Número negativo

número real menor que cero

En matemáticas, o conxunto dos números reais negativos, , é o subconxunto dos números reais que son menores que cero.

Nun plano complexo, identifícase co eixo real negativo e adoita representarse cun raio horizontal. que se corresponde cos números complexos con argumento ou 180º.

Notación

editar

Alternativamente a  , adoitan empregarse os símbolos non estándar   e  .

Propiedades

editar

O conxunto   é pechado para a suma, máis non para a resta, o produto ou a división.

Véxase tamén

editar

Número positivo Número real