Símbolos matemáticos

artigo de listas da Wikimedia

Os símbolos matemáticos son símbolos utilizados en expresións, proposicións ou definicións en calquera área das Matemáticas.

±
Símbolos matemáticos
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

As categorías utilízanse para facilitar a lectura, pois moitos símbolos poden ter usos distintos. Non se inclúen letras gregas ou doutros alfabetos que poden ser usadas como símbolos, como π, Σ, Π ou א.

Lista de símbolos matemáticos editar

Símbolos usados en aritmética e relacións de orde editar

Símbolo Nome / Lese Usos Primeiro uso
máis Suma, número positivo Nicolas d’Oresme en Algorismus proportionum, entre 1351 e 1361, como abreviatura de “et”[1]
menos Resta, número negativo, diferenza de conxuntos Século XV. Talvez como abreviación de "m" (inicial de "minus") ou a partir dunha barra superior que representaba subtracción.[1]
máis-menos
menos-máis
Máis ou menos, positivo ou negativo, erro William Oughtred (1628)[2]
por Produto, produto cartesiano, produto vectorial William Oughtred (1631)[1][2]
por Produto, produto escalar Leibniz, en 1698[1]
entre División Johnson Arithmetik; In Two Books (1633)[1]
Johann Rahn en Teutsche Algebra (1659)[1]
entre, barra División, conxunto cociente, tales que Thomas Twinning (1718)[2]
raia de fracción Fraccións
raíz Raíz René Descartes (1637)[2]
porcentaxe Porcentaxe
factorial Factorial Christian Kamp (1808)[3]
igual
non igual
Igualdades e desigualdades Robert Recorde en Whetstone of Witte (1557)[4]
aproximadamente igual Aproximación, isomorfismo
equivalente Equivalente, congruente Carl Friedrich Gauss (1801)[3]
:=
igual por definición Definición Cesare Burali-Forti, en Logica Matematica (1894)[4]
menor que
maior que
Relacións de orde Thomas Harriot, en Artis Analyticae Praxis ad Aequationes Algebraicas Resolvendes (1631)[4]

menor ou igual que
maior ou igual que
Relacións de orde Pierre Bouguer (1734)[4]

moito menor que
moito maior que
Relacións de orde

Símbolos usados en conxuntos e aplicacións editar

Símbolo Nome / Lese Usos Primeiro uso
conxunto Conxunto Georg Cantor (1893)[3]

pertence
non pertence
Elementos dun conxunto Giuseppe Peano, en Formulaire de mathematiques (1895)[4]

contido
non contido
Subconxuntos Ernst Schroder, en Vorlesungen uber die Algebra Der Logik (1890) [4]
contido ou igual Subconxuntos
contido estrito Subconxuntos
unión Unión de conxuntos Giuseppe Peano, en Calcolo geometrico secondo l’Ausdehnungslehre di H. Grassmann preceduto dalle operazioni della logica deduttiva (1888)[4]
intersección Intersección de conxuntos Giuseppe Peano (1888)[3]
conxunto baleiro Conxunto baleiro Nicolas Bourbaki, en Éléments de mathématique (1939)[4]
Diferenza de conxuntos
cardinal Cardinal dun conxunto
infinito Infinito John Wallis, en De Sectionibus Conicus (1655)[4]
( )
] [
intervalo aberto Intervalo aberto
[ ]
intervalo pechado Intervalo pechado
Aplicación
imaxe Imaxe por unha aplicación
composta con Composición de aplicacións
asterisco Convolución
isomorfo Isomorfismo, congruencia
equivalente Relación de equivalencia

Conxuntos de números editar

Símbolo Conxunto Primeiro uso
Números naturais Giuseppe Peano (1895)
Números enteiros Edmund Landau (1930)
Números racionais
 
Números irracionais
Números reais
Números complexos
Cuaternións
 
Octonións
 
Sedenións
Espazo proxectivo

Símbolos lóxicos editar

Artigo principal: Símbolos lóxicos.
Símbolo Significado Primeiro uso
 
Conxunción
Disxunción
¬
Negación
Condicional Orixe descoñecida[4]
Bicondicional

Conclusión
Johann Rahn en Teutsche Algebra (1659)[4]

Existe
Non existe
Giuseppe Peano, en Formulaire de mathematiques (1895)[4]
∃ֹ
∃!
Existe un único
Para todos Gerhard Gentzen, en Untersuchungen ueber das logische Schliessen (1935)[4]
Para case todos
Fin da demostración Paul R. Hamos (1950)[4][3]

Outros símbolos editar

Símbolo Significado Primeiro uso
( • )
Parénteses
[ • ]
Corchetes Rafael Bombelli (1550)[2]
| • |
Barras Karl Weierstrass, Arthur Cayley (1841)[3]
∥ • ∥
Norma
Derivada parcial Carl Gustav Jacobi (1841)[3]

Integral
Integral circular
Joseph Fourier (1822)[3]
Gradiente William Rowan Hamilton (1850)[3]
Quad
Operador de D’Alembert
Suma directa
Produto tensorial

//
Paralelismo
Perpendicularidade
Proporcionalidade
Sumatorio Leonhard Euler (1755)[2]

Signos diacríticos usados en Matemáticas editar

Símbolo Nome Primeiro uso
Prima
Segunda
Terceira
Joseph-Louis Lagrange (1797)[3]
Barra
Vector
*
Asterisco
Ortogonal
~
Til
^
Circunflexo, ángulo
˚
Anel
Arco, símbolo de arco

Notas editar

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 King, Nicole. What’s Up With Notation (PDF) (en inglés). Arquivado dende o orixinal (PDF) o 02-01-2014. Consultado o 1-6-2016. 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Alonso e Mirás 2019, p. 163
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 Alonso e Mirás 2019, p. 164
  4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 Lankham, Isaiah; Nachtergaele, Bruno; Schilling, Anne (21-1-2007). How did some common symbols used in Math originate? (PDF) (en inglés). Universidade de California, Davis. Consultado o 1-6-2016. 

Véxase tamén editar

Bibliografía editar

Ligazóns externas editar