As artes visuais son formas de arte que se enfocan na creación de traballos que son principalmente visuais por natureza, como a pintura, e máis tarde, fotografía, impresión e o cine. Aquelas que implican obxectos tridimensionais, como a escultura e a arquitectura, son chamadas artes plásticas.

A Mona Lisa é unha das teas máis recoñecidas de Occidente

Moitas disciplinas consideradas artísticas como as artes escénicas, presentan aspectos das artes visuais, polo que estas definicións non son estritas.

Artes visuais tradicionais editar

Artes visuais actuais editar

Artes aplicadas editar

Deseño editar

Impresion editar

Artes visuais non tradicionais editar

Véxase tamén editar