Porcentaxe (símbolo)

O signo de porcentaxe (%) é o símbolo empregado para indicar unha porcentaxe ou unha fracción de 100. Tamén están relacionados con este símbolo os que indican a expresión dun número por mil (‰) ou por dez mil (), que significan que o número está dividido por mil ou por dez mil, respectivamente.

%
Porcentaxe
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

Historia editar

Non existen evidencias do uso dun símbolo para indicar a porcentaxe anterior a 1425. O habitual era o emprego de expresións italianas como per cento ("para cen"), en ocasións abreviado ("per 100", "p 100", "p cento"). A letra p cun trazo cruzado adoitaba representar na Idade Media as palabras per, por, par ou pur.

A partir de 1425 aparece a abreviatura "pc" cun pequeno círculo indicando a terminación -o do italiano (como en primo, secondo). A abreviatura "pc" evolucionou a un signo de fracción horizontal arredor do 1650.

Os signos ‰ e foron creados a partir de %.

Uso editar

O uso máis habitual do signo % é para indicar unha porcentaxe, pero tamén se emprega noutros contextos:

Véxase tamén editar

Bibliografía editar