Un asterisco (*) é un signo ortográfico auxiliar, chamado así polo seu parecido a unha estrela (do latín asteriscus e este do grego ἀστερίσκος, asteriskos, «estrela pequena»).

*
Asterisco
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

Usos editar

Escritura editar

O uso máis habitual é indicar unha chamada de nota, colocándoo na parte superior dunha palabra.

Informática editar

  • En informática é un carácter comodín, empregado para substituír varios caracteres.
  • Aparece habitualmente durante a introdución dun contrasinal no lugar de cada un dos seus caracteres para que outras persoas non o poidan ler.
  • Nalgunhas linguaxes de programación representa operacións como multiplicacións ou potencias.

Matemáticas editar

En Matemáticas ten usos, como o de representar espazos duais de espazos vectoriais, ou diferentes tipos de produtos segundo o contexto.

Lingüística editar

  • Úsase o asterisco para indicar unha palabra hipotética ou reconstruída.
  • Indica tamén que unha palabra, sintagma ou oración é incorrecta.

Telefonía editar

Nos teléfonos o asterisco: * é unha tecla especial, como o grade.