Acento ortográfico

O acento gráfico[1] é un signo ortográfico diacrítico que se risca sobre letras ou números.

´
Acento
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

Á á
É é
Í í
Ó ó
Ú ú

O acento ortográfico do idioma galego chámase habitualmente acento (non se confunda co til ou til de nasalidade) e é unha raíña ( ́ ) que se escribe sobre as vogais (á, é, í, ó, ú, Á, É, Í, Ó, Ú). O acento é unha palabra ambigua: ademais do acento gráfico existen o acento prosódico e o acento rexional (ou maneira de falar). Pola súa banda, til habitualmente refírese ao til de nasalidade, mais tamén pode ser calquera raíña dunha letra, incluíndo o pauciño do t ou a onda sobre o Ñ. Considerando isto, acento e til non son sinónimos na lingua galega en ningunha das acepcións.

Comparando con outros idiomas coma o portugués que teñen acento grave (à) e circunflexo (â), o acento do galego denomínase acento agudo. En galego ás veces úsase erroneamente acento e til como sinónimos, probabelmente porque en español acento e tilde son sinónimos nunha das súas acepcións, mais débese evitar este erro.

Notas editar

  1. Definicións no Dicionario da Real Academia Galega e no Portal das Palabras para acento.

Véxase tamén editar

Outros artigos editar