Asterismo (tipografía)

O asterismo é un signo tipográfico formado por tres asteriscos dispostos nos vértices dun triángulo equilátero imaxinario (⁂).

Asterismo
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

O seu nome provén do léxico da astronomía, no que o termo asterismo indica un grupo de polo menos tres estrelas que aparentemente forman unha figura.

Uso editar

Empregábase para sinalar unha ruptura no texto, indicar o comezo dun parágrafo, separar os subcapítulos nun libro, ou para chamar a atención sobre unha pasaxe.

Hoxe en día é un signo de raro uso e é substituído ás veces por tres ou máis asteriscos ou puntos consecutivos. A súa función tamén a pode facer un interliñado maior entre os parágrafos.

O seu código en Unicode é U+2042. Non debe confundirse co signo lóxico composto por tres puntos ∴ (carácter U+2234 de Unicode), que indica conclusión.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar