En matemáticas, chámase porcentaxe á forma de expresar un número como unha fracción que ten o número 100 como denominador. Tamén se lle chama comunmente tanto por cento, onde por cento significa "de cada cen unidades". Úsase para definir relacións entre dúas cantidades, de forma que o tanto por cento dunha cantidade, onde tanto é un número, refírese á parte proporcional a ese número de unidades de cada cen desa cantidade.

Símbolo da porcentaxe

A porcentaxe indícase utilizando o símbolo %, que matematicamente equivale ao factor 0,01 e que se debe escribir despois do número ao que se refire, deixando un espazo de separación.

Representación

editar

O tanto por cento como fracción

editar

O tanto por cento divídese entre 100 e simplifícase a fracción. Exemplo:

Para saber como se representa o 10 % en fracción divídese e logo simplifícase:

 

A porcentaxe

editar

A fracción común multiplícase por 100 e resólvese a operación. O resultado será a porcentaxe.

Exemplo: Para representar 1/10 como unha porcentaxe faise a seguinte operación:

 

Obter un tanto por cento dun número

editar

Para obter un tanto por cento dun número simplemente multiplícase. Por exemplo, o 25 % de 150 é:

 .

Alternativamente, nun método moi habitual outrora, constrúese unha regra de tres simple directa. Así, para calcular o 25 % de 150 faise a regra de tres: multiplícase cruzado e divide polo que queda só ou en conxunción co restado.

 

Resultado: 37,5 é o 25 % de 150.

Véxase tamén

editar