O punto de lista ( ) é un símbolo tipográfico ou glifo que se usa para introducir os elementos dunha lista. Por exemplo:

  • Elemento 1
  • Elemento 2
  • Elemento 3
Punto de lista
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

Atópase con frecuencia en escritos de tipo técnico, obras de referencia, notas e presentacións. Un método alternativo é o emprego dunha lista numerada.

Uso na informática editar

Alén do círculo negro recheo, que corresponde ao carácter Unicode 0x2022, os procesadores de texto máis comúns, como o LibreOffice Writer, ofrecen para o símbolo unha gran variedade de formas en distintas cores, como cadrados, rombos, frechas etc.

Nos arquivos de texto sen formato ou noutros casos nos que o punto de lista non está dispoñible, empréganse por convención no seu lugar símbolos como o asterisco (*), o guión (-), o punto ( . ) e mesmo a letra o minúscula.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar