Historia da arte

historia da creación humana de obras con fins estéticos, comunicativos ou expresivos

A historia da arte é unha disciplina que estuda a evolución das expresións artísticas, a constitución e a variación das formas, dos estilos, dos conceptos transmitidos a través das obras de arte ao longo do tempo.

O termo historia da arte acostuma a designar o conxunto das obras dunha época, país ou escola das artes visuais. A arte é a expresión do momento, sexa histórico ou persoal. Os historiadores de arte procuran determinar os períodos que empregan un certo estilo estético por 'movementos'. A arte rexistra as ideas e os ideais das culturas e etnias, sendo, así, importante para a comprensión da historia da humanidade e do mundo.

Na linguaxe común, o termo historia da arte acostuma a referirse á historia das artes visuais. Se ben as ideas sobre a definición de arte sufriron mudanzas ao longo do tempo, o campo da historia da arte tenta categorizar as mudanzas na arte ao longo do tempo e comprender mellor a forma como a arte modela e é modelada polas perspectivas e impulsos creativos dos seus practicantes. Aínda que moitos pensen na historia da arte simplemente como o estudo da a súa evolución occidental, o asunto inclúe toda a arte, dos megálitos da Europa Occidental ás pinturas da dinastía Tang, na China.

Periodización

editar

O campo de arte tornouse bastante abranguente e pode subdividirse da seguinte maneira:

Arte prehistórica
Arquitectura prehistórica | Arquitectura neolítica (Dolmen | Menhir | Megálito)
Arte rupestre (Pintura)
Arte antiga
Arte mesopotámica
  Arte sumeria
Arte asiria
Arte babilónica
Arte persa (Arquitectura)
Arte do vale do Nilo
  Arte exipcia (Arquitectura | Pintura | Escultura)
Arte exea
  Arte cicládica
Arte minoica
Arte micénica
Arte fenicia
  Arte fenicia
Arte da antigüidade clásica
  Arte etrusca
Arte grega (Arquitectura | Escultura | Pintura)
Arte helenística
Arte romana (Arquitectura | Escultura | Pintura)
Arte do cristianismo
  Arte paleocristiá
Arte medieval
  Arte islámica
Arte bizantina
Arte prerrománica
  Arte céltica
Arte merovinxia
Arte carolinxia
Arte otoniana
  Arte románica (Arquitectura | Escultura | Pintura)
Arte gótica (Arquitectura | Escultura | Pintura)
Arte do Renacemento á modernidade
  Renacemento (Arquitectura | Escultura | Pintura)
Manierismo
  Barroco (Música)
Rococó
  Neoclasicismo
Academicismo
Romanticismo
Arte moderna
  Naturalismo
Realismo
  Impresionismo
Post-impresionismo
Puntillismo
Divisionismo
  Simbolismo
Decadentismo
Art noveau
Arts & crafts
Arte contemporánea
  Expresionismo
Fauvismo
Die Brücke
Der blaue Reiter
  Cubismo
Abstraccionismo
Construtivismo
De Stijl
Bauhaus
Suprematismo
Realismo socialista
Futurismo
Dadaísmo
Mail Art
Surrealismo
Posmodernidade
Pop art
Op art
Minimalismo
Neoconcretismo
Arte conceptual
Realismo socialista

Por localización xeográfica

editar
Arte europea
Arte africana
Arte bérber | Arte mourisca
Arte asiática
Arte do Próximo Oriente: Arte islámica
Arte do Extremo Oriente: Arte chinesa (Cerámica) | Arte xaponesa (arquitectura | cerámica) | Arte tibetana | Arte indiana
Arte americana
Arte precolombiana: (Mesoamérica) - Arte olmeca | Arte tolteca | Arte maia | Arte azteca | (Andes) - Arte inca
Arte norteamericana: Arte india
Arte oceania
Arte aborixe

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar

Outros artigos

editar

Ligazóns externas

editar