Etnia

conxunto de persoas que comparten trazos culturais, lingua, relixión, celebración de certas festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación, etc. e, moitas veces, un territorio

Un grupo étnico é un grupo de persoas que se identifican unhas coas outras, ou son identificadas como tal por terceiros, con base en semellanzas culturais ou biolóxicas, ou ambas, reais ou presumidas. Tal como os conceptos de raza e nación, o de etnicidade desenvolveuse no contexto da expansión colonial europea, cando o mercantilismo e o capitalismo promovían movementos globais de poboacións ao mesmo tempo que as fronteiras dos estados eran definidas máis clara e rixidamente. No século XIX, os estados modernos, en xeral, procuraban lexitimidade reclamando a representación de nacións. Mentres, os estados-nación inclúen sempre poboacións indíxenas que foron excluídas do proxecto de construción da nación, ou recrutan traballadores do exterior das as súas fronteiras. Estas persoas constitúen tipicamente grupos étnicos. Consecuentemente, os membros de grupos étnicos acostuman concibir a súa identidade como algo que está fora da historia do estado-nación – quer como alternativa histórica, quer en termos non-históricos, quer en termos dunha ligazón a outro estado-nación. Esta identidade expresase moitas veces a través de "tradicións" variadas que, aínda que sexan frecuentemente invencións recentes, apelan a unha certa noción de pasado.

Os grupos étnicos ás veces son suxeitos ás actitudes e ás accións preconceituosas por parte do Estado ou polos seus membros. No século XX, os pobos comezaron a discutir que conflitos entre grupos étnicos ou entre membros dun grupo étnico e o estado poden e deben ser resolvidos de dúas maneiras. Algúns, como Jurge Habermas e Bruce Barry, discutiron que a lexitimidade de estados modernos debe ser baseada nunha noción de dereitos políticos para suxeitos individuais autónomos. De acordo con este punto de vista o estado non pode recoñecer a identidade étnica, nacional ou racial e debe preferibelmente reforzar a igualdade política e legal de todos os individuos. Outros, como Charles Taylor e William Kymlicka argumentan que a noción do individuo autónomo é ela propia unha construción cultural, e que non é nin posíbel nin correcto tratar pobos como individuos autónomos. De acordo con esta opinión, os estados deben recoñecer a identidade étnica e desenvolver procesos nos cales as necesidades particulares de grupos étnicos posan ser levadas en conta no contexto dun estado-nación.

Etnicidade

editar

Etnicidade é o termo usado para designar as características culturais que ligan un grupo particular de persoas, ou grupos, internamente. Algunhas veces etnicidade é usado incorrectamente para referirse a unha minoría ou a unha raza.

A verba etnia a través da historia

editar

A verba etnia provén do termo grego éthnos pero non sempre significou o mesmo. Orixinariamente facía referencia a grupos de persoas e animais que comparten catacterísticas biolóxicas ou culturais e que viven e actúan conxuntamente. Sófocles empregábaa no seus escritos para se referir exclusivamente a animais salvaxes no entanto que Píndaro empregaba este vocabulo para falar de grupos humanos distintos dos gregos. É significativo salientar que nos textos de pensadores como Aristóteles cando empregaban esta palabra era sempre para se referir ao outro, a xentes doutras culturas diferentes de quen falaba. A si mesmo denominábanse génos Hellenon. E xa na época cristiá empregouse en Grecia para falar dos xentís ou pagáns.

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar