pero publicado en 1757), a consulta de Benveniste era se a palabra en inglés deriva do francés, ou se ambos evolucionaron de forma independente - unha cuestión que require máis investigación. Segundo el, a palabra civilización de feito, puido ser utilizada por Ferguson como moi cedo en 1759.[6]

Ademais, Benveniste sinala que, en contraste con civilidade, un termo estático, civilización transmite unha sensación de dinamismo. Deste xeito, escribe:

Non era só unha visión histórica da sociedade; tamén era unha interpretación optimista e decididamente non teolóxica da súa evolución, que se impuxo, ás veces ao descoñecemento dos que o proclamaron, e ata a de algúns deles, e en primeiro lugar Mirabeau, teñen en conta a relixión como o primeiro factor de civilización.[6][7]

A finais da década de 1700 e comezos de 1800, durante a revolución francesa, e en inglés, "civilization" refírese en singular, nunca en plural, porque se refire ao progreso da humanidade no seu conxunto. Este segue sendo o mesmo caso en francés.[8] Máis recentemente "civilizacións" utilízase ás veces como sinónimo para o termo máis amplo de "culturas" tanto nos círculos populares como académicos.[9] Con todo, os conceptos de civilización e cultura non sempre se consideran intercambiables. Por exemplo, unha pequena tribo nómade pode ser xulgado por non ter unha civilización, pero sen dúbida considérase que teñen unha cultura (definida como "as artes, costumes, hábitos... crenzas, valores, comportamentos e hábitos que constitúen material da forma de vida dun pobo").

A civilización non sempre é vista como unha mellora. Unha distinción de importancia histórica entre a cultura e a civilización vén dos escritos de Rousseau, e en particular do seu traballo en relación coa educación, Émile. Nesta perspectiva, civilización, é máis racional e conduta social, non é plenamente conforme coa natureza humana, e "a integridade humana só se pode conseguir a través da recuperación de aproximación ou dunha unidade natural prediscursiva ou prerracional orixinal". (Véxase bo salvaxe.) Desta noción, un novo enfoque desenvolveuse sobre todo en Alemaña , primeiro con Johann Gottfried Herder, e posteriormente por filósofos como Kierkegaard e Nietzsche. Esta voz "culturas" (plural) como organismos naturais que non se definen por "actos conscientes, racionais e deliberativos" senón máis ben unha especie de "espírito popular " pre-racional. A civilización, pola contra, en relación co progreso material, aínda que máis racional e máis exitoso, é vista como non-natural, e conduce aos "vicios da vida social" como o engano, a hipocrisía, a envexa e a avaricia .[8] Durante a segunda guerra mundial, Leo Strauss, habendo fuxido de Alemaña, sostivo en Nova Iork que este enfoque da civilización estaba detrás do nazismo o militarismo e nihilismo alemán.[10] Tamén, anteriormente, o teórico socialista Charles Fourier utilizou a palabra civilización nun sentido negativo e como tal "o menosprezo de Fourier para os pensadores respectables e ideoloxías da súa idade era tan intenso que sempre utiliza os termos filósofo e civilización nun sentido peiorativo. No seu léxico, a civilización era unha orde depravada, un sinónimo de perfidia e de restrición... Ata no seu máis insignificante e máis miope, con todo, o ataque de Fourier sobre a civilización había calidades que non se atopaba nos escritos de calquera outro crítico social do seu tempo."[11]

No seu libro The Philosophy of Civilization, Albert Schweitzer esbozou a idea de que hai dúas opinións da sociedade: unha sobre a civilización puramente material e outra sobre a civilización pode ser tanto ética como material. Dixo que a actual crise mundial foi, a continuación, en 1923, por mor dunha humanidade que perdera a concepción ética da civilización. En neste mesmo traballo, el definiu a civilización dicindo que "é a suma total de todos os progresos realizados polo home en todas as esferas de acción e desde todos os puntos de vista na medida en que o progreso facía á axuda espiritual de perfeccionar aos individuos como o progreso de todo o progreso. ".

Características dunha civilización

editar
 
Partenón de Atenas, da Antiga Grecia

As civilizacións diferéncianse das sociedades tribais baseadas no parentesco polo predominio do modo de vida urbano (a cidade, que impón relacións sociais máis abertas) e o sedentarismo (que implica o desenvolvemento da agricultura e a partir dela o desenvolvemento económico coa división do traballo, a comercialización de excedentes e, máis tarde, a industrialización e a terciarización). Se se comprende nun sentido amplo, pasa a ser sinónimo de Cultura, englobando as visións do mundo ou ideoloxías, as crenzas, os valores, os costumes, as leis e institucións.

Deriva indirectamente do latín civis (cidadán) a través de civil e civilizar.

 
As ruínas de Machu Picchu, da civilización inca.

A civilización, como sociedade complexa, posúe características específicas que a distinguen dunha sociedade ou cultura simples. Historicamente, as civilizacións compartiron algunhas ou todas as características seguintes:

 • Técnicas agrícolas para o cultivo intensivo, por exemplo o uso da man de obra, a rotación de cultivos, e a irrigación. Isto permitiu que os agricultores produzan máis alimentos que os necesarios para a súa subsistencia inmediata.
 • División do traballo; unha porción significativa da poboación que non dedica a maior parte do seu tempo á produción de alimentos senón que dedícanse á industria, a guerra, a ciencia ou a relixión, isto é posible grazas ao superávit alimentario;
 • Unha forma de organización social, que pode ser un caciquismo, no que un líder dunha familia ou clan nobre goberna o pobo, ou unha sociedade- estado en que a clase gobernante susténtase nunha burocracia ou forma de goberno, e no que o poder concéntrase nas cidades;
 • O control institucionalizado dos alimentos da clase gobernante, un corpo gobernamental ou unha burocracia;
 • O establecemento de institucións sociais complexas e formai, por exemplo unha relixión organizada e a educación, en posición ás tradicións máis formais das sociedades simples;
 • O desenvolvemento das formas complexas do intercambio económico, o que inclúe a expansión do comercio por medio do troco ou a creación da moeda e os mercado.
 • A acumulación de posesións materiais;
 • O desenvolvemento das artes, sobre todo da escritura.

Evolución das civilizacións

editar

A evolución da maioría das civilizacións pódese esquematizar :

 • Todas as civilizacións comezan co establecemento de sistemas de goberno para o mantemento das elites.
 • As civilizacións exitosas florecen e crecen de xeito acelerado.
 • Logran un nivel máximo ou límite que manteñen por un período de tempo.
 • A competencia entre os estados nunha civilización pode producir un intercambio de poder ou que un grupo predomine sobre o outro.
 • O dominio dun grupo sobre outros pode ser indirecto ou pódese formalizar coa creación de imperios multiétnicos.
 • Co paso do tempo as civilizacións colápsanse ou son substituídas por outras civilizacións máis grandes ou máis dinámicas.

Segundo Nikolai Kardashev as civilizacións futuras clasificaranse só polo potencial enerxético que poidan utilizar. Este astrofísico elaborou unha escala que dividía as civilizacións en tres grados (corresponden a estadios ficcionais segundo o grado do desenvolvemento presente): o primeiro grado pode aproveitar toda a enerxía dispoñible nun planeta, que aínda que é variable cuantificouna en 10 16 W, o segundo grado podía usar a enerxía dunha estrela, ata chegar aos 1026 W, mentres que o terceiro grado usa a enerxía dispoñible nunha galaxia (1036 W ) ou en unidades maiores.

Relacións entre civilizacións

editar

Se se entende a civilización como progreso xeral da raza humana, non se pode falar de relacións entre elas, só grados de desenvolvemento. A miúdo, unha civilización asimílase a unha gran cultura (por exemplo a occidental). Neste sentido pode haber relacións entre civilizacións igual que entre os pobos ou países.

Samuel Huntington define as diversas grandes civilizacións actuais: occidental, islámica, chinesa, xaponesa, hindú, ortodoxa, budista, africana e latinoamericana,[12] e predica un choque de civilizacións para o século XXI, que suplantaría a guerra tradicional entre Estados. Varios teóricos opuxeronse a esta visión apostando polo diálogo intercultural como camiño para evitar a derriba do modo de vida actual.

As civilizacións que se opoñen ás outras resaltan uns trazos determinados da súa identidade. Usualmente estes trazos foron baseados na relixión (países islámicos fronte aos cristiáns, como na Idade Media); localización xeográfica (Occidente é diferente das culturas orientais); etnia (a civilización amerindia, en bloque, é diferente dos homes brancos na Idade moderna) ou nación (en sentido amplo).

Civilización en singular ou civilizacións en plural

editar
 
Zonas culturais do mundo na actualidade (inspirada no libro de Huntington The Clash of Civilizations (Choque de Civilizacións) (1996)). Occidente (azul), América Latina (violeta), Xapón (vermello), Mundo chinés (granate), Mundo Indio (laranxa), Mundo Islámico (verde), Países Islámicos con influencia ortodoxa (verde fosforescente), Países Islámicos con influencia occidental (gris), Países Islámicos con influencia budista (amarelo), Países ortodoxos (celeste), África Subsahariana (marrón), Países Budistas (amarelo ocre), Caribe angloparlante (violeta claro), Israel (turquesa), Illas do Pacífico (Rosado).

Civilización, un concepto fundacional das ciencias sociais, ten un uso conceptualmente distinto, ata oposto,[13] cando se emprega intencionalmente en singular, referíndose ao grado superior de desenvolvemento da sociedade humana, co que se indica que existe unha única civilización; ou cando se fai en plural, para indicar a pluralidade das civilizacións a través do tempo, o espazo xeográfico e os distintos trazos culturais (linguas, relixións, e ata os polémicos conceptos de etnias ou razas humanas), co que se indica que existiron e existen moitas: civilización micénica, civilización andina, civilización grecorromana -ou civilización grega e civilización romana-, civilización chinesa, civilización islámica, civilización cristiá, civilización occidental etc., incluso as identificadas coas nacións europeas que han ter un maior peso na formación histórica de imperios ou estenderon a súa lingua ou a súa cultura (civilización portuguesa, civilización española, civilización francesa, civilización británica, civilización rusa, civilización alemá, civilización italiana).

Civilización como estadio da evolución cultural

editar

A descrición tradicional da evolución cultural da humanidade incluía o seu paso por tres estadios: salvaxismo, barbarie e civilización. Esta perspectiva implicaba a idea de progreso, por máis que entre os seus establecedores estivese Rousseau, que non vía mellora, senón degradación, no paso do estado de natureza do bo salvaxe ao estado de civilización, en que o home está pervertido e maleado pola sociedade. O pesimismo rousseauniano foi superado polos intelectuais posteriores, claramente optimistas (positivismo de Auguste Comte).

O predominio europeo desde a era dos descubrimentos (século XV), pero sobre todo desde a Revolución industrial (século XVIII) e o repartición colonial de África (século XIX), na fase do capitalismo que se coñece como Imperialismo (definición de Lenin), parecía facer evidente para os contemporáneos a supremacía de todas as súas particulares formas de organización: fosen económicas, sociais, políticas, ata as súas crenzas e a súa raza (misioneirismo e racismo). Desde ese punto de vista, o concepto ilustrado de civilización universal pasou a impoñerse como un modelo a que todas as partes do mundo debían amoldarse, de grado ou pola forza, pola seu propio ben; e as potencias imperialistas occidentais debían afrontar, non por ser o seu interese, senón por ser a súa sagrada misión, esa The White Man's Burdeno ("A carga do home branco" (en galego)) (Rudyard Kipling).

Relativismo cultural

editar

A aparición de dúbidas no esquema é paralelo á súa propia formulación, e poden situarse desde a Xunta de Burgos e a Xunta de Valladolid, en que se realizou o debate dos xustos títulos no que Bartolomé de las Casas tomou partido polos conquistados no canto de polos seus compañeiros de conquista (aínda que desde logo pensaba na súa relixión como única verdadeira). O relativismo cultural que se fai científico coa antropoloxía moderna (Bronisław Malinowski) vai ampliarse ao concepto de civilización, que empeza a usarse en plural, e en pé de igualdade relativa, para definir a cada unha das organizacións humanas, vinculadas a unha forma de entender a vida, máis aló ata do concepto de Relixión ou de Cultura.

Tanto o Oxford Dictionary como o DRAG coinciden en que civilizar é sacar a algo ou alguén dun estado bárbaro ou salvaxe, instruíndolle nas artes da vida -engade o libro inglés- de modo que poida progresar na escala humana. Ou sexa que, aínda que unha civilización sexa o conxunto de crenzas e valores que conforman unha comunidade, a a civilización en se podemos definila como o progreso a secas. As civilizacións, en cambio, constitúen un concepto máis ambiguo e impuro: fan referencia non só aos valores culturais, éticos ou de calquera outro tipo que sustentan a sociedade, senón tamén a sistemas ou mecanismos de organización da mesma. Teñen, por iso, que ver coa cultura e a educación, pero tamén, e en gran medida, co poder. Na historia das culturas desempeña, a non dubidar, un papel relevante o das relixións, e de aí derívase o frecuente abuso intelectual que tende a confundir estas con as civilizacións propiamente ditas. Sería absurdo negar que a relixión, e a súa práctica, han ter enorme influencia no devir dos humanos.

Entendido deste xeito, en plural, cada civilización é unha entidade cultural que aglutina un sentido máis ou menos consciente de unidade, e que agrupa no seu seo a varias nacións e pobos distintos.

Determinadas sociedades, polos seus especiais logros culturais e pola capacidade destes de impoñerse como comúns a un espazo máis ou menos amplo, son consideradas polos historiadores como civilizacións independentes. Un exemplo claro daríao a anfictionía que unificaba a todas as polis gregas en torno a determinados lugares de culto (o oráculo de Delfos), festividades (as Olimpíadas) ou textos (as obras de Homero) e que as opoñía ao que consideraban bárbaro (estranxeiro, que fala con sons inintelixibles: bar-bar) e non helénico, como os persas.

Civilizacións en perspectiva histórica

editar

A perspectiva histórica utilizada para clasificar a unha civilización (máis que a un país) como unha unidade, é de orixe relativamente recente. A partir da Idade Media, a maior parte dos historiadores adoptaron un punto de vista relixioso ou nacional. O punto de vista relixioso prevaleceu ata o século XVIII entre os historiadores europeos, que consideraban a revelación cristiá como o suceso histórico máis importante, tomándoo como referencia para a súa clasificación. Os primeiros historiadores europeos non estudaron outras culturas máis que como curiosidades ou como áreas potenciais de actividade misioneira.

O punto de vista nacional, a diferenza do relixioso, desenvolveuse a principios do século XVI a partir da filosofía política do estadista e historiador italiano Nicolás Maquiavelo, quen sostiña que o obxecto adecuado de estudo histórico era o Estado. O español Francisco de Vitoria, fundador do Dereito internacional, abordou o tema dos dereitos da Coroa de España na conquista de América. Con todo, os múltiples historiadores que máis tarde realizaron a crónica dos estados nacionais de Europa e América só estudaron as sociedades á marxe da cultura europea, para describir a súa submisión ás potencias europeas, á súa entender máis progresistas. Caso á parte é o dos misioneiros e teólogos españois que profundaron no coñecemento e análise das civilizacións recentemente descubertas, ás veces de difícil caracterización.

Arnold J. Toynbee tipificó 23 civilizacións universais. MacNeill analizou nove e Melko sinalou que: existe razoable acordo sobre polo menos doce grandes civilizacións das cales sete xa non existen (mesopotámica, exipcia, cretense, clásica bizantina, mesoamericana e andina).[16] Para Philip Bagby, as civilizacións mellor definidas e máis aceptadas como tales son a exipcia, a babilónica, a chinesa, a india, a greco-romana, a andina, a centroamericana e a cristián-occidental.[17] Na súa obra The Clash of Civilizations (Choque de civilizacións), Samuel Huntington, baseándose en Toynbee propón un número máis amplo de civilizacións existentes hoxe en día: a occidental (entre a que distingue como subcivilizacións a latinoamericana e a ortodoxa da Europa oriental), a musulmá, a xudía, a hindú, a sínica, a xaponesa, a africana sub-sahariana e a budista.

Civilizacións históricas
Civilización Estados
Sumeria Sumeria
Caldea-Semita Babilonia, Asiria, Fenicia, Reino de Israel.
Exipcia Antigo Exipto
Val do Indo Harappa
Exea (Cicládica- Minoica- Micénica) e Helénica Thera, Creta; Micenas, Tirinto; polis gregas, Imperio de Alexandre Magno e reinos helenísticos (Exipto tolemaico, Pérgamo, Siria, Macedonia etc.)
Carpato-danubiana Dacia, Tracia
Hitita Hititas
China Imperio chinés, sometido durante milenios a un repetido ciclo dinástico (que terminou coa Dinastía Ming e a Dinastía Qing), e desde o século XX, a República da China e a República Popular da China
Hindú Imperio Mauria, Imperio Gupta
Austronesia Champa
Celta Europa danubiana, méditerranea, Anatolia, illas británicas
Persa Imperio Persa
Romana Roma antiga, Imperio romano
Camboxana Imperio Khmer
Árabe-islámica Islam, Califato Omeia, Califato Abbasí, Al-Andalus, Imperio Otomán. Na actualidade Mundo árabe, Turquía, Irán, Paquistán, Indonesia, Asia Central...
Mesoamericana Olmeca, Tolteca, Azteca, Antigos maias
Andina Imperio Inca, Nazca, Huari, Tiahuanaco, Aimará, Chimú, Chavín
Xaponesa Historia do Xapón, Shogunato Tokugawa e Era Meiji (converxe coa Occidental)
Africanas Imperio Kanem-Bornu, Benín, Ashanti, Zulú
Polinesia lápita, pobo maorí, Illa de Pascua
Mongol Imperio Mongol
Cristiá medieval (Idade Media), en formación desde a Antigüidade tardía por fusión de elementos greco-romanos, xermánicos e xudeu-cristiáns Imperio Bizantino, pobos xermánicos, Imperio Carolinxio, Papado, monarquías feudais, monarquías autoritarias
Maxiar (dificilmente separable da cristiá medieval, coa que conflúe) Maxiares
Viquinga (dificilmente separable da cristiá medieval, coa que conflúe) Viquingo
Eslava (dificilmente separable da cristiá medieval, coa que conflúe) Pobos eslavos, Imperio búlgaro, Reino de Polonia, República das Dúas Nacións, Historia de Serbia,

Historia de Rusia, Imperio Ruso, URSS, Federación rusa

Occidental (Idade Moderna) Imperio Portugués, Imperio Español, Imperio francés, Imperio Británico, monarquía absoluta
Occidental (Idade Contemporánea) Revolución Francesa, Unificación Alemá, Unificación Italiana
Occidental (desde mediados do século XX) Estados Unidos, bloque occidental, Unión Soviética, bloque soviético, Unión Europea, Xapón, descolonización, Países en vías de desenvolvemento, terceiro mundo, países emerxentes
Globalización (desde 1989) G-8, G-20, Estados Unidos, Unión Europea, Xapón, BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

Fin da civilización

editar

Historicamente as civilizacións sucedéronse, con épocas intermedias de involución (como os bárbaros), colapso social, polo fin dunha comunidade concreta, ou pola alternancia de poder dunha cultura concreta con outra. Periodicamente, con todo, xurdiron predicións sobre o fin non dunha civilización senón de todas, sexa pola extinción da humanidade ou para o seu retorno a un estado semisalvaxe primitivo. Estas predicións enmárcanse dentro da escatoloxía das diferentes relixións ou ben da ciencia ficción contemporánea.

Igualmente contémplase o fin da civilización como un escenario de futuro posible, causado por:[18]

Grandes civilizacións desaparecidas

editar

A perspectiva histórica utilizada para clasificar, máis que un país, unha civilización como unha unidade, é de orixe relativamente recente. A partir do Idade Media a maior parte dos historiadores adoptaron un punto de vista relixioso ou nacional. O punto de vista da relixión prevaleceu ata o século XVIII entre os historiadores europeos, que consideraban a revelación cristiá como o acontecemento histórico máis importante, tomándoo como referencia para a súa clasificación. Os primeiros historiadores europeos non estudaron outras culturas máis que como curiosidades ou como áreas potenciais de actividade misioneira.

O punto de vista nacional, a diferenza do relixioso, desenvolveuse a principios do século XVI a partir da filosofía política do estadista e historiador italiano Niccolò Machiavelli, que sostiña que o obxecto adecuado de estudo histórico era o estado. Con todo, os múltiples historiadores que máis tarde fixeron a crónica dos estados nación de Europa e América só estudaron as sociedades á marxe da cultura europea, para describir o seu sometemento ás potencias europeas, o seu entender, máis progresistas.

Listanse a continuación as civilizacións máis relevantes ao longo da historia, segundo o continente maioritario de implantación:

 • África: exipcia, púnica, bérber, árabe
 • América: inuit, mesoamericana, amerindia
 • Asia: mesopotámica, levantina, persa, chinesa, xaponesa, sur-asiática
 • Europa: grega, romana, xermánica, bizantina
 • Oceanía: melanesia, polinesia
 1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para civilización. Consultado o 24 de febreiro de 2017.
 2. Tainter no seu estudo sobre o colapso das sociedades complexas, define unha civilización como o sistema cultural dunha sociedade complexa, e por iso sostén que a civilización emerxe coa complexidade, existe por ela e desaparece cando esta se reduce. O cal lévalle a dicir que o estudo do incremento e da perda da complexidade dunha sociedade serve como monitorización do fenómeno denominado civilización.
  Citado por Josep Antequera El potencial de sostenibilidad de los asentamientos humanos, en eumed.net
 3. Segundo Stuart Piggott unha civilización é "unha solución ao problema de vivir nunha comunidade permanente e relativamente grande, nun nivel de desenvolvemento tecnolóxico e social superior ao da banda de cazadores, da familia de agricultores, da aldea independente ou da tribo". Piggott, Stuart (1988) [1961]. Alianza Editorial, ed. The Dawn of Civilization (en inglés). p. 13. ISBN 84-206-0302-3. 
 4. Civilización Arquivado 18 de novembro de 2013 en Wayback Machine. no Dicionario da Real Academia Galega
 5. Larry E. Sullivan (2009),The SAGE glossary of the social and behavioral sciences, Editions SAGE, p. 73
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Émile Benveniste, "Civilisation. Contribution à l'histoire du mot" (Civilisation. Contribution to the history of the word), 1954, published in Problèmes de linguistique générale, Editions Gallimard, 1966, pp.336–345 (translated by Mary Elizabeth Meek as Problems in general linguistics, 2 vols., 1971)
 7. Benveniste (francés): Ce n'était pas seulement une vue historique de la société; c'était aussi une interprétation optimiste et résolument non théologique de son évolution qui s'affirmait, parfois à l'insu de ceux qui la proclamaient, et même si certains, et d'abord Mirabeau, comptaient encore la religion comme le premier facteur de la "civilization".
 8. 8,0 8,1 Velkley, Richard (2002). "The Tension in the Beautiful: On Culture and Civilization in Rousseau and German Philosophy". En The University of Chicago Press. Being after Rousseau: Philosophy and Culture in Question. pp. 11–30. 
 9. "Civilization" (1974), Encyclopædia Britannica 15th ed. Vol. II, Encyclopædia Britannica, Inc., 956. Retrieved 25 August 2007.
 10. "On German Nihilism" (1999, originally a 1941 lecture),Interpretation 26, no. 3 edited by David Janssens and Daniel Tanguay.
 11. Johnathan Beecher. Charles Fourier: the visionary and his world. University of California Press. 1986. Pgs. 195-196
 12. Huntington, Samuel Phillips (2006). Proa, ed. El xoc de civilitzacions i el nou ordre mundial (en catalán) (1ª ed.). ISBN 84-8437-561-7. 
 13. * Fernando Savater: La civilización y Lady Mary Arquivado 08 de setembro de 2006 en Wayback Machine.
 14. Barbarie, religión y progreso, El País, 17/09/2006 (en castelán)
 15. Dúas obras de gran impacto sobre o tema son as de Childe (op. cit.) e Samuel Noah Kramer (La historia empieza en Sumer).
 16. Autor citado en Civilización do Mundo Identificada con Cinco Épocas da Historia[Ligazón morta] (en castelán)
 17. Culture and history: prolegomena to the comparative study of civilizations, 1963.
 18. Bostrom, Nick (March 2002). "Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards". Journal of Evolution and Technology 9.

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar