Wikipedia:CommonsTicker/Arquivo/Abril de 2007

Commons-ticker.svg


Arquivo do CommonsTicker de abril de 200730 AprilEditar

Polarlys eliminou Image:JPSartre.jpg: deleted, see [[Commons:Deletion requests/MIA pictures not PD-old|reason]]; Incluída nas páxinas: Wikipedia:Efemérides Destacadas/22 de outubro, Wikipedia:Efemérides Destacadas/Outubro (páxina local da imaxe)


DieBuche substituíu o ficheiro propio Image:Information_icon.svg: Auf eine alte Version zurückgesetzt; Incluída nas páxinas: Wikipedia:Guía de carga de imaxes (páxina local da imaxe)

DieBuche substituíu Image:Information_icon.svg: Auf eine alte Version zurückgesetzt; Incluída nas páxinas: Wikipedia:Guía de carga de imaxes (páxina local da imaxe)


Editor at Large eliminou Image:Mo_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:It_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:20centslovak.png: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:10centslovak.png: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:2euroslovak.png: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:2centslovak.png: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Sm_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Pt_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Nl_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_10cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_20cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_50cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_1cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_2cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:SI_5cent.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Sm_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Pt_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_2cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Pt_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_20cent_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_10cent_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_5cent_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_2cent_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_1cent_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_20c.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_5c.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_10c.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_2c.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_1c.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_1euro_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_2euro_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_50cent_sede.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_2e_2.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_1e.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Va_50c.gif: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_5cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Sm_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Pt_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_10cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Sm_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Pt_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_20cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Sm_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Pt_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_50cents.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Sm_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Pt_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Euro, Galería de imaxes do euro, Moeda (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_1euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Va_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Sm_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Nl_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Mo_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Lu_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:It_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Ie_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Gr_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fr_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Fi_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:De_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Be_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:At_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Es_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)


Yonatanh eliminou Image:Pt_2euro.jpg: per [[Commons:Deletion requests/Template:Eurocoins]]; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

29 AprilEditar

Aaker substituíu o ficheiro propio Image:LocationLaos.png: {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= }}; Incluída nas páxinas: República Democrática Popular Lao - ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ (páxina local da imaxe)

Aaker substituíu Image:LocationLaos.png: {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= }}; Incluída nas páxinas: República Democrática Popular Lao - ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ (páxina local da imaxe)


Nightstallion substituíu o ficheiro propio Image:Kyoto_Protocol_participation_map_2005.png: {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= }}; Incluída nas páxinas: Quentamento global (páxina local da imaxe)

Shizhao eliminou Image:Ribadavia-O_Ribeiro-Galicia-España.png: In category [[:category:Unknown as of 22 April 2007|Unknown as of 22 April 2007]]; not edited for 7 days; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes de Ribadavia, Ribadavia (páxina local da imaxe)


Thuresson restaurou Image:North_Korea_coa.gif: 10 revisions and 2 files restored; Incluída nas páxinas: Corea do Norte - 북한 (páxina local da imaxe)


Onofre Bouvila substituíu Image:Map-Hispanophone_World.png: {{Information |Description=Map of the Hispanophone. |Source=self-made |Date=April 29, 2007 |Author= [[User:Onofre Bouvila|Onofre Bouvila]] }}; Incluída nas páxinas: Lingua castelá (páxina local da imaxe)

Limongi substituíu Image:Brazil.Brasilia.01.jpg: {{Information |Description=The Metropolitan Cathedral, located in [[Brasília]], Brazil. |Source=Agência Brasil |Date=13/08/2003 |Author=Victor Soares/ABr. }} {{AgenciaBrasil}} [[en:Image:Brazil.Brasilia.01.jpg]] [[Category:Night in Brasília]] [[Categ; Incluída nas páxinas: Brasilia (páxina local da imaxe)

28 AprilEditar

UP3 substituíu Image:It_1cent.jpg: Obnovení předchozí verze; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)


EPO eliminou Image:1928_olympics_poster.jpg: Copyvio; Incluída nas páxinas: Xogos Olímpicos de 1928 (páxina local da imaxe)

27 AprilEditar

Shakko substituíu Image:IsabellaofCastile04.jpg: {{Information |Description=Queen Isabel of Castille |Source=El Palacio Real, Madrid |Date=1496-1503 |Author=Juan Flandes }}; Incluída nas páxinas: Pedro Madruga, Reis Católicos (páxina local da imaxe)


Fabartus retirou o marcador de borrado Delete de Image:Departments_of_France.png: using; Incluída nas páxinas: Xeografía de Francia (páxina local da imaxe)

Makemi eliminou Image:North_Korea_coa.gif: copyvio - national symbols of N. Korea are copyrighted; Incluída nas páxinas: Corea do Norte - 북한 (páxina local da imaxe)


Shika ryouse shomei substituíu Image:Boris_Yeltsin_1993.jpg; Incluída nas páxinas: Boris Ieltsin (páxina local da imaxe)

Felato substituíu Image:Kit_body_blackvertical.png: {{Information |Description=Part of football kit |Source=English wikipedia |Date=12 September 2005 |Author=English wikipedia }}; Incluída nas páxinas: Real Club Deportivo Espanyol (páxina local da imaxe)

Tene substituíu Image:Copyleft.svg: Cleanup; Incluída nas páxinas: Copyleft (páxina local da imaxe)

Felato substituíu Image:Kit_body_bluevertical.png: {{Information |Description=soccer kit with blue vertical stripe |Source=[[:en:Image:Kit body bluevertical.png]] |Date=July 8, 2006 |Author=[[:en:User:Curswine|User:Curswine]] |Permission=GFDL |other_versions= }}; Incluída nas páxinas: Real Club Deportivo Espanyol (páxina local da imaxe)

Dodo eliminou Image:Cela.jpg: copyvio - press photo (see for example http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/Cela.jpe); Incluída nas páxinas: Camilo José Cela (páxina local da imaxe)


PFHLai substituíu Image:Boris_Yeltsin_1993.jpg: a nicer crop by [[user:David Levy|David Levy]], uploaded to English Wikipedia at 21:00, 2007 April 23 (UTC); Incluída nas páxinas: Boris Ieltsin (páxina local da imaxe)

Alekjds substituíu Image:Manx_coat.PNG: add background trans; Incluída nas páxinas: Illa de Man - Ellan Vannin (páxina local da imaxe)

26 AprilEditar

Ssolbergj substituíu o ficheiro propio Image:Playstation3vector.svg; Incluída nas páxinas: Playstation 3 (páxina local da imaxe)

Ssolbergj substituíu o ficheiro propio Image:Playstation3vector.svg; Incluída nas páxinas: Playstation 3 (páxina local da imaxe)


Brian0918 substituíu Image:Occam.jpg; Incluída nas páxinas: Navalla de Occam, William de Ockham (páxina local da imaxe)

25 AprilEditar

Amada44 substituíu Image:Georgia_Aquarium_-_Giant_Grouper.jpg: hi. hope you don't mind. I did a bit o color correction! CommonsTicker 22:14, 25 abril 2007 (UTC); Incluída nas páxinas: Peixe (páxina local da imaxe)


Teetaweepo substituíu Image:Coat_of_arms_of_Thailand.png: ==Summary== {{es|Phya Khrut o Garuda Real, emblema del monarca tailandés.}} * Description: A [http://en.wikipedia.org/wiki/Garuda Garuda], however ''not'' the coat of arms of either [[Thailand]] or [[Indonesia]] * Source: [http://vector-images.com/imag; Incluída nas páxinas: Tailandia - ประเทศไทย (páxina local da imaxe)


Kelson substituíu Image:Baranov_Alexandr.jpg: cropped; Incluída nas páxinas: Alexander Baranov (páxina local da imaxe)

Madmax32 substituíu Image:Burning_Viet_Cong_base_camp.jpg; Incluída nas páxinas: Guerra do Vietnam (páxina local da imaxe)

24 AprilEditar

Fred Chess eliminou Image:Cheicon.jpg: Che image is not allowed, see [[Commons:Deletion requests/Image:Cheicon.jpg]]; Incluída nas páxinas: Ernesto Rafael Guevara de la Serna (páxina local da imaxe)


Manchot substituíu o ficheiro propio Image:Flag_of_France.svg: Rétablissement de la version précédente; Incluída nas páxinas: AC Milan, Ain, Alemaña - Deutschland, Aliados da Segunda Guerra Mundial, Alsacia, Andre Agassi, Aquitania, Atlético de Madrid, Austria - Österreich, Balón de Ouro, Bretaña - Breizh, Bulgaria - България, Bélxica - België, Cadros de xogadores actuais dos equipos NBA, Cadros de xogadores da Copa Mundial de Clubes da FIFA de 2006, Cadros de xogadores das seleccións no mundial de baloncesto de 2006, Calificación para o Campionato mundial de baloncesto de 2006, Campionato de Europa de Atletismo, Campionato do Mundo de Atletismo, Campionato mundial de baloncesto de 2006, Cardiff - Caerdydd, Chequia - Česko, Chipre - Κύπρος, Conferencia de Yalta, Conflito árabe-israelí, Constitución Europea, Copa UEFA 2006-07, Crise de Suez, Córsega - Corse - Corsica, Dado Prso and more. (páxina local da imaxe)

Manchot substituíu Image:Flag_of_France.svg: Rétablissement de la version précédente; Incluída nas páxinas: AC Milan, Ain, Alemaña - Deutschland, Aliados da Segunda Guerra Mundial, Alsacia, Andre Agassi, Aquitania, Atlético de Madrid, Austria - Österreich, Balón de Ouro, Bretaña - Breizh, Bulgaria - България, Bélxica - België, Cadros de xogadores actuais dos equipos NBA, Cadros de xogadores da Copa Mundial de Clubes da FIFA de 2006, Cadros de xogadores das seleccións no mundial de baloncesto de 2006, Calificación para o Campionato mundial de baloncesto de 2006, Campionato de Europa de Atletismo, Campionato do Mundo de Atletismo, Campionato mundial de baloncesto de 2006, Cardiff - Caerdydd, Chequia - Česko, Chipre - Κύπρος, Conferencia de Yalta, Conflito árabe-israelí, Constitución Europea, Copa UEFA 2006-07, Crise de Suez, Córsega - Corse - Corsica, Dado Prso and more. (páxina local da imaxe)


Tene substituíu o ficheiro propio Image:Heckert_GNU_white.svg: Cleanup #2; Incluída nas páxinas: GNU, User:Lmbuga/Traducións Galipedia, User talk:Lmbuga/discusións 2, User talk:Xelo2004, Wikipedia:LicenzaMapaSobreira, Wikipedia:Lista visual de marcadores de imaxe, Wikipedia:Marcadores de licenza de imaxe, Image:000 0004.JPG, Image:000 0005.JPG, Image:000 0010.JPG, Image:000 0011.JPG, Image:000 0012.JPG, Image:000 0013.JPG, Image:000 0014.JPG, Image:000 0015.JPG, Image:000 0016.JPG, Image:000 0017.JPG, Image:000 0018.JPG, Image:000 0019.JPG, Image:000 0020.JPG, Image:000 0021.JPG, Image:000 0024.JPG, Image:000 0025.JPG, Image:000 0026.JPG, Image:000 0027.JPG, Image:000 0028.JPG, Image:000 0029.JPG, Image:000 0031.JPG, Image:000 0032.JPG, Image:000 0033.JPG and more. (páxina local da imaxe)

23 AprilEditar

MECU eliminou Image:Stan_Laurel.jpg: no source; Incluída nas páxinas: Laurel e Hardy (páxina local da imaxe)

MECU eliminou Image:Oliver_Hardy.jpg: no source; Incluída nas páxinas: Laurel e Hardy (páxina local da imaxe)


Ediedi substituíu Image:It_1cent.jpg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Iosif_Stalin.jpg: In category [[:category:Unknown as of 16 April 2007|Unknown as of 16 April 2007]]; not edited for 7 days; Incluída nas páxinas: Historia da Unión Soviética (páxina local da imaxe)


Loco085 eliminou a versión antiga de Image:Cataratas027.jpg: Borrada revisión antigua 20070403132345!Cataratas027.jpg.; Incluída nas páxinas: Cataratas do Iguazú (páxina local da imaxe)

22 AprilEditar

ShadowHalo substituíu Image:Nelson_Mandela.jpg: adjusted for overexposure; Incluída nas páxinas: Nelson Mandela (páxina local da imaxe)

UP3 substituíu Image:It_1cent.jpg: Obnovení předchozí verze; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)

21 AprilEditar

Ediedi substituíu Image:It_1cent.jpg; Incluída nas páxinas: Galería de imaxes do euro (páxina local da imaxe)


Ian Fieggen substituíu Image:Flag_of_Australia.svg: {{Information |Description=Flag of Australia |Source=Own work |Date=2007-04-16 |Author=Ian Fieggen |Permission=(see below) }}; Incluída nas páxinas: AC/DC, AC Milan, Aliados da Segunda Guerra Mundial, Andre Agassi, Australia, Cadros de xogadores das seleccións no mundial de baloncesto de 2006, Calificación para o Campionato mundial de baloncesto de 2006, Campionato mundial de baloncesto de 2006, Estatísticas do Campionato Mundial de Baloncesto de 2006, FIBA, Fórmula 1, Guerra do Vietnam, Kylie Minogue, Lista de bandeiras, Lista de escuderías de Fórmula 1, Lista de pilotos campións do mundo de Fórmula 1, Marat Safin, Mark Webber, Mundiais de Fútbol, Mundial de Fútbol Alemaña 2006, Oneworld, París-Roubaix, Pete Sampras, Phoenix Suns, Rankings FIBA de seleccións, Riga, Roger Federer, Star Alliance, Tri Nations, Xogos Olímpicos and more. (páxina local da imaxe)

20 AprilEditar

Tene substituíu Image:BelgiumBrussels.png: Optimised (0); Incluída nas páxinas: Bruxelas (páxina local da imaxe)

Szczepan1990 substituíu Image:ReligijneSymbole.svg; Incluída nas páxinas: Relixión (páxina local da imaxe)


Lmbuga substituíu o ficheiro propio Image:Cambre_Galicia_070330_12.jpg: ==Summary== {{Information |Description=[[Cambre]], [[Galiza]], [[Spain]]. |Source='''self made''' '''http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cambre_Galicia_070330_12.jpg''' |Date=16 de abril de 2007 (16-04-2007) |Author=Luis Miguel Bugallo Sánchez ([ht; Incluída nas páxinas: Cambre, Galería de imaxes de Cambre (páxina local da imaxe)

19 AprilEditar

Fb78 retirou o marcador de borrado Ifd de Image:WTC_attack_9-11.jpg: Reverted edits by <a href="/wiki/Special:Contributions/80.63.213.182" title="Special:Contributions/80.63.213.182">80.63.213.182</a> (<a href="/wiki/User_talk:80.63.213.182" title="User talk:80.63.213.182">talk</a>) to last version by Pfctdayelise(diff); Incluída nas páxinas: Ataques do 11 de setembro de 2001 (páxina local da imaxe)

Emmanuel.boutet substituíu Image:Carte_de_la_mer_de_Norvège.png; Incluída nas páxinas: Mar da Noruega, Mar de Noruega (páxina local da imaxe)

18 AprilEditar

Tene substituíu o ficheiro propio Image:Estonian_archipelago_(Saaremaa_and_Hiiumaa).jpg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Golfo de Riga (páxina local da imaxe)

Tene substituíu Image:Estonian_archipelago_(Saaremaa_and_Hiiumaa).jpg: {{Information |Description=Map Of Estonian archipelago (Saaremaa and Hiiumaa) from http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/estonia_pol99.jpg See talk page for copyright explanation. Quote... "Most of the maps scanned by the University of Texas Libraries; Incluída nas páxinas: Golfo de Riga (páxina local da imaxe)

17 AprilEditar

MECU eliminou Image:Xilofonos.jpg: no source, uploader not likely source, web resolution; Incluída nas páxinas: Xilófono (páxina local da imaxe)


Shizhao engadiu o marcador de borrado Ifd en Image:MaoZedong.jpg(diff); Incluída nas páxinas: Mao Tse Tung (páxina local da imaxe)

17 AprilEditar

MECU eliminou Image:Cato.jpeg: no source; Incluída nas páxinas: Catón (páxina local da imaxe)


Rüdiger Wölk retirou o marcador de borrado Ifd de Image:MaoZedong.jpg: Reverted edits by <a href="/wiki/Special:Contributions/Shizhao" title="Special:Contributions/Shizhao">Shizhao</a> (<a href="/wiki/User_talk:Shizhao" title="User talk:Shizhao">talk</a>) to last version by Rüdiger Wölk(diff); Incluída nas páxinas: Mao Tse Tung (páxina local da imaxe)

Botev retirou o marcador de borrado Duplicate de Image:Papst_leo_xiii_a.jpg: -duplicate: this is not a scaled down version, this is a cropped version and therefore not identical.(diff); Incluída nas páxinas: León XIII, Papa (páxina local da imaxe)


Tene substituíu Image:Flag_of_France.svg: Cleanup; Incluída nas páxinas: AC Milan, Ain, Alemaña - Deutschland, Aliados da Segunda Guerra Mundial, Alsacia, Andre Agassi, Aquitania, Atlético de Madrid, Austria - Österreich, Balón de Ouro, Bretaña - Breizh, Bulgaria - България, Bélxica - België, Cadros de xogadores actuais dos equipos NBA, Cadros de xogadores da Copa Mundial de Clubes da FIFA de 2006, Cadros de xogadores das seleccións no mundial de baloncesto de 2006, Calificación para o Campionato mundial de baloncesto de 2006, Campionato de Europa de Atletismo, Campionato do Mundo de Atletismo, Campionato mundial de baloncesto de 2006, Cardiff - Caerdydd, Chequia - Česko, Chipre - Κύπρος, Conferencia de Yalta, Conflito árabe-israelí, Constitución Europea, Copa UEFA 2006-07, Crise de Suez, Córsega - Corse - Corsica, Dado Prso and more. (páxina local da imaxe)

Tene substituíu Image:Gnomelogo.svg: Cleanup; Incluída nas páxinas: GNOME (páxina local da imaxe)

153.108.64.1 engadiu o marcador de borrado Delete en,  retirou o marcador de borrado Superseded de Image:Tunisia_coa.gif: delete(diff); Incluída nas páxinas: Tunisia - تونس (páxina local da imaxe)


Tene substituíu Image:Hurd-logo.png: Optimised (0;r); Incluída nas páxinas: Hurd (páxina local da imaxe)

Tene substituíu Image:Flag_of_Norway.svg: Cleanup; Incluída nas páxinas: Aliados da Segunda Guerra Mundial, Campionato de Europa de Atletismo, Cardiff - Caerdydd, Conflito árabe-israelí, Copa UEFA 2006-07, Eurocopa de Fútbol, Eurocopa de Fútbol 1960, Ferenc Puskás, Historia política dos Xogos Olímpicos de 1936, Lista de bandeiras, Manchester United F.C., Masacre dos Xogos Olímpicos de Múnic, Mona Juul, Mundiais de Fútbol, Mundiais de Fútbol Feminino, Mundial de Fútbol Feminino China 1991, Noruega - Noreg, Panathinaikos, Rangers F.C., Sevilla Fútbol Club, Star Alliance, Tartu, Turku, Werder Bremen, Xogos Olímpicos, Xogos Olímpicos de 1906, Xogos Olímpicos de 1908, Xogos Olímpicos de 1912, Xogos Olímpicos de 1920, Xogos Olímpicos de 1924 and more. (páxina local da imaxe)

ShadowHalo substituíu Image:ERDOGAN3.JPG: adjusted balance from Conscious' version; Incluída nas páxinas: Recep Tayyip Erdogan (páxina local da imaxe)

15 AprilEditar

Thuresson engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Stan_Laurel.jpg: nsd(diff); Incluída nas páxinas: Laurel e Hardy (páxina local da imaxe)

Thuresson engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Oliver_Hardy.jpg: nsd(diff); Incluída nas páxinas: Laurel e Hardy (páxina local da imaxe)

Editor at Large eliminou Image:Ricardo_Lagos_official_portrait.jpg: found on site stating "all rights reserved"; Incluída nas páxinas: Ricardo Lagos (páxina local da imaxe)


Tene substituíu Image:Flag_of_Latvia.svg: Cleanup; Incluída nas páxinas: Alemaña - Deutschland, Austria - Österreich, Bulgaria - България, Bélxica - België, Chequia - Česko, Chipre - Κύπρος, Constitución Europea, Copa UEFA 2006-07, Dinamarca - Danmark, Eslovaquia - Slovensko, Eslovenia - Slovenija, España, Estonia - Eesti, Finlandia - Suomi, Francia - France, Grecia - Ελλάδα, Hungría - Magyarország, Irlanda - Éire, Italia, Letonia - Latvija, Lista de bandeiras, Lituania - Lietuva, Luxemburgo - Lëtzebuerg, Malta, Parlamento Europeo, Países Baixos - Nederland, Polonia - Polska, Portugal, Reino Unido - United Kingdom, Riga and more. (páxina local da imaxe)


B1mbo engadiu o marcador de borrado Copyvio en,  retirou o marcador de borrado Delete de Image:Ricardo_Lagos_official_portrait.jpg; Incluída nas páxinas: Ricardo Lagos (páxina local da imaxe)


Cool Cat eliminou Image:Armenia_Tsitsernakaberd.jpg: Deleted as per [[Commons:Deletion requests/Armenian Genocide memorial images]]. Non-commercial only [[COM:FOP#Commonwealth_of_Independent_States|freedom of panorama]].; Incluída nas páxinas: Xenocidio armenio (páxina local da imaxe)

Grondin substituíu Image:ERDOGAN3.JPG: Retouche des niveaux d'entrée de couleur avec GIMP 2.3.15; Incluída nas páxinas: Recep Tayyip Erdogan (páxina local da imaxe)


Howcheng substituíu Image:Frederic_Chopin_photo.jpeg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Frédéric Chopin (páxina local da imaxe)

Majestic substituíu Image:Central_Helsinki_from_plane.jpg; Incluída nas páxinas: Helsinqui - Helsinki (páxina local da imaxe)


FranksValli substituíu Image:Frederic_Chopin_photo.jpeg: converted the better copy sepia version to grayscale; Incluída nas páxinas: Frédéric Chopin (páxina local da imaxe)

Kjetil r retirou o marcador de borrado No permission since de Image:Nauru-airphoto.jpg: Reverted edits by <a href="/wiki/Special:Contributions/Kjetil_r" title="Special:Contributions/Kjetil r">Kjetil r</a> (<a href="/wiki/User_talk:Kjetil_r" title="User talk:Kjetil r">talk</a>) to last version by Rémih; Incluída nas páxinas: Nauru - Naoero (páxina local da imaxe)

Kjetil r engadiu o marcador de borrado No permission since en Image:Nauru-airphoto.jpg: {{subst:npd}}(diff); Incluída nas páxinas: Nauru - Naoero (páxina local da imaxe)

14 AprilEditar

Gmaxwell substituíu o ficheiro propio Image:Frase_de_Neil_Armstrong.ogg: add trailing silence.; Incluída nas páxinas: Neil Armstrong (páxina local da imaxe)

Gmaxwell substituíu o ficheiro propio Image:Frase_de_Neil_Armstrong.ogg: Try 44100 hz.; Incluída nas páxinas: Neil Armstrong (páxina local da imaxe)

Tene substituíu Image:Green_copyright.svg: Cleanup; Incluída nas páxinas: Image:Aramaic ain.png, Image:Aramaic ain c.png, Image:Aramaic alap.png, Image:Aramaic beth.png, Image:Aramaic beth c.png, Image:Aramaic daleth.png, Image:Aramaic gamal.png, Image:Aramaic gamal c.png, Image:Aramaic heh.png, Image:Aramaic kap.png, Image:Aramaic kap c.png, Image:Aramaic kap f.png, Image:Aramaic kheth.png, Image:Aramaic kheth c.png, Image:Aramaic lamadh.png, Image:Aramaic lamadh alap.png, Image:Aramaic lamadh c.png, Image:Aramaic meem.png, Image:Aramaic meem c.png, Image:Aramaic noon.png, Image:Aramaic noon c.png, Image:Aramaic noon f.png, Image:Aramaic payin.png, Image:Aramaic payin c.png, Image:Aramaic qoph.png, Image:Aramaic qoph c.png, Image:Aramaic resh.png, Image:Aramaic sheen.png, Image:Aramaic sheen c.png, Image:Aramaic simkath.png and more. (páxina local da imaxe)

Gmaxwell substituíu Image:Frase_de_Neil_Armstrong.ogg: Convert to 22050Hz using SSRC for improved player compatibility.; Incluída nas páxinas: Neil Armstrong (páxina local da imaxe)


Liberal Freemason substituíu Image:Heinrich-heine_1.jpg: same picture as before; refurbished; Incluída nas páxinas: Heinrich Heine (páxina local da imaxe)

Nicolas17 substituíu o ficheiro propio Image:Skyline_Frankfurt_am_Main.jpg: ==Beschreibung== *'''English''': Downtown Frankfurt am Main, Germany; seen from Deutschherrn Bridge. *'''Deutsch''': Innenstadt von Frankfurt am Main, aufgenommen von der Deutschherrnbrücke {{User:Nicolas17/Canon400D}} ==Licensing== {{self|cc-by-sa-2; Incluída nas páxinas: Frankfurt - Frankfurt am Main (páxina local da imaxe)

EPO eliminou Image:WINTER_MILKY_WAY_AT_STAR_HILL.jpg: No permission for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Constelación (páxina local da imaxe)

13 AprilEditar

Fibonacci substituíu o ficheiro propio Image:Gay_flag.svg: The green strip in [[Image:GayFest_Bucharest_2005_1.jpg]] is darker.; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)

R-41 substituíu Image:Flag_of_Italy_(1861-1946)_crowned.svg: {{Information |Description=Crowned flag of the Kingdom of Italy (1861-1946), alternative to [[:Image:Flag of Italy (1861-1946).svg|Flag of Italy (without crown)]]. In a governmental or a military context, the crowned version was always used. *Flag of The; Incluída nas páxinas: Mundiais de Fútbol (páxina local da imaxe)

R-41 substituíu o ficheiro propio Image:Flag_of_Italy_(1861-1946).svg: {{Information |Description={{en|[[:en:Flag of Italy|Flag]] of the [[Kingdom of Italy]] (1861-1946): ''In a governmental or a military context, the crowned version (see [[:Image:Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg|Crowned version]]) was always used.''}}; Incluída nas páxinas: Aliados da Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Potencias do Eixo, Xogos Olímpicos de 1900, Xogos Olímpicos de 1906, Xogos Olímpicos de 1928, Xogos Olímpicos de 1932 (páxina local da imaxe)

Lcarsdata eliminou Image:Pushing1b.jpg: in: Image:Pushing1.jpg; Incluída nas páxinas: Campo gravitatorio (páxina local da imaxe)

Kjunix substituíu Image:Lauffen-Unbekannt-1840.jpg: color enhancement; Incluída nas páxinas: Friedrich Hölderlin (páxina local da imaxe)

R-41 substituíu Image:Flag_of_Italy_(1861-1946).svg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Aliados da Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, Potencias do Eixo, Xogos Olímpicos de 1900, Xogos Olímpicos de 1906, Xogos Olímpicos de 1928, Xogos Olímpicos de 1932 (páxina local da imaxe)


Rama eliminou Image:Moshe_dayan.jpg: copyvio; Incluída nas páxinas: Moshé Dayán (páxina local da imaxe)


Rüdiger Wölk retirou o marcador de borrado Ifd de Image:MaoZedong.jpg: no reason for delition(diff); Incluída nas páxinas: Mao Tse Tung (páxina local da imaxe)

Shizhao engadiu o marcador de borrado Ifd en Image:MaoZedong.jpg(diff); Incluída nas páxinas: Mao Tse Tung (páxina local da imaxe)

12 AprilEditar

Liberal Freemason substituíu Image:Leonardo_da_Vinci_(1452-1519)_-_The_Last_Supper_(1495-1498).jpg: removed yellowing; Incluída nas páxinas: Leonardo da Vinci (páxina local da imaxe)


Matthew substituíu Image:Paul_Gustave_Dore_by_Felix_Nadar_1855-1859.jpg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Gustave Doré, User:Prevert/félix nadar (páxina local da imaxe)


Hoffmeier engadiu o marcador de borrado Duplicate en Image:Lsd-structure.png; Incluída nas páxinas: LSD (páxina local da imaxe)


Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_Ostergotland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Östergötland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_Orebro.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Örebro (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_vastra_gotaland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Västra Götaland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_vastmanland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Västmanland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_vasternorrland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Västernorrland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_vasterbotten.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Västerbotten (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_varmland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Värmland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_uppsala.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Uppsala (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_sodermanland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Södermanland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_stockholm.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Estocolmo (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_skane.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Escania (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_norrbotten.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Norrbotten (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_kronoberg.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Kronoberg (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_kalmar.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Kalmar (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_jonkoping.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Jönköping (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_jamtland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Jämtland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_halland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Halland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_gavleborg.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Gävleborg (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_gotland.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Gotland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_dalarna.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Dalarna (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Svcmap_blekinge.png: superseded; Incluída nas páxinas: Condado de Blekinge (páxina local da imaxe)

10 AprilEditar

Ogre substituíu Image:Paul_Gustave_Dore_by_Felix_Nadar_1855-1859.jpg; Incluída nas páxinas: Gustave Doré, User:Prevert/félix nadar (páxina local da imaxe)

Ssolbergj substituíu o ficheiro propio Image:Playstation3vector.svg; Incluída nas páxinas: Playstation 3 (páxina local da imaxe)


Augiasstallputzer retirou o marcador de borrado Duplicate de Image:Nuvola_apps_aktion.png; Incluída nas páxinas: Brancaneves e os sete ananiños, Cine, Frau im Mond, Historia do cine en Galicia, Jean-Luc Godard, LucasArts, Manoel de Oliveira, Raccord, Star Wars, The Ring, Walt Disney, Wikipedia:Marcadores de traballo en progreso, Modelo:Cine en progreso (páxina local da imaxe)


Augiasstallputzer retirou o marcador de borrado Duplicate de Image:Nuvola_apps_edu_miscellaneous.png: no crossover; Incluída nas páxinas: Wikipedia:Axuda (páxina local da imaxe)

10 AprilEditar

MesserWoland eliminou Image:Alfred_Kinsey.jpg: In category [[:category:Unknown as of 1 April 2007|Unknown as of 1 April 2007]]; not edited for 9 days; Incluída nas páxinas: Alfred Charles Kinsey (páxina local da imaxe)

MesserWoland eliminou Image:Politkovskaya.jpg: In category [[:category:Unknown as of 3 April 2007|Unknown as of 3 April 2007]]; not edited for 7 days; Incluída nas páxinas: 2006 (páxina local da imaxe)

Herbythyme eliminou Image:FIFA_World_Cup_trophy.png: test page; Incluída nas páxinas: Mundial de Fútbol Alemaña 2006 (páxina local da imaxe)


Editor at Large substituíu Image:USS_Merrimack;h46248.jpg: Losslessly cropped caption bar; Incluída nas páxinas: Barco (páxina local da imaxe)

9 AprilEditar

Philmo1 substituíu Image:Transrapid.jpg: Transrapid on testing center in Germany nearby Bremen, Foto taken by [[User: Stahlkocher]] {{GFDL}} [[Category:Transrapid]]; Incluída nas páxinas: Tren (páxina local da imaxe)


Wikipeder engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Junkers_Ju87.jpg: Undo revision 5160518 by <a href="/wiki/Special:Contributions/Bpro" title="Special:Contributions/Bpro">Bpro</a> (<a href="/wiki/User_talk:Bpro" title="User talk:Bpro">Talk</a>): GFDL is a joke(diff); Incluída nas páxinas: Junkers Ju 87 (páxina local da imaxe)

Nickshanks substituíu o ficheiro propio Image:Information_icon.svg: improved code size and readability drastically, cut out lots of unused gradients; Incluída nas páxinas: Wikipedia:Guía de carga de imaxes (páxina local da imaxe)

Nickshanks substituíu Image:Information_icon.svg; Incluída nas páxinas: Wikipedia:Guía de carga de imaxes (páxina local da imaxe)


Bpro retirou o marcador de borrado No source since de Image:Junkers_Ju87.jpg: ←Replacing page with '{{GFDL}}'; Incluída nas páxinas: Junkers Ju 87 (páxina local da imaxe)

Bibi Saint-Pol engadiu o marcador de borrado No source since/en en Image:Cato.jpeg: marking image as missing essential source information. If this is not fixed this image might be deleted after 7 days.(diff); Incluída nas páxinas: Catón (páxina local da imaxe)

9 AprilEditar

Guillom substituíu Image:Copyleft.svg: better & simpler SVG version using differences rather than overlaying disks; Incluída nas páxinas: Copyleft (páxina local da imaxe)

8 AprilEditar

CHV substituíu o ficheiro propio Image:Zaragoza.gif: Recuperar una revisión anterior; Incluída nas páxinas: Zaragoza (páxina local da imaxe)

CHV substituíu o ficheiro propio Image:Zaragoza.gif; Incluída nas páxinas: Zaragoza (páxina local da imaxe)


Indolences substituíu o ficheiro propio Image:Flag_of_Monaco.svg; Incluída nas páxinas: Lista de bandeiras, Mónaco - Monaco (páxina local da imaxe)


PedroPVZ engadiu o marcador de borrado Duplicate en Image:Cividade_de_Terroso_vista_geral.JPG; Incluída nas páxinas: Castro (poboado) (páxina local da imaxe)

Responsible? engadiu o marcador de borrado Duplicate en Image:Filmprojector_Philips_in_bioscoop_City_Utrecht.jpg; Incluída nas páxinas: Cine (páxina local da imaxe)


Chanueting engadiu o marcador de borrado Deletion request en Image:Junkers_Ju87.jpg; Incluída nas páxinas: Junkers Ju 87 (páxina local da imaxe)

Luan substituíu Image:LocationAustralia.png: Revertido para versão mais nova; Incluída nas páxinas: Australia (páxina local da imaxe)


Lokal Profil engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Värmlands_läns_vapen.png: no source(diff); Incluída nas páxinas: Condado de Värmland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Södermanlands_läns_vapen.png: no source(diff); Incluída nas páxinas: Condado de Södermanland (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Jönköpings_läns_vapen.png: no source(diff); Incluída nas páxinas: Condado de Jönköping (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado Superseded en Image:Norrbottens_läns_vapen.png: superseded(diff); Incluída nas páxinas: Condado de Norrbotten (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Blekinge_läns_vapen.png: no source(diff); Incluída nas páxinas: Condado de Blekinge (páxina local da imaxe)

Lokal Profil engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Norrbottens_läns_vapen.png: no source(diff); Incluída nas páxinas: Condado de Norrbotten (páxina local da imaxe)

8 AprilEditar

Cool Cat eliminou Image:FIFA_World_Cup_trophy.png: Deleted as per [[Commons:Deletion requests/Image:FIFA World Cup trophy.png]]; Incluída nas páxinas: Mundial de Fútbol Alemaña 2006 (páxina local da imaxe)

Cool Cat eliminou Image:LC_1.JPG: Deleted as per [[Commons:Deletion requests/Image:LC 1.JPG]]; Incluída nas páxinas: Champions League (páxina local da imaxe)

Editor at Large substituíu Image:Tonga_coa.gif: Fixed transparency issue; Incluída nas páxinas: Tonga (páxina local da imaxe)


Epson291 substituíu Image:NBA_Conferences_Divisions.PNG; Incluída nas páxinas: NBA (páxina local da imaxe)


Phrood engadiu o marcador de borrado Delete en Image:Josip_Broz_Tito.jpg(diff); Incluída nas páxinas: Josip Broz Tito (páxina local da imaxe)


King of Hearts retirou o marcador de borrado No source since de Image:Caracalla_bust.jpg: it does contain source &amp; license(diff); Incluída nas páxinas: Caracalla (páxina local da imaxe)

Technion substituíu Image:Flag_of_Israel.svg: New version written from scratch, based directly on flag legislation; length of sides now exact; adjusted color of Magen David (previous color was more pale/diluted than that of most flags in Israel); Incluída nas páxinas: Baltimore, Maryland, Calificación para o Campionato mundial de baloncesto de 2006, Campionato mundial de baloncesto de 2006, Conflito árabe-israelí, Copa UEFA 2006-07, Crise de Suez, Deportivo de La Coruña, Dudu Aouate, Infobox Israel muni, Israel - ישראל, Lista de bandeiras, Masacre dos Xogos Olímpicos de Múnic, Mona Juul, Mundiais de Fútbol, Mundial de Fútbol México 1970, Tel Aviv, Modelo:Conflito árabe-israelí, Modelo:ISRf (páxina local da imaxe)

7 AprilEditar

Yonatanh engadiu o marcador de borrado No source since en Image:Caracalla_bust.jpg(diff); Incluída nas páxinas: Caracalla (páxina local da imaxe)

FlickreviewR substituíu Image:Pixies_in_Kansas_City,_October_1,_2004.jpg: Replacing image by its original image from FlickR; Incluída nas páxinas: Pixies (páxina local da imaxe)

EPO eliminou Image:PearlHarbor_Sm.jpg: No source for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Pearl Harbor (páxina local da imaxe)

6 AprilEditar

Dace96 substituíu Image:Kit_body_blackstripes.png: !)black; Incluída nas páxinas: AC Milan, Budapest Honvéd FC (páxina local da imaxe)

3345345335534 substituíu Image:ArmenianGenocideRecognition.png: Updated map; removed white international-type lines from US states (like Wales is in the UK).; Incluída nas páxinas: Xenocidio armenio (páxina local da imaxe)


Infrogmation retirou o marcador de borrado No license/en de Image:Bob-Marley-in-Concert_Zurich_05-30-80.jpg: Info &amp; cats from previous version. Discuss on talk page if problem; Incluída nas páxinas: Bob Marley (páxina local da imaxe)

Infrogmation restaurou Image:Bob-Marley-in-Concert_Zurich_05-30-80.jpg: 9 revisions and 2 file(s) restored: Restoring history of previously deleted image while discussion of redeleting or keeping is ongoing; Incluída nas páxinas: Bob Marley (páxina local da imaxe)

Siebrand engadiu o marcador de borrado No license/en en Image:Bob-Marley-in-Concert_Zurich_05-30-80.jpg: marking image as missing essential license information. If this is not fixed this image might be deleted after 7 days.; Incluída nas páxinas: Bob Marley (páxina local da imaxe)

CdaMVvWgS substituíu Image:Bob-Marley-in-Concert_Zurich_05-30-80.jpg: Released in the GNU FDL by Ueli Frey. Source: http://www.drjazz.ch For any questions about the picture please contact Mr Frey at info[at]drjazz[dot]ch; Incluída nas páxinas: Bob Marley (páxina local da imaxe)


EPO eliminou Image:Bob-Marley-in-Concert_Zurich_05-30-80.jpg: No permission for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Bob Marley (páxina local da imaxe)

EPO eliminou Image:Baltic_sea_map.jpg: No source for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Golfo de Botnia, Mar Báltico (páxina local da imaxe)

EPO eliminou Image:Stpiusx.jpg: No permission for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Pío X, Papa (páxina local da imaxe)

EPO eliminou Image:Pope_Clement_VIII.jpg: No source for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Clemente VIII, Papa, Papa (páxina local da imaxe)


Liberal Freemason substituíu o ficheiro propio Image:Gotthold_Ephraim_Lessing_Kunstsammlung_Uni_Leipzig.jpg: same picture, better quality; Incluída nas páxinas: Gotthold Ephraim Lessing (páxina local da imaxe)

5 AprilEditar

Pibwl engadiu o marcador de borrado Delete en Image:SickGirlInPyjamas.jpg: delete(diff); Incluída nas páxinas: Sono (páxina local da imaxe)

Deadstar substituíu o ficheiro propio Image:Stpatrick_hilloftara.jpg: Slight change to the original (removed some noise from the bottom corner); Incluída nas páxinas: Patricio de Irlanda (páxina local da imaxe)

Fibonacci substituíu Image:Gay_flag.svg: It doesn't need a viewBox.; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)

H20 substituíu Image:TorahScroll.jpg: PhotoShop; Incluída nas páxinas: Torá (páxina local da imaxe)


EPO eliminou Image:Manuel_Maria.jpg: No permission for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Literatura galega do século XX, Manuel María (páxina local da imaxe)

Helix84 substituíu Image:Slovakiakrajenumbers.png: transparent background, optipng; Incluída nas páxinas: Eslovaquia - Slovensko (páxina local da imaxe)

JdH substituíu o ficheiro propio Image:Werner_Heisenberg_at_1927_Solvay_Conference.JPG: resized, windowed; Incluída nas páxinas: Werner Heisenberg (páxina local da imaxe)

Yann eliminou Image:Tour_de_france_2005_21st_stage_rox_06.jpg: All rights reserved; Incluída nas páxinas: Grandes Voltas (páxina local da imaxe)


Technion substituíu Image:Flag_of_the_United_States.svg: Proposed simplified version written from scratch, derived directly from http://assembler.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000001----000-notes.html (should be geometrically identical); Incluída nas páxinas: A Fire Inside, A Perfect Circle, A Static Lullaby, Aerosmith, Afghan Whigs, Against Me!, Alabama, banda, Alice in Chains, Alien Ant Farm, Andre Agassi, Anti-Flag, Army of Anyone, Ashikaga - 足利市, At the Drive-In, Atlanta Hawks, Audioslave, Autolux, Babes in Toyland, Bad Religion, Bikini Kill, Cadros de xogadores actuais dos equipos NBA, Cadros de xogadores das seleccións no mundial de baloncesto de 2006, Calificación para o Campionato mundial de baloncesto de 2006, Campionato mundial de baloncesto de 2006, Candlebox, Carlos Moyá, Charlotte Bobcats, Cheap Trick, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers and more. (páxina local da imaxe)

4 AprilEditar

Bibi Saint-Pol engadiu o marcador de borrado Copyvio en Image:Eve-grave-jeddah.jpg: + copyvio; Incluída nas páxinas: Jeddah (páxina local da imaxe)

Bibi Saint-Pol engadiu o marcador de borrado No source since/en en Image:King_Saud_Mosque2_(26).jpg: marking image as missing essential source information. If this is not fixed this image might be deleted after 7 days.; Incluída nas páxinas: Jeddah (páxina local da imaxe)

Bibi Saint-Pol engadiu o marcador de borrado No source since/en en Image:King_Saud_Mosque2_(5).jpg: marking image as missing essential source information. If this is not fixed this image might be deleted after 7 days.; Incluída nas páxinas: Jeddah (páxina local da imaxe)

MesserWoland eliminou Image:Terualsiege.jpg: copyvio; Incluída nas páxinas: Guerra Civil Española (páxina local da imaxe)


Thomas doerfer substituíu Image:Volkswagen_New_Beetle_Cabriolet_Red_IAA_2003.jpg: size, detail; Incluída nas páxinas: Volkswagen (páxina local da imaxe)


Tene substituíu Image:Coat_of_Arms_of_Germany.svg: Cleanup. The copyright info should really be structured within semantic elements.; Incluída nas páxinas: Alemaña - Deutschland, Category:Política de Alemaña (páxina local da imaxe)


VIGNERON retirou o marcador de borrado Delete de Image:Apulien_in_Italien.png: troll, see <a href="/wiki/Commons:Deletion_requests/Image:Apulien_in_Italien.png" title="Commons:Deletion requests/Image:Apulien in Italien.png">Commons:Deletion requests/Image:Apulien in Italien.png</a>(diff); Incluída nas páxinas: Xeografía de Italia (páxina local da imaxe)

3 AprilEditar

Alx 91 engadiu o marcador de borrado Fairuse en Image:Tour_de_france_2005_21st_stage_rox_06.jpg(diff); Incluída nas páxinas: Grandes Voltas (páxina local da imaxe)


Yonatanh eliminou Image:Mariokart64.JPG: copyrighted screenshot; Incluída nas páxinas: Nintendo 64 (páxina local da imaxe)

Yonatanh eliminou Image:Banjokazooie.JPG: screenshot; Incluída nas páxinas: Nintendo 64 (páxina local da imaxe)


Nightstallion substituíu o ficheiro propio Image:Kyoto_Protocol_participation_map_2005.png; Incluída nas páxinas: Quentamento global (páxina local da imaxe)


Loco085 substituíu o ficheiro propio Image:Cataratas027.jpg: replacing for a free-picture; Incluída nas páxinas: Cataratas do Iguazú (páxina local da imaxe)

ALE! retirou o marcador de borrado Superseded de Image:Germany_Laender_Bayern.png: Reverted edits by <a href="/wiki/Special:Contributions/62.101.180.246" title="Special:Contributions/62.101.180.246">62.101.180.246</a> (<a href="/w/index.php?title=User_talk:62.101.180.246&amp;action=edit" class="new" title="User talk:62.101.180.246">talk(diff); Incluída nas páxinas: Baviera (páxina local da imaxe)

Jaro.p engadiu o marcador de borrado No license en Image:Politkovskaya.jpg(diff); Incluída nas páxinas: 2006 (páxina local da imaxe)

Majestic substituíu Image:Polarlicht_2.jpg: reduced color noise using a high-quality, non-destructive method; Incluída nas páxinas: Aurora polar (páxina local da imaxe)


Muhandis substituíu o ficheiro propio Image:Gay_flag.svg: Adjusted colors and image size (see talk/discussion page); Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)


Denniss engadiu o marcador de borrado Copyvio en,  retirou o marcador de borrado Fairusein de Image:Tour_de_france_2005_21st_stage_rox_06.jpg: Undo revision 5000762 by <a href="/wiki/Special:Contributions/Alx_91" title="Special:Contributions/Alx 91">Alx 91</a> (<a href="/wiki/User_talk:Alx_91" title="User talk:Alx 91">Talk</a>)(diff); Incluída nas páxinas: Grandes Voltas (páxina local da imaxe)

2 AprilEditar

Serbish substituíu Image:Flag_of_Serbia.svg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Cadros de xogadores actuais dos equipos NBA, Dejan Savićević, Deportivo de La Coruña, Dragan Džajić, Dragan Stojković, Getafe CF, Lista de bandeiras, Manchester United F.C., New Orleans/Oklahoma City Hornets, Racing de Santander, Rankings FIBA de seleccións, Sevilla Fútbol Club, Tel Aviv, Modelo:New Orleans Hornets (páxina local da imaxe)

Pokrajac substituíu Image:Flag_of_Serbia.svg: Reverted to earlier revision; Incluída nas páxinas: Cadros de xogadores actuais dos equipos NBA, Dejan Savićević, Deportivo de La Coruña, Dragan Džajić, Dragan Stojković, Getafe CF, Lista de bandeiras, Manchester United F.C., New Orleans/Oklahoma City Hornets, Racing de Santander, Rankings FIBA de seleccións, Sevilla Fútbol Club, Tel Aviv, Modelo:New Orleans Hornets (páxina local da imaxe)

Mahahahaneapneap substituíu Image:VLC_icon.png: pngcrushed; Incluída nas páxinas: VLC media player (páxina local da imaxe)


MichaelMaggs eliminou Image:Lombard20kingdom.gif: Delete as copyvio of map with Encyclopaedia Britannica copyright notice on it; Incluída nas páxinas: Longobardos (páxina local da imaxe)


Ejdzej retirou o marcador de borrado No license de Image:Flag_of_Prague.svg: claryfy(diff); Incluída nas páxinas: Praga - Praha (páxina local da imaxe)

Ejdzej restaurou Image:Flag_of_Prague.svg: 12 revisions and 1 file(s) restored: Regular deletion request; Incluída nas páxinas: Praga - Praha (páxina local da imaxe)

EPO eliminou Image:Flag_of_Prague.svg: No permission for at least 7 days; Incluída nas páxinas: Praga - Praha (páxina local da imaxe)


Kaveh retirou o marcador de borrado No source since de Image:English_Bay_Vancouver.jpg: per precedent (<a href="/wiki/User:Kaveh/Flickr" title="User:Kaveh/Flickr">User:Kaveh/Flickr</a>)(diff); Incluída nas páxinas: Columbia Británica - British Columbia (páxina local da imaxe)

Phlegmatic substituíu Image:Flag_of_Maryland.svg: simplify code; Incluída nas páxinas: Maryland (páxina local da imaxe)


Siebrand engadiu o marcador de borrado No source since/en en Image:Mendana.gif: marking image as missing essential source information. If this is not fixed this image might be deleted after 7 days.(diff); Incluída nas páxinas: Álvaro de Mendaña (páxina local da imaxe)

Muhandis substituíu o ficheiro propio Image:Gay_flag.svg: Reduced green and violet intensities even further (were still too bright); hopefully this version will be acceptable to all.; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)


Muhandis substituíu o ficheiro propio Image:Gay_flag.svg: Modified color balance to bring it closer to the previous version by [[User:Fibonacci]]; my apologies again.; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)

Muhandis substituíu o ficheiro propio Image:Gay_flag.svg: Revert my previous test (results were poor); my sincere apologies.; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)

Muhandis substituíu o ficheiro propio Image:Gay_flag.svg: Another test run, this time using colors sampled directly from the image [http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RainbowFlagCastroSF2005.jpg].; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)

Muhandis substituíu Image:Gay_flag.svg: {{de|Die [[:de:Regenbogenfahne|Regenbogenfahne]]. Symbol der [[:de:homosexuell|Lesben und Schwulen]].}} {{en|[[:en:Rainbow flag|Rainbow flag]]. Symbol of [[:en:homosexuality|homosexual]] pride.}} {{es|Bandera arco iris. Símbolo de orgullo [[:es:homosexua; Incluída nas páxinas: User talk:Alyssalover (páxina local da imaxe)

1 AprilEditar

Para retirou o marcador de borrado Sxc-warning de Image:Candleburning.jpg: OTRS pending(diff); Incluída nas páxinas: Candea (páxina local da imaxe)

Editor at Large substituíu Image:USS_Maine_h60255a.jpg: Losslessly cropped caption bar; Incluída nas páxinas: A traxedia do Maine (páxina local da imaxe)


88.134.140.64 engadiu o marcador de borrado No permission since en Image:Alfred_Kinsey.jpg: no proof of permission(diff); Incluída nas páxinas: Alfred Charles Kinsey (páxina local da imaxe)

Flominator engadiu o marcador de borrado Delete en Image:Little_prince_multilingual.jpg: DR(diff); Incluída nas páxinas: O Principiño (páxina local da imaxe)


AzaToth substituíu Image:Focus_in_an_eye.svg: Trying to fix the transparency protblem, also enhanced the lins; Incluída nas páxinas: Ollo (páxina local da imaxe)

EPO engadiu o marcador de borrado No permission since en,  retirou o marcador de borrado Delete de Image:WINTER_MILKY_WAY_AT_STAR_HILL.jpg: no permission(diff); Incluída nas páxinas: Constelación, Evolución estelar (páxina local da imaxe)

MesserWoland eliminou Image:Dnielectronico.png: In category [[:category:Unknown as of 24 March 2007|Unknown as of 24 March 2007]]; not edited for 7 days; Incluída nas páxinas: DNI (páxina local da imaxe)


124.178.25.90 engadiu o marcador de borrado Delete en Image:WINTER_MILKY_WAY_AT_STAR_HILL.jpg: copyvio(diff); Incluída nas páxinas: Constelación, Evolución estelar (páxina local da imaxe)