Símbolos lóxicos

artigo de listas da Wikimedia

En Lóxica empréganse un conxunto de símbolos para representar expresións lóxicas. Moitos destes símbolos aparecen tamén en expresións matemáticas.

Símbolos lóxicos
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

Lista de símbolos editar

Símbolo Nome Exemplo
Condicional p → q
Se p entón q.


Bicondicional
Equivalencia
p ↔ q
p se e soamente se[1] q.
¬
˜
!
Negación ¬p
Non p


&
Conxunción p ∧ q
p e q

ǀǀ
Disxunción p ∨ q
p ou q

Disxunción exclusiva p ⊻ q
p ou q, mais non as dúas
T
Tautoloxía p ∨ ¬p ↔ T

F
Contradición p ∧ ¬p ↔ ⊥
Cuantificador universal[1] ∀xPx
Todos os x pertencen a P
Cuantificador existencial[1] ∃xPx
Hai algún x que pertence a P
∃!
Cuantificador de unicidade ∃!xPx
Hai un único x que pertence a P
:=

:⇔
Definición x := y
x é loxicamente equivalente a y
( )
Parénteses ¬(p → q)
Conclusión x y
y é deducible de x
x y
x é semanticamente equivalente a y
Conclusión p → q
p
∴ q

Notas editar

  1. 1,0 1,1 1,2 Masa Vázquez, Xosé M.; Fortes López, Belén (1995). Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela, ed. Vocabulario de Matemáticas. ISBN 84-8121-369-1. 

Véxase tamén editar

Outros artigos editar