Segmento

fragmento de recta comprendido entre dous puntos

Un segmento, na xeometría, é un fragmento de recta que está comprendido entre dous puntos.

Así, dados dous puntos A e B, chámase segmento AB á intersección da semirrecta de orixe A que contén ao punto B, e a semirrecta de orixe B que contén o punto A. Os puntos A e B denomínanse extremos do segmento, e os puntos da recta á que pertence o segmento (recta sostén), serán interiores ou exteriores ao segmento segundo pertenzan ou non a este, e dicir, sexan coñecibles ou non.

Véxase tamén

editar