Wikipedia:A Taberna (propostas)/Arquivo 11

Este é un arquivo da sección A Taberna (propostas) da Taberna
Nesta páxina atópanse algúns dos fíos de conversa tratados nesta sección da Taberna que foron arquivados.
Por favor, non edites esta páxina. Para reavivar calquera destes debates, comeza un novo tema na páxina actual.
< Conversas vellas | Arquivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Intento de consenso para Wikipedia:VotaciónsEditar

Tralo visto en Conversa Wikipedia:Votacións vou propoñer o seguinte na busca dun consenso. Por suposto admítense suxerencias e opinións:

O cadro da discordia

 • Votacións para borrar
  • Borrar Imaxes (2/3 dos votos)
  • Borrar Artigos (2/3 dos votos)
 • Artigos destacados na Portada
  • Artigos destacado (2/3 dos votos)
  • Sobre Galicia (2/3 dos votos)
 • Imaxe destacada (2/3 dos votos)
 • Aprobación de Bots (3/4 dos votos)
 • Votacións para a administración (3/4 dos votos)
 • Revogacións dos permisos de administrador (maioría simple)
 • Políticas da Galipedia (3/4 de votos)

Por partes:

 • Votacións para borrar: Tal e como está indicado en Wikipedia:Política e normas:Borrar dada unha votación para borrar unha imaxe ou artigo farían falta como mínimo 2/3 dos votos para elo. Na páxina dise: se existe un consenso sólido (en torno a unha maioría de 2/3). A miña proposta aquí sería cambialo por que haxa directamente os 2/3, có cal o cadro sería válido neste punto. Se non se aplicou antes os 2/3 foi simplemente porque non fixo falta ao haber consenso, non hai porque darlle máis voltas, ningúen está impoñendo nada.
 • Artigos destacados, Sobre Galicia e Imaxe destacada: Alberte e Fryant andan a traballar nisto, pero polo momento sería bo definir un mínimo ata que rematen o chollo. Seguindo á busca do consenso maioritario, aquí tamén se indican os 2/3 dos votos, aínda que nunca se tivera aplicado xa que sempre se acadou un consenso moito maior. Outra vez a miña proposta sería indicar en cada unha das páxinas correspondentes este requisito, así logo o cadro sería válido tamén.
 • Aprobación de Bots: Aquí tampouco fixo falta nunca xa que houbo sempre consenso. Cos bots hai que ter máis coidado, pois as edicións dos mesmos non se ven a primeira vista nos cambios recentes, e poderían facer moito dano. Por iso se indica 3/4, xa que se busca un consenso máis grande que 2/3, para "limitar" de algunha forma aos mesmos". Polo tanto a miña proposta é incluir esto na páxina de aprobación de bots, xunto ao requisito dos tres votos favorables como mínimo. O cadro sería valido tamén neste punto entón.
 • Votacións a administración: Tanto na revogación coma na elección está correcto, xa que a política foi aprobada fai ben pouco. Nada que cambiar nin obxectar.
 • Políticas da galipedia: Ao igual que cós bots, aquí buscase un consenso maior xa que é outro tema "delicado" por decilo dalgunha forma. Os 3/4 suporían unha gran maioría de consenso entre os usuarios. A miña proposta aquí sería incluír unha nova sección en Wikipedia:Política e normas na que se indicase que para que se aprobe unha política debe haber os 3/4 dos votos favorables. Outra vez nunca se tivo que aplicar isto porque se acadou un consenso maior que este, pero non está de máis indicalo de forma "oficial". Con esta ultima modificación o cadro sería totalmente válido.

Púxen o cadro tal e como está en Wikipedia:Votacións xa que eu concordo totalmente cós valores que se indican nel. Se se acada un consenso debería procederse a modificar as páxinas ditas e o cadro xa sería totalmente válido. O único problema que vexo para iso é que haxa usuarios en desacordo cos porcentaxes, polo que penso que é o que se debería debater aquí. Agardo as vosas opinións, intentando acadar un consenso e que poidamos voltar ao "bo rollo". Saúdos xente :D --Banjo tell me 12:09, 23 novembro 2007 (UTC)

 • En Conversa Wikipedia:Votacións xa manifestei o meu desacordo coas porcentaxes de borrar artigos e imaxes, artigo destacado, de galicia e imaxe da semana e os motivos. Non semella moi acorde co espírito da Galipedia ignorar o desacordo existente e trasladar un debate sen trasladar as opinións existentes. Alma (fálame eiquí) 12:32, 23 novembro 2007 (UTC)
  • Difícilmente pódese voltar ao "bo rollo" neste asunto pasando a debaterse a idoneidade de modificar as políticas para que se axusten ao cadro. Facendo unhas modificacións consensuadas tería total validez o cadro posto unilateralmente e que se segue mantendo), un camiño peculiar para tentar acadar un consenso. A considerar este camiño como inadecuado tamén colabora continuar no uso de falacias como argumentos como o expostoen artigos destacados sobre galicia, imaxes da semana... de que sempre se tivera acadado un maior consenso. Repetir constantemente un feito irreal non o fai máis verdadeiro. As votacións sobre artigo sobre galicia e imaxe da semana ata fai poucos meses eran inexistentes na maioría dos meses e semanas pola falta de participación, non insinúo con elo que houbese unha imposición, senón que sinalo a realidade que eu coñezo, que é a de novembro de 2006 ata agora, e non é certo que antes se tiveran atopado maiores consensos ao contrario, agora está a haber unha maior participación que nunca tanto nas propostas como nas votacións. ¿Cal consenso é maior cando 10 están de acordo e 2 non ou cando un só esta de acordo? O bo rollo pasaría por recoñecer que por un cadro baseado ou non baseado na tradición Galipédica sobre as porcentaxes de aprobación na páxina de wikipedia:votacións de xeito unilateral sen pasar pola páxina de conversa é cando menos un acto excluínte e cando máis un acto impositivo que é contrario o espiritu colaborativo do proxecto. Pola contra o cadro mantense e agora ábrese un debate para acomodalo ao demais que está escrito, polo que eu rollo vexo, só que sen o adxectivo bo, deixoo en "rollo a secas". Lansbricae (Ti dirás) 12:43, 23 novembro 2007 (UTC) +
  • Alma: Non trasladei as opinións, para iso deixei a ligazón a Conversa Wikipedia:Votacións. Trasladándoo aqui o que pretendo e que todo o mundo opine, e se se está en desacordo con algunha das porcentaxes que se expoña aquí cal serían as que consideran oportunas e as razóns.
  • Lansbricae: Se propoño modificar as políticas é porque eu estou dacordo có cadro. Repito que coa proposta pretendo que a xente opine e que se chegue a un consenso sobre as porcentaxes que se deben aplicar. Chegados a ese consenso deberíase modificar as políticas correspondentes para que quede constancia diso, tanto no cadro coma nelas. Nunca fixo falta polos motivos que fosen (falta de votos ou consenso moi amplo), pero o que se está a dicir na conversa é que se se dera o caso o que se aplicaría sería iso, non hai que darlle máis voltas, ninguén está impoñendo nada. Iso era o que se facía antes, se agora se necesita establecer nas políticas correspondentes e no dichoso cadro pois ben logo. Imos debater cales son os criterios que se deben establecer, por iso fago eu a proposta, se todos nos poñemos dacordo deixamos o tema e establecemos unha base polo momento, máis adiante xa se poderá modificar cada cousa segun se vaia vendo se funciona ben ou non. --Banjo tell me 13:01, 23 novembro 2007 (UTC)
 • Banjo: Só unha cousa, con esta proposta estás a recoñecer dúas cousas moi importantes:
 1. º: Que o cadro non reflexa a realidade, reflexa usos, non realidades, ideas que tendes algúns, que non todos.
 2. º: Que aprobar esas porcentaxes implica modificar políticas oficiais xa aprobadas, o que requeriría segundo os vosos propios plantexamentos, o respaldo das 3/4 partes da comunidade.

A maiores recordarche que un candidato a administrador debe respectar todas e cada unha das políticas oficiais aprobadas pola comunidade, onde estás respectando a política sobre Votacións cando consintes a introdución dun cadro que non supón unha modificación menor?, e indo a máis, que me dis das licenzas GFDL ou dos copyvios?, plantexas porcentaxes para os borrados dos artigos e das imaxes cando en ningún caso, unha imaxe ou un artigo que careza de licenza válida podería manterse na Galipedia aínda que votara a favor do seu mantemento o 100% da comunidade. Síntoo, non me parece un bo punto de partida, partir de porcentaxes e modificar políticas oficiais. Debería ser ao revés. Polo menos no cadro de políticas oficiais, non se fixo un cadro das que deberían ser e despois se fixeron as políticas, esa penso que non é unha lóxica que se aplique en ningún wiki. Saúdos. Alma (fálame eiquí) 13:17, 23 novembro 2007 (UTC)

 • Se unha imaxe ou artigo non cumple as licenzas bórrase, sen máis, non se lle da voltas. As votacións para borrar artigos ou imaxes son para os casos en que aínda cumplindo licenzas haxa motivos para borralos. Non lle máis sentido a argumentar iso, non é o meu propósito, o meu propósito é poñer un punto de partida para poñernos de acordo entre todos en determinados temas. Con respecto á miña candidatura debería debatirse no seu lugar, non aquí. Se alguén que non estou respetando algunha política ou que estou facendo algo mal pode expoñelo alí. Se non é un bo punto de partida poñer o cadro aquí e pedir a opinión da xente para decidir cales son as porcentaxes de votos que se deben aplicar, sinalándoo despois nas políticas correspondentes pois que non se lle faga caso a isto e que se faga da forma que se vexa convinte. O resultado vai ser o mesmo: un cadro e unha frase máis nas politicas. Eu xa non vou dicir nada mais do tema, síntome atrapado nun bucle infinito, voltando sempre ao mesmo. Que fale o resto da xente e oxalá que se chegue a un consenso. --Banjo tell me 13:31, 23 novembro 2007 (UTC)
 • Concordo con que aprobemos as percentaxes propostas neste cadro, se ben eu engadiría uns prazos de votacións e un número mínimo de votos, por exemplo os que seguen (tentei mirar o que hai escrito, o que non, inventei-no. Se pasei por alto algo foi sen intención, corríxase):
  • Borrar - 7 dias (xa está na política, igual que 2/3) - mínimo: 5.
  • Portada - 15 dias - mínimo 5
  • Bots - 7 dias, mínimo 3 (xa están na política)
  • Administradores - 15 dias (xa está na política) - mínimo: 10
  • Revogacións - 15 dias (xa está na política) - mínimo: 10.
  • Políticas - 15 dias - mínimo: 10.

--Xosé (✉) 15:33, 23 novembro 2007 (UTC)

 • Non sei se estamos a votar ou a opinar, pero o fondo da cuestión é o mesmo. Conste en acta o meu voto a favor da proposta ou a miña opinión concordante coa proposta, como queirades. Teño algunha dúbida sobre se nos artigos e imaxes destacadas sería preferible un maior consenso, pero por agora non o vou discutir. Xa haberá ocasión, se procede. Canto os prazos de votación, tamén de acordo. E creo lembrar que alguén dixo nalgún momento que non nos deberiamos esquecer de marcar tamén un número mínimo de votos (como ben di Lansbricae, un consenso dun 100% cun único votante, non me parece abondo, por moi 100% que sexa. Tres, mínimo, tamén me parecen poucos). Pedro --Lameiro (conversa) 16:52, 23 novembro 2007 (UTC)

* ¿Proposta e Política a un tempo? ¿Dúas xemelgas incompatibles? Non entendo esto, proponse algo que xa está posto, ¿para qué propoñelo? Supoño que o máis lóxico, dada a situación creada, o que se debería propor é quitalo xa que propor por algo xa posto semella redundante de máis. Non discuto máis, asumo o que considero dos prazos, o que coñezo como certo pola miña memoria e experiencia e o resto nin caso lle fago. Engadir máximos e mínimos estaría ben se houbese existido nalgún momento ánimo de consenso. Que con esto se volte a facer como se fixo xa coa aprobación das políticas para elección de administradores, que se faga pero non coa miña participación. Discordo en que se propoña ningún tipo de presentación dunha edición unilateralmente feita por un administrador nun tema básico para regular a participación da comunidade manténdose a edición como normativa oficial e ao tempo considerala como proposta. Boa fin de semana a todos e sen rencores abandono esta discúsión-conversa tanto como proposta como na páxina de política oficial e resérvome polos motivos que levo exposto o grao de cumprimento da caixa ata que sexa consensuada, consenso no que repito non participarei. Lansbricae (Ti dirás) 17:08, 23 novembro 2007 (UTC)

Segundo cadroEditar

 • Refago o cadro engadindo a) percentaxes (son equivalentes e ás veces son máis doadas de lembrar) b) mínimo de votos e prazos tal e como recollin na intervención anterior.
 • Votacións para borrar
  • Borrar Imaxes: 2/3 (66%) - mínimo 5 - dos votos en 7 días
  • Borrar Artigos: 2/3 (66%) - mínimo 5 - dos votos en 7 días
 • Artigos destacados na Portada
  • Artigos destacado: 2/3 (66%) - mínimo 5 - dos votos en 15 días
  • Sobre Galicia: 2/3 (66%) - mínimo 5 - dos votos en 15 días
 • Imaxe destacada: 2/3 (66%) - mínimo 5 - dos votos en 15 días
 • Aprobación de Bots: 3/4 (75%) - mínimo 3 - dos votos en 7 días
 • Votacións para a administración: 3/4 (75%) - mínimo 10 - dos votos en 15 días
 • Revogacións dos permisos de administrador: maioría simple (51%) - mínimo 10 - en 15 días
 • Políticas da Galipedia: 3/4 (75%) - mínimo 10 - dos votos en 15 días

Proporía dous cambios, máis que nada por homoxeneizar, pois canto máis simple penso que mellor.

  • En aprobación de bots, de mínimo 3 votos a mínimo 5 (como todo o anterior).
  • En revogacións dos permisos de administrador, de maioría simple a 3/4 (como votacións para a administración). --Xosé (✉) 18:02, 27 novembro 2007 (UTC)
 • Sigo de acordo coa proposta que ¡a ver cando a vemos convertida en realidade!. Xosé, supoño que cando falas de "bots, de mínimo 3 días a mínimo 5" queres dicir "votos". Pedro --Lameiro (conversa) 18:13, 27 novembro 2007 (UTC)
 • A mín tamén me parece ben, se chegamos a un acordo habería que indicar o mesmo nas políticas corespondentes. Por certo, non sería mellor poñelo como "X/Y (Z%) dos votos en X días (mínimo Y votos)". Dígoo por que así ao mellor faise máis doado de ler. -- Banjo tell me 18:28, 27 novembro 2007 (UTC)

Creo que cómpre rematar con esta proposta e convertela en definitiva. Entendo que ata agora só houbo manifestacións de acordo co contido, por un lado, e de desacordo coa forma na que se presentou, por outro. Non sei cal será o sistema para desatascalo, se asumir aprobación por falta de discordancia coa proposta, ou se facer unha proposta formal de votación. Prefiro a primeira, convencido como estou de que ninguén se opón ós prazos, ás porcentaxes e ós mínimos, pero aceptaría calquera das dúas. En calquera caso, deixala durmir no soño dos xustos é a peor das solucións. Vós diredes. Pedro --Lameiro (conversa) 21:55, 2 decembro 2007 (UTC)

* En Conversa Wikipedia:Votacións xa manifestei o meu desacordo coas porcentaxes de borrar artigos e imaxes, artigo destacado, de galicia e imaxe da semana e os motivos. Non semella moi acorde co espírito da Galipedia ignorar o desacordo existente e trasladar un debate sen trasladar as opinións existentes. Alma (fálame eiquí) 12:32, 23 novembro 2007 (UTC)Alma (fálame eiquí) 22:07, 2 decembro 2007 (UTC)

  • Non entendo a que se refire Alma co de trasladar as opinións existentes, a copiar o dito noutra páxina? Se é iso, non se fai sempre, só cando as intervencións son pequenas; se non, faise como aqui, déixase unha ligazón á discusión anterior e interrúmpese nesta para anunciar que se traslada o debate a outro lugar. Trasladar non significa copiar e pegar, senón deixar de conversar nunha páxina para facelo noutra.
Cando dis que manifestaches o teu desacordo con esas porcentaxes, iso foi antes de que se trouxese aquí a discusión e se engadisen algunhas melloras, algunhas das cales mencionas (como os prazos). Podes opinar sobre estas? --Xosé (✉) 22:40, 2 decembro 2007 (UTC)
 • Da resposta (máis ben falta de resposta) de Alma á pregunta anterior [1] só cabe deduci-la súa discrepancia ós métodos, non ó contido da proposta: "Sobre o contido se partimos dunha imposición, eu non vou entrar senon a discordar, dado que o consenso que se está a buscar é para encubrir un acto imperativo co que nunca concordarei". Sei que non o recoñecerá nunca, pero resulta que os demais tamén sabemos ler.
 • Alma, tes, naturalmente, todo o dereito a discordar co que queiras (fondo, formas ou as dúas cousas), pero non me podes discutir -aínda que ben sei que o farás, claro- que, ata o de agora, o único que estás a dicir é que cres que estivo mal feito e que non compartes esas formas. Que é precisamente o que eu aseguraba na miña intervención anterior. E, polo que lembro agora mesmo, as outras posturas críticas tamén se cinguían á forma de actuación.
 • Discutíase tamén (non sei se só ti ou alguén máis) sobre a improcedencia de votar artigos e imaxes para borrar se incorrían en copyvios e defectos semellantes, e creo haber lido que esa votación non se refería a eses casos, senón a artigos e fotos que cabe propoñer para borrar por non ter entidade ou carácter enciclopédico, e problemas desta índole. Eu xa vin propostas e votacións deste tipo.
 • No fondo, estou convencido de que neste tema todos estamos de acordo, ó mellor salvo cuestión de matices de porcentaxes aquí ou alá, de días de votación neste ou naquel caso. En calquera caso, diferencias perfectamente salvables. E precisamente por ese convencemento é polo que creo que hai que rematar con esta absurda discusión e entrar no miolo da cuestión. A ver se teño sorte e se cumpre este meu desexo. Pedro --Lameiro (conversa) 00:07, 3 decembro 2007 (UTC)
 • Gostaríame insistir na cuestion de formas: non considero apropiado que se agoche o problema como "cuestion de formas" cando o que ocorreu foi que se publicou sen aviso previo e sen consenso e sen nada, unha normativa de votacions nunha paxina oficial. Cando ademais non se rectificou, senon que se mantivo na paxina ese cambio.E se rebuscaron razóns (na miña opinion rizando un pouco o rizo) para tal imposición. Podemoslle chamar "simple cuestion de formas" ou como queiramos, pero é moi grave.
 • outra "cuestion de formas" : Lameiro contesta aqui a Alma con frases como "Sei que non o recoñecerá nunca, pero..", ou tamén "non me podes discutir -aínda que ben sei que o farás, claro- que...". Que cada quen o xulgue, pero non me parece un ton correcto, e menos aínda se o que se buscase é "consenso". Aqui vexo dia a dia que se permiten uns límites ou outros segundo quen sexa, e iso sigo insistindo é moi negativo para o proxecto (xa non digo para as persoas atacadas).
 • En canto ao fondo: afírmase que "todos estamos de acordo, ó mellor salvo cuestión de matices de porcentaxes aquí ou alá, de días de votación..." enton, sendo que a "proposta" consiste precisamente niso ¿en que estamos de acordo?? .---- Maañón00 (o que ho?) 10:29, 3 decembro 2007 (UTC)

Semella boa idea poñer indicacións de prazos e votos mínimos así é todo quixera facer algunhas consideracións previas. Tan importante como aclarar prazos e votos mínimos é garantir que as votacións sirvan para o que están pensadas: resolver situacións que requiren da participación da comunidade, polo tanto en paralelo a isto deberamos considerar procedementos que permitan evitar manipulacións, acosos durante as votacións —en particular aquelas que teñan máis repercusión para o proxecto—, e outros modos de actuar pouco acordes co espírito da Wikipedia. Como resultado da experiencia de diversos wikis tense observado a utilización de distintos procedementos para inchar o número de colaboracións, por exemplo mediante edicións na páxina de usuario ou nas de conversa usuario, ou as reedicións repetidas sen usar a opción vista previa na edición de artigos. Iso nunha Wikipedia pequena pode levar a graves distorsións das votacións, sería bo deixar claro antes de nada o significado de "máis de 150 contribucións válidas nos artigos" que aparece en Wikipedia:Votacións. Obviamente non quere dicir 150 contribucións en total, nesa cifra descártanse aquelas edicións que foran desfeitas, a palabra artigos tamén desbota edicións de conversas e de algún xeito debería delimitarse o abuso da opción gardar sen vista previa.

En canto ás porcentaxes e prazos propostos basicamente concordo agás con que os períodos de borrado de imaxes, artigos e aprobación de votos sexan 7 días exactos. Nese casos creo que debe haber un período flexible para que cando haxa dúbidas poidan escoitarse máis opinións e facerse comprobacións. 7 días mínimo pode ser suficiente para casos claros pero noutros o habitual é manter o procedemento aberto máis tempo. No caso dos bots é preciso facer comprobacións, para aqueles bots coñecidos polo seu traballo en múltiples wikis pode ser suficiente para outros non. Así que na miña opinión neses casos habería que establecer un intervalo: entre 7 días e o que fose. En canto aos votos para o borrado teño estado en votacións na Wikipedia en inglés nas que se borrou con tres votos, se iso ocorre nunha Wikipedia na que hai miles de usuarios creo que nós tamén deberíamos poñer ese límite (nos procedementos de borrado complexos interveñen moi poucos colaboradores e a cifra de 5 impediría na práctica calquera borrado). Con respecto aos bots concordo con Lameiro que sería preferible aumnetar o número de votos a 5 pero iso xa depende dunha modificación da política de bots en concreto. Sobre as políticas creo que sería moi importante conseguir un período máis amplo para darlle maior difusión pero concordo con esa opción mínima. Na revogación de administradores paréceme un erro que sexa por maioría simple, porque precisamente ese procedemento pode usarse para revogar un administrador que estea facendo ben o seu traballo: defender a integridade do wiki, un traballo que pode non ser popular e non debería usarse ese procedemento para atacar o bo funcionamento do wiki. 10 votos minímo na situación actual para decisións importantes semella unha boa solución e 5 para destacados (imaxes e artigos) e bots, 3 para o borrado de imaxes e artigos. Un cordial saúdo. --Prevertgl 12:35, 3 decembro 2007 (UTC)

 • Sobre o último cadro anoto as seguintes suxestións feitas nas intervencións anteriores:
  • Aprobación de bots: de 3 votos mínimos a 5 (para harmonizar co resto) -- Supón modificar a política actual.
  • Revogación dos permisos de administrador: de maioría simple a 3/4
  • Facer o cadro máis lexíbel.
  • Interpretar literalmente máis de 150 contribucións válidas nos artigos, no sentido de que "artigos" non son "páxinas", o que exclúe páxinas de usuario (non sei se inclúen páxinas de categorías, modelos, imaxes, etc.)
  • Votacións para borrar: de 5 votos mínimos a 3
  • Votacións para borrar: prazo entre 7 días mínimo e ? (15, por exemplo?).

--Xosé (✉) 14:23, 3 decembro 2007 (UTC)

Terceiro cadroEditar

Cadro-resumo dos requisitos para as votacións
Prazo Mínimo % a favor
Votacións para borrar
Imaxes · Artigos
7 días 5 votos 2/3 (66%)
Destacados na portada
Artigo destacado · Sobre Galicia · Imaxe da Semana
15 días 5 votos 2/3 (66%)
Aprobación de Bots
7 días 5 votos 3/4 (75%)
Administración
Concesión · Revogación
15 días 10 votos 3/4 (75%)
Políticas da Galipedia
15 días 10 votos 3/4 (75%)

 • Reelaboro o cadro incluíndo alguhas das propostas. As que se mencionan e non incluo son a) votacións para borrar: de 5 mínimos a 3 porque é habitual ter máis e se non os hai é que o caso presenta serias dúvidas e b) máis de 7 días para os bots, porque si se están comprobando as súas actuacións neses 7 días, penso que non fan falta máis. --Xosé (✉) 18:04, 4 decembro 2007 (UTC)
  • Ben, se non hai nada en contra pasarei o cadro á páxina de votacións, a ver se se desatascan algunhas votacións que hai pendentes, e modificarei os votos para bots de 3 a 5. --Xosé (✉) 19:48, 4 decembro 2007 (UTC)
  • Creo que unha saída razoable sexa que este cadro que afecta a todas as vías participativas da Galipedia sexa sometido a votación. Xa oubo discordos antes, e agora eu non comparto a modificación de maioría de 3/4 para revogar administradores, e menos nunha comunidade pequena como a nosa xa que podería situar a un pequeno grupo de persoas coa capacidade de anular toda a iniciativa á comunidade. Creo que coa participación de todos tense demostrado que o 50% e bastante razoable, sobre todo tendo en conta que as causas de revogación están sinaladas na política e non son moi exisentes cos administradores polo que un 75% semellame desmesurado. Lansbricae (Ti dirás) 19:55, 4 decembro 2007 (UTC)
  • Xosé, supoño que xa o tes previsto pero, se finalmente se decide leva-lo cadro a votación, creo que debería ser por partes, porque si se fai en conxunto vai ser un lío (a conversa) de moito nabo. Pedro --Lameiro (conversa) 20:04, 4 decembro 2007 (UTC)


 • Estou de acordo con que se intente atopar unha solución rápida a este tema, pero teño pensado intervir para argumentar porque 5 votos para borrar imaxes e artigos non é razoable, e os prazos de sete días demasiado curtos. Non podo facelo ata máis tarde ou mañá pola mañá. Un cordial saúdo. --Prevertgl 20:03, 4 decembro 2007 (UTC)
 • Deixando á marxe a non lexitimidade da imposición do cadro, eu penso que dado que implica modificacións de dúas políticas oficiais (a de bots e a de revogación de administradores) require ser sometida a votación e polo tanto obter a maioría de 3/4 que establece a política oficial.
No da revogación dos administradores, concordaría con elevar o requerimento as 3/4 partes se os administradores non puideran votar e simplemente o plantexo como unha salvagarda de evitar nun futuro que un grupo de administradores bloquee toda revogación que se pretenda plantexar, xa que os motivos de revogación xa están moi taxados precisamente para evitar abusos dos usuarios e salvagardar a figura dos administradores.
En canto a modificación que se pretende introducir no dos bots véxoo semellante a da elección de administradores, e se somete a votación concordaría na porcentaxe pero non no prazo que debería ser de 15 días de votación.
En canto o das imaxes e artigos para borrar, habería que delimitar 1º cales son as que entran nas votacións e as causas e dependendo das causas os prazos e o número de votos sería variábel, de feito hai casos, nos que poñer 10 votos e 1 mes para borrar unha imaxe sen orixe resultarían excesivos e outros nos que 5 votos e 7 días son pouco, así que penso que este apartado require unha análise máis pormenorizada e que polo tanto, mentres non se faga, non se deberían incluir.
Co de destacados, imaxes da semana e destacado de Galicia, a práctica demostra que moitas veces as votacións están abertas máis dunha semana así que non o acabo de ver, as porcentaxes e o número mínimo de votos si reflexan á realidade.
Coas porcentaxes, prazos e número de votos mínimos de elección de administradores e políticas oficiais concordo plenamente xa que así están establecidas. Alma (fálame eiquí) 21:26, 4 decembro 2007 (UTC)
 • En fin, haberá que votalo, entón. A ver se antes nos poñemos máis de acordo. Á espera da aportación de Prevert de mañá comento a de Alma: O de que non poidan votar os administradores é algo inusual na wikipedia. Non é lóxico pensar que un "grupo de administradores" poida bloquear unha revogación porque os administradores son minoría e, sobretodo, non son un grupo; nas votacións recentes vese que cada un vota segundo a sua conciencia e non se pode dicir que os administradores pesen especialmente; o mesmo poderia dicerse dun "grupo de usuarios". O prazo dos bots non me parece excesivamente curto, como apuntan tanto Prevert como Alma: nas votacións habidas tense acordado algo antes dos 7 días. Imaxes para borrar: de acordo con que hai moitas variábeis pero no exemplo dunha imaxe sen orixe para a que non se proporcione unha no tempo estipulado, pois se borra e xa está: quen a subiu, se ten as informacións necesarias pode volver a subila con esa información. As votacións da portada non son unha semana: son 15 días. E as que están abertas, pola miña parte, é precisamente porque non existe esta política aprobada aínda e non sei como contabilizar os votos. Se se tivese aprobado xa hoxe retiraba as votacións que hai. --Xosé (✉) 23:00, 4 decembro 2007 (UTC)
 • Na política de votacións dise que o período de tempo é de 10 a 30 días, polo que non se poden facer votacións de 7 días (agás o caso dos bots que ten especificado un mínimo de 7 días). Para administración explicítase os 15 días. Para as políticas é o usuario que o propón o que elixe a duración (sempre entre 10 e 30 días. Para o resto de votacións ten que ser entre 10 e 30 días (un administrador debe saber cando pechar unha votación sobre un artigo destacado, de momento non hobo ningún problema). Iso en canto ós prazos. Respecto ós votos mínimos, non me parece mal que s epoña un mínimo, mais en todo caso nas votacións pra borrar 5 votos son moitos, nese caso o mínimo debería ser 3, atendendo á historia da Galipedia. AlberteSi, digame? 23:15, 4 decembro 2007 (UTC)
  • Si, dise que nas votacións o período é de 10 a 30 días pero eu entendía que era para as votacións que alguén propuxese (por exemplo, a utilización do nome científico como entrada) e que, polas súas características, as "votacións frecuentes", como a portada, tiñan os seus prazos propios. De todas as maneiras, se resulta ambiguo, non me importa pasar todos os prazos de 7 a 10, non hai moita diferenza. Tampouco me importa que os votos mínimos sexan 3 - o que si, cantos menos números diferentes haxa mellor, porque resulta máis doado de lembrar. --Xosé (✉) 23:34, 4 decembro 2007 (UTC)
  • Concordo con Alberte, é por iso penso que os prazos deben fixarse neses tramos de tempo, por moito que en 7 días esté resolta a votación, a política de votacións di claramente eso. Polo que respecta a revogación, creo que non me entendiches, non falo de que os administradores actuais actúen como grupo ou sexan un grupo, nada máis lonxe da miña intención, só reflexaba unha preocupación tamén sostida no seu momento polo administrador Lmbuga cando se debatou a política de elección de administradores, se nun futuro un grupo de administradores ideolóxicamente afins bloquean sistemáticamente toda proposta de revogación (neste caso porque é do que estamos a falar) cando os motivos da revogación son moi taxados: Ausencia total da Wikipedia galega durante 2 anos, abandono das funcións de administrador durante 3 anos, atentar sen rectificación expresa contra Wikipedia:Normas de conduta ou atentar contra as políticas. E tendo en conta que para que prospere unha solicitude de revogación xa se solicita de entrada que tres usuarios estén dacordo en pedila, non semella moi lóxico engadirlle a traba a maiores das 3/4 partes dos votos, pero se se fai, penso que o colectivo de administradores debería absterse de votar, que non de opinar. É simplemente polos mesmos motivos que sinalaba Lmbuga.

No das imaxes non estou dacordo, xa teño visto casos de borrados de imaxes de xente que non a tiña gardada e non a podía voltar a subir e aplicacións de distintos criterios segundo de quen fose a imaxe, e o que hai que facer son uns criterios homoxeneos e uniformes.-- Alma (fálame eiquí) 23:27, 4 decembro 2007 (UTC)

   • Os motivos posíbeis da revogación son eses pero non son automáticos: se o foren nen sequer habería que votar! E os administradores non pensan todos igual. No das imaxes, que alguén non as teña gardadas sorpréndeme. De todas as maneiras, as imaxes non se borrar realmente: creo que si se purgan ao cabo dun tempo pero durante semanas, ou meses, ainda están disponíbeis e os administradores poden "desborralas". --Xosé (✉) 23:34, 4 decembro 2007 (UTC)


Este debate realmente é descorazonador —refírome ao conxunto da discusión tanto nesta páxina como na de orixe—. Remedando O club dos poetas mortos (Dead Poets Society) non se pode medir a beleza dun poema en centímetros. Tampouco se poden nin deben usar as normas e regras da Wikipedia para violar o espírito da propia Wikipedia. Establecer prazos e mínimos ten sentido na medida en que é clarificador, se ditos prazos e mínimos serven para garantir a integridade do wiki e se iso serve para un mellor funcionamento do proxecto. A Wikipedia non é unha burocracia onde a tarefa de administración se reduza a aplicar unha relación de ítems que haxa nunha lista de comprobación. Hai moitos casos que deben ser interpretados, moitos deles de gran dificultade. Por exemplo se un usuario crea un artigo sobre si mesmo, algo claramente ilexítimo, un administrador (cito administrador porque habitualmente son este tipo de usuarios quen máis entran nestas edicións) pode optar entre refacer o artigo, borralo ou propolo para borrar por vanagloria (segundo sexa a situación que pode levar outros problemas engadidos), ou non facer nada para non complicarse porque non hai unha relación de directrices sobre todos os casos a considerar. Das tres posibilidades vese que as dúas primeiras buscan atopar unha solución mentres a terceira é prexudicial para o wiki. Podería continuar coa relación de exemplos pero creo que a idea queda clara.

Aplicado todo isto ao cadro en particular deberíamos pensar nas diferentes cifras como algo máis que un número. Como todos sabemos a Wikipedia non é nin pode ser un traballo así que nin os usuarios, nin os admnistradores, nin os burócratas teñen obriga de estar todos os días aquí, que en diversas épocas ou situacións se ausenten unha semana non é impensable. Ademais certas decisións non son automáticas, requírese un tempo para pensar e que varios usuarios cheguen á mesma conclusión. Os casos sinxelos non presentan problemas porén os complexos si, o sistema seguido ata agora dun intervalo mínimo aberto no seu peche foi razoable e iso é o que temos que mirar. Nos bots ten funcionado moi ben. A raíz das palabras de Xosé revisei todas as altas de bots, en efecto hai dous casos nos que se deron de alta antes dos sete días así é todo semella que foi por despiste debido a que coincidiu coa alta de varios bots á vez e non porque non se quixera respectar o prazo mínimo.

Sobre as imaxes, os debates de borrado non son para debatir sobre imaxes sen orixe, pasado un tempo e seguido o procedemento de avisos ditas imaxes poden borrarse sen problemas. Certo é que un administrador pode valorar que quizais unha imaxe en concreto careza de orixe polo descoñecemento do usuario que a cargou sobre como identificar as imaxes na Wikipedia e por ese motivo decida esperar ou consultar outras opinións. Con todo os debates de borrado, en xeral, son para casos pouco claros: un selo que en certas cicunstancias pode admitirse ou non, a presenza que ten un logo nunha imaxe, un boneco para o que non está claro se ten copyright ou non, cuestións refiridas ás obras derivadas que non sexan evidentes, prazos de protección segundo as diversas lexislacións,... Mesmo hai imaxes que ata que cheguen á vía xudicial non se sabe se se poden usar ou non, un exemplo interesante refírese a unha senteza xudicial que comenta que a imaxe O bico de Doisneau tería diferente grao de protección segundo as circunstancias nas que fora feita sendo considerada segundo iso fotografía ou mera fotografía. (Outra opción que teño visto ás veces e que hai quen prefire borrar a rentes esquecendo particularidades para non adicar tempo a resolver casos difíciles pero non creo que iso sexa o que se debate aquí.)

En canto ao borrado de páxinas, os problemas son semellantes. Os casos sinxelos non son os preocupantes senón aqueloutros que requiren tempo, verificacións e pensalos ben. Como dato en toda a historia das votacións de borrado interviron uns 30 usuarios, algúns deles nunha única ocasión outros moitos inactivos neste momento. Iso non presupón a participación no futuro pero é pouco probable que no prazo dunha semana e con cinco votos mínimo se borren artigos que lexitimamente deberían borrarse se o seu análise require bastante esforzo de verificación e argumentación.

Con respecto á revogación, o preocupante dun administrador no contexto da Galipedia é que non saiba realizar a tarefa de administración ou que pase de todo para non complicarse. Polo tanto, a posiblidade de revogar un administrador ten que ser difícil non imposible, difícil para evitar acosos inxustificados pero coa porta aberta para posibles situacións exacepcionais. Ao mesmo tempo deberían establecerse unha serie de garantías para que non se produza un abuso do procedemento.

Para finalizar quero volver insistir, en que o fundamental é respectar a idea da Wikipedia no seu conxunto e en particular o que significa a Wikipedia en galego. Entrar en procedementos interminables sobre políticas e normas é claramente entorpecedor e contrario ao proxecto aquí e en calquera outra Wikipedia. Intentemos resolver o problema por partes tal como propón Lameiro comezando por aquilo no que hai acordo. Como un desexo para estas datas e dun xeito figurado quixera pedir por favor que non nos adiquemos a medir a beleza dos poemas en centímetros. Un cordial saúdo. --Prevertgl 12:09, 5 decembro 2007 (UTC)

  Concordo con Prevert, mágoa que o debate non comezara con palabras coma estas e non coa imposición do cadro da forma en que se fixo, pero deixando iso a un lado, concordo con resolver o problema por partes tamén como di Lameiro.--Alma (fálame eiquí) 20:43, 5 decembro 2007 (UTC)


Todo un avance que se comece a recoñecer que o cadro posto na páxina oficial de votacións non é nin algo aprobado nin co que todos estan dacordo. ¿seria moito pidir que se quitase da páxina de politica oficial de votacions?

Con respecto ao fondo do asunto:

 • O de cambiar a recente politica de revogacions: eu tamen concordo coa proposta de aceptar pasar do 50% ao 75% coa condicion de que se absteñan o resto dos admins, e asi se evite o risco de que nun futuro os admins se defendesen entre si e impidisen as revogacions, ou o risco de que sin ser asi se interprete asi. ¿que pasaria se se dese o caso de que por exemplo de que 5 admins votasen en contra da revogacion e 14 editores a favor? e con todo iso non se revogase (e ademais non se puidese, dacordo á norma actual, voltar a pidir a revogacion nun ano).
 • O das imaxes: coido que hai que articular tamen a politica de proposta, para evitar casos chocantes.deberia limitarse o tempo que pasa unha proposta activa e incluso o numero de propostas en curso para imaxes dun mesmo usuario. A modo de exemplo (soamente unha impresion miña, talvez non acertada): no caso actual, dáme a impresion (non contei os casos) que un usuario recibe a maioria das propostas para imaxe destacada, mentres que logo non acostuman a ser aceptadas na sua maioria ou sono cunhas porcentaxes moi baixas. -- Maañón00 (o que ho?) 22:24, 5 decembro 2007 (UTC)

Comparanza entre cadrosEditar

Para facer a comparanza entre a situación actual e a proposta poño o cadro das porcentaxes vixentes tomado de Wikipedia:Votacións e o que estivo actualizando Xosé nesta páxina. Para que non haxa dúbidas ao respecto nin interpretacións erradas da miña mensaxe, paréceme que é valioso o esforzo por crear un novo cadro máis completo con parámetros que non estaban recollidos no resumo da páxina de votacións (incluíndo prazos ou número de votos necesarios —en parte dos casos xa vixentes na actualidade—). Outra cousa son as precisións que pretendín transmitir nas anteriores mensaxes. Un cordial saúdo. --Prevertgl 23:04, 5 decembro 2007 (UTC)

Comparanza entre Política vixente dos requisitos para as votacións e cadro resumo ampliado
Política vixente dos requisitos para as votacións
% a favor
Votacións para borrar
Imaxes · Artigos
2/3 (66%)
Destacados na portada
Artigo destacado · Sobre Galicia · Imaxe da Semana
2/3 (66%)
Aprobación de Bots
3/4 (75%)
Administración
Concesión · Revogación
3/4 (75%) — (maioría simple)
Políticas da Galipedia
3/4 (75%)
Cadro-resumo ampliado feito por Xosé
Prazo Mínimo % a favor
Votacións para borrar
Imaxes · Artigos
7 días 5 votos 2/3 (66%)
Destacados na portada
Artigo destacado · Sobre Galicia · Imaxe da Semana
15 días 5 votos 2/3 (66%)
Aprobación de Bots
7 días 5 votos 3/4 (75%)
Administración
Concesión · Revogación
15 días 10 votos 3/4 (75%)
Políticas da Galipedia
15 días 10 votos 3/4 (75%)


 • Primeiro agradecerlle a Prevert a chamada de atención no sentido de que participamos nisto para crear unha enciclopedia, non para redactar normas e máis normas. E despois a todos os demais que interviron recentemente; parece que a chamada de Elvire ao wikilove tivo certo efecto :-). Lameiro, Alma e Prevert suxiren aprovar por partes; de acordo. Maañón suxire retirar o cadro da páxina; xa expliquei por que está como está, o que vou facer é crear un cadro copiado da wiki española que se utiliza nas páxinas bloqueadas e no que se advirte de que o bloqueo non respalda necesariamente a edición actual. De todas as maneiras, penso que nos debemos felicitar polo feito de que todos fomos respectuosos con esa situación e non aplicamos os números sobre os que hai controversia nas votacións en curso.
Para dividir as votacións, pensei nos seguintes grupos (de feito, algúns xa os fun agrupando ao facer o cadro):
  • Votacións "periódicas": Destacados da portada. Son decisións con menor relevancia no sentido de que a función que teñen é o deseño dunha páxina máis que a creación de contidos enciclopédicos. A existencia destes contidos ten, porén, motivado a produción de fotos de maior calidade e o refinamento dos artigos. Estas votacións teñen que ser o máis áxiles que sexa posíbel para evitar que un día nos atopemos con que non hai imaxe da semana porque hai que respectar uns prazos. Nos demais casos podemos demorar meses até atopar unha solución satisfactoria (espero que non sexa a norma!), pero aquí non. Por iso os 7 días (se se quere cambiar a 10, adiante, pero entón hai que aumentar o número de propostas canto antes - para Destacado de dentro de 2 meses ainda non hai nengún). Creo que este é o apartado no que hai máis acordo.
  • Votacións "executivas": Borrar (imaxes e artigos). Tamén teñen que ser expeditivas. Aquí déixanse fora os casos regrados de violación de copyright, etc. que son de borrado automático.
  • Votacións "de confianza": Bots, administración e políticas. Estas son as que precisan de máis tempo de meditación e, dada a súa permanencia no tempo, de maior consenso. Por iso o 75%. No dos bots, se se quere 15 días, acéptoo, así tamén son máis homoxéneos os números. --Xosé (✉) 14:04, 6 decembro 2007 (UTC)
 • Non teño nada claro o que vou propor, quizais mesmo sexa unha parvada. Eu colocaría todos os prazos en 15 días e faría unha adenda sobre os apartados referidos á votación dos bots e ó dos artigos e imaxes propostos para borrar. Dita adenda consistiría en que se no prazo de 7 días a 15 días, nesas votacións hai cando menos 5-7 votos a favor ou en contra, sen ningún neutro ou no sentido contrario, poderían pecharse --Lmbuga Commons - Galipedia 19:56, 15 decembro 2007 (UTC)

Acabo de propoñer a votación sobre prazos, porcentaxes e votos mínimos para as votacións. --Xosé (✉) 16:27, 11 xaneiro 2008 (UTC)

Axuda: imaxesEditar

Na páxina de axuda Como engadir imaxes [2] aconséllase o seguinte: "Sube imaxes que ocupen pouco espazo. O tamaño ideal son 35 KB ou menos, xa que nos axuda a aforrar espazo no servidor". Eu tiven problemas coas miñas primeiras imaxes precisamente por iso, por reducilas ata eses "pesos" e, ademais de quedar unhas fotografías desastrosas, houbo quen mas quería borrar por consideralas sospeitosas. O feito é que agora as subo de moitos máis Kb e vexo que xa son habituais as que superan o mega, aínda que supoño que, a este paso, algún día petará o servidor. Propoño que algún experto na política de imaxes (Lmbuga, estou pensando en ti) repase esa páxina e actualice estas -e máis outras- recomendacións. Pedro --Lameiro (conversa) 23:46, 25 novembro 2007 (UTC)

 • Tes razón. Debe ser unha recomendación vella, eu tamén as subo de moito maior tamaño. --Xosé (✉) 13:40, 26 novembro 2007 (UTC)
 • Eliminei ese texto, deixou de estar vixente hai moito tempo. Un cordial saúdo. --Prevertgl 19:34, 26 novembro 2007 (UTC)

Fusión de Wikipedia:Taboleiro dos burócratas e Wikipedia:Taboleiro dos administradoresEditar

Boas, como xa sabedes temos tanto o Wikipedia:Taboleiro dos burócratas e o Wikipedia:Taboleiro dos administradores, pero creo que deberíamos fusionalos nun só, xa que así:

 1. Facilitamos o traballo dos mesmos: Tanto os administradores como os burócratas poderán referirse a un só taboleiro para coñecer os avisos da comunidade, en vez de ter que mirar dous, non olvidemos que os burócratas tamén son administradores.
 2. O taboleiro dos admins xa ten dúas seccións novas para imaxes e bots.
 3. Polo de agora o taboleiro dos burócratas non ten unha utilidade "extensa".

Para isto habería que facer:

 • Levar as seccións de "Atribuír ou retirar permisos de admins/burócratas" e "Renomear usuarios" ao taboleiro dos admins.
 • Cambiar a ligazón en Wikipedia:Burócratas para que apunte ao taboleiro dos administradores.

O resto das seccións do taboleiro dos administradores xa cubren calquera outro aspecto do taboleiro dos burócratas. Non é un chollo excesivo, podería facelo eu mesmo en moi pouco tempo. Se estamos todos de acordo póñome ao chollo. Un saúdo --Banjo tell me 14:31, 4 decembro 2007 (UTC)


Fusión das dúas normas que hai sobre sinaturasEditar

Ola, temos dúas normas, e aprobadas as dúas, que se refiren practicamente ao mesmo, se ben os puntos de vista son algo diversos: Wikipedia:Asine as súas mensaxes nas páxinas de conversa e Wikipedia:Sinatura dos usuarios. Creo que proceden de momentos históricos distintos, e que deberiamos fusionalas porque se complementan e é mellor atopar toda a información sobre sinaturas xunta.--Xabier Cid 19:56, 4 decembro 2007 (UTC)

  •   Comentario Procedo a fusionalas. --Banjo tell me 22:49, 4 decembro 2007 (UTC)
  •   Comentario Feito. --Banjo tell me 22:56, 4 decembro 2007 (UTC)

Consellos sobre traducion: mudar de votacion a proposta de consenso??Editar

Vendo a conversa e a votacion, entendo que hai interés en discutilo e ademais que, en xeral, o que se necesita é pulir a redaccion entre todos e acordar como se lle dá forma, se política (creo que non) ou Axuda ou o que sexa. Penso polo tanto que o ideal sería cancelar a votación e pasalo de novo a proposta para o consenso da comunidade. Se os que xa votaron dan o seu consentemento, propoño ese paso de novo a proposta.¿que vos parece?---- Maañón00 (o que ho?) 21:33, 7 decembro 2007 (UTC)

Máis cambios nas mensaxes do sistemaEditar

Aquí veñen novas melloras que propoño nas mensaxes do sistema. Penso que quedan mellor así para que destaquen ben. • A primeira é o aviso de que estás editando unha versión antiga dunha páxina (MediaWiki:Editingold):
ATENCIÓN:
Está editando unha revisión non actualizada desta páxina.
Se a garda, perderanse os cambios realizados tras esta revisión.


Alguén cambiou esta páxina desde que comezou a editala.
 • A área de texto superior contén o texto da páxina tal e como existe na actualidade.
 • Os seus cambios móstranse na área inferior.
 • Pode mesturar os seus cambios co texto existente.
se gardará o texto na área superior cando prema "Gardar a páxina".


ATENCIÓN:
Esta páxina ten $1 kilobytes; algúns navegadores poden ter problemas editando
páxinas de 32kb ou máis. Por favor, considere partir a páxina en seccións máis pequenas.


 • Como sempre podedes mellorar ou cambiar totalmente o que eu fixen, e preparádevos porque tentarei facer aínda máis (se vos gustan). --Toliño Fala aquí comigo 15:29, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo Encántanme. Diós, Toliño, es un fera :D AlberteSi, digame? 16:03, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo. Eres a mostra vivinte de que non fai falla ter 3.000 edicións para ser un excelente candidato a administrador. :) Lansbricae (Ti dirás) 16:14, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo, se ben aproveito para facer unha reflexión: observo que noutros wikis maiores tende-se a homoxeneizar a aparencia das mensaxes. Eu mesmo creei moitas de anchuras diferentes, pero o certo é que lle dan un aire máis "profesional" (cousa que, por certo, ti tamén logras). Isto acaba-se notando especialmente nas páxinas nas que se acumulan varias mensaxes unhas por baixo doutras. --Xosé (✉) 16:22, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo. Parabéns, moi bo traballo, coma sempre.--Alma (fálame eiquí) 16:26, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo Parabéns Toliño ! Observo a misma cousa que Xosé no do tamaño. ElviraConversa con mi 16:50, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo e tamén con Elvira e Xosé. --Xabier Cid 23:06, 8 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo e procedo a incluílas. --Banjo tell me 17:09, 8 decembro 2007 (UTC)

Esbozos en concellos galegos.Editar

Botando unha ollada sobre algúns concellos galegos (ex. Baiona ou Carnota) vexo que teñen a etiqueta de esbozo. É evidente que os artigos poden ser mellorados e enriquecidos, como todos, pero non sei até que punto deben levar esa etiqueta porque penso que teñen un volume de información sobre os concellos suficiente como para superaren ese nivel de "esbozo". Tendo en conta que un dos parámetros que inciden na medición da profuncidade é o ratio de esbozos, propoño eliminar as etiquetas de esbozo dos artigos que teñan un volume de información suficiente sobre un concello (ubicación, poboación, xeografía, parroquias, etc.). Pode parecer unha parvada isto, pero penso que é importante a imaxe que deamos do proxecto e todo o que sirva para mellorarmos a imaxe será bo para a Galipedia. E agora mesmo o medidor de calidade das wikipedias é basicamente a profundidade (aínda que sexa bastante discutible) e nese campo andamos bastante frouxos. Prefiro propor isto aquí e non facelo eu pola miña conta sen dicir nada, que vos parece?.--Jonathan Chapela 16:34, 11 decembro 2007 (UTC)

 1.   Concordo e estaría ben abrir un debate para decidir un esqueleto para aconsellar ao xeito do libro de estilo da orde dos apartados nas páxinas dos concellos para homoxeneizalos. Alma (fálame eiquí) 17:14, 11 decembro 2007 (UTC)

Proposta para engadir no modelo de benvida e na axudaEditar

Hai moita xente á que lle costa saber como ten que facer para asinar, en qué botón ten que premer para facelo e atopei esto en Commons  , non se podería engadir no modelo de benvida e na axuda?, porque aínda que nos guste, polo menos a min máis asinar, firmar está recoñecido no Volga e polo tanto valeríanos como está e é unha mágoa non usar algo que axudaría moito aos novos. Alma (fálame eiquí) 14:12, 13 decembro 2007 (UTC)

Home, super  Concordo, era o que quería, bo traballo e grazas. Alma (fálame eiquí) 22:15, 13 decembro 2007 (UTC)
 •   ConcordoBoa idea, inda que eu preferiría a palabra asinar e non firmar. --Lmbuga Commons - Galipedia 19:24, 15 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo maís coidado coo tuteo (D:), a mín tamén me gusta mais asinar e non firmar ElviraConversa con mi 19:43, 15 decembro 2007 (UTC)

Categorías da músicaEditar

No último apartado da páxina Conversa Wikipedia:Wikiproxecto Categorías/Música hai unha táboa coa proposta para a categorización dos artigos da categoría de música. Propoño tal clasificación consciente de que un futuro aumento dos artigos podería dar lugar a subcategorías non conntempladas, pero consciente tamén de que polo momento é máis que suficiente. E se algunha vez hai que volver a discutir o tema, estamos nun wiki, e diso vai a cousa ;-D. Agora toca opinar. Supoño que o meu voto a favor é tan irrelevante como evidente. --GallaecioE logo? 22:45, 17 decembro 2007 (UTC)

 •   Concordo Ainda que non sei moito do tema semlla un traballo moi serio e completo. Creo que a presentación fáltalle ter enlaces a aquelas categorías de música xa existentes ao estilo Categoría:música xa que axuda a comprender a adaptabilidade do modelo aos artigos xa existentes. Eu proporía que acreación de categorías fose temporizado segundo o número de artigos, creando só aquelas que vaian sendo necesarias para seguir o esquema. Unha última cousa de menor importancia que me chamou a atención que se faláse de Festivias de música por rexión (e non rexións) polo feito de que a división que máis se está a usar na Galipedia sexa a de Historia dos Paises..., porén, entendo que hai festivais ou eventos que implican a varios paises, pero entendo que non viría de máis ter en contan neste esquema a posibilidade que cando exista un número suficiente de artigos crear unha cat. Festivais de por paises como subcategoría do de de rexióna. En definitiva, que ánimo a que sigaa adiante esta proposta. Lansbricae (Ti dirás) 23:34, 17 decembro 2007 (UTC)
 • Tras ler a proposta pareceume moi interesante. Teño algunhas propostas de mellora:
  • Software de audio tamén en Categoría:Software, e Software libre de audio tamén en Categoría:Software libre.
  • Personalidades da música de Galicia á mesma altura cás demais, como é habitual na Galipedia.
  • Historia da música por rexión -> por procedencia (por coherencia co resto).
  • Historia da música en Galicia á mesma altura cás demais.
  • Grupos musicas de Galicia -> Grupos de música de Galicia (como está agora) e ó mesmo nivel cás demais.
  • Himno de Galicia ó mesmo nivel cóas demais.
  • Festivais de música en Galicia ó mesmo nivel cás demais.
 • En definitiva son detalles bastante pequenos. Bo traballo. AlberteSi, digame? 13:01, 18 decembro 2007 (UTC)
 • Respecto ao de pór Galicia ao mesmo nivel que outros, supoño que é comprensíbel, e é tamén o que se leva facendo na Galipedia. Respecto ao da Historia da música por procedencia, non estou completamente dacordo. Se ben rexión pode ser inadecuado e impreciso, procedencia parece denominar un orixe pasado, non sei como dicilo. Na miña opinión o mellor sería facelo como dixo Lambriscae (máis que nada polo de ser coherentes co resto da Galipedia) e substituír a palabra rexión por país, ou países no caso do plural. O das categorías do apartado técnolóxico, é moi boa idea o que comenta Alberte, e con iso non haberá problema. --GallaecioE logo? 15:22, 18 decembro 2007 (UTC)
 • Xa realicei os cambios acordados na páxina Usuario:Gallaecio/Música. Entre outras cousas, engadín ligazóns ás categorías xa existentes, engadín todas as categorías precisas para englobar os artigos musicais con que actualmente conta a Galipedia, cambiei "rexión" por "país", puxen Galicia ao mesmo nivel que os demáis países, e sinalei o relacionado coas categorías de software que propuña Alberte. --GallaecioE logo? 20:24, 18 decembro 2007 (UTC)
 •   Concordo co esquema e cos ultimos retoques. Como base de categorías pareceme moi acertado o esquema, só puntualizar que as categorías deberían crearse segundo vaian facendo falla, e que quizáis máis adiante haxa que facer algún cambio (ou non, quen sabe). Moi bo traballo Gallaecio. --Banjo tell me 20:37, 18 decembro 2007 (UTC)

  Comentario Sintoo moito Gallaecio non haber cavilado sobre esta proposta antes, pero eu non vexo moi ben como utilizala. Douche algúns exemplos de artigos (uns xa en categoria mui xeral, outros por criar) e dismes como os categorizas nesta proposta : Ars nova ? Mestre de capela ? fr:Slam (concert) (non sei como se chama ni en galego, ni en castela, ver a foto a direita do artigo) que non é o mismo ca es:Stage diving nin ca es:Pogo (baile), e é tamen diferente de es:Moshing ? Mais xa aprenderei, e si fai falta ireiche preguntar (D:). Co traballo que fixeches eu podo ben adaptarme ! ElviraConversa con mi 21:57, 18 decembro 2007 (UTC)

 • Vou escribir como os clasificaría, pero aviso que hai algúns deles que non chego a comprender completamente:
  • Ars nova: Polo artigo deduzo que se trata dun estilo musical, aínda que extinto, que se deu en Francia e Italia. Polo tanto, meteríao en tres categorías:
   • Musicoloxía --> Xéneros musicais
   • Musicoloxía --> Historia da música --> Historia da música por país --> Historia da música en Francia
   • Musicoloxía --> Historia da música --> Historia da música por país --> Historia da música en Italia
  • Mestre de capela creo que merece a súa propia categoría xunto a directores de orquestra:
   • Personalidades da música --> Directores. Os artigos relativos a mestres de capela estarían na subcategoría con tal nome.
  • Slam: Non teño nin idea de francés, pero por sorte e como dixeches, a foto é bastante descriptiva ;-D, e as linguas romances enténdense ben. O certo é que penso que na Wikipedia francesa os categorizaron ben. Na galega sería:
   • Musicoloxía --> Teoría musical --> Terminoloxía musical --> Terminoloxía musical por xénero --> Terminoloxía musical do heavy metal
   • Musicoloxía --> Teoría musical --> Terminoloxía musical --> Terminoloxía musical por xénero --> Terminoloxía musical do punk
   • Musicoloxía --> Teoría musical --> Terminoloxía musical --> Terminoloxía musical por xénero --> Terminoloxía musical do rock and roll
  • es:Stage diving: O clasificaría igual ca o anterior, pero meténdoo tamén na categoría de "Danza" (supoño que contará, ou debería contar, cunha subcategoría máis específica, pero de danza non sei moito, e prefiro centrarme na música, que está máis preto de min :-D).
  • es:Pogo (baile): Clasificaríao completamente igual que o anterior, pero habería que contrastar información, xa que por experiencia son os punks os que levan a cabo este tipo de baile, e respecto aos rockandrolleiros e os heavys non estou tan seguro. Respecto ao Moshing, parece que na Wikipedia castelá non se aclaran, e o comprendo, xa que polo que lin no artigo, trátase do mesmo que o Pogo. Eu coñecía o "baile", mais descoñecía a súa denominación, e non estou seguro de como o chamamos en galego, se é que ten nome. Terei que falar con algúns amigos e preguntarlles se lle teñen nome. Polo que podo ver, Slam, Pogo, Stage diving e Mosh son termos confusos, así que eu opino que o mellor será esperar a que os da Wikipedia castelá se aclaren, ou buscar unha fonte externa, e fiable, onde contrastar. De todos xeitos, signifiquen o que signifiquen, creo que o xeito de categorizalos vai ser parecido, e creo que o ideal é o que espuxen. --GallaecioE logo? 16:48, 19 decembro 2007 (UTC)

Dou por aprobada a proposta ata nova revisión. --GallaecioE logo? 12:47, 7 xaneiro 2008 (UTC)

Periodos Históricos en GaliciaEditar

O que hoxe vos propoño a todos é unha reformulación dos periodos históricos en Galicia, é dicir, ata agora temos: Idade Antiga: Cultura castrexa, Gallaecia, Reino Suevo, e despois Idade Media: Reino de Galiza, Época Altomedieval e Galicia Feudal.

Entendo a quen dispuxo primeiramente así a historia galega, pero con todo penso que é mellorable e debemos de progresar en boa direción, explicome;, propoño que fagamos un cambio, e que na historia antiga non engadamos o Reino Suevo, porque?, porque o comezo da idade media en Europa a marcan xustamente as invasións xermánicas, a creación dos reinos e especialmente a caida de Roma, iso é un feito universal e como tal penso que deberiamos respectalo, é dicir comezar no século V d.C.

É dicir, eu cingiría a 2 periodos a Idade Antiga: Cultura castrexa (ou galaica ou prerromana), e periodo Galaico-romano (Gallaecia simplemente é o nome latino de Galicia), se cadra encol dos nomes merece outra proposta. Por outra banda, é incuestinabel que no século V comeza a Idade Media, tampouco ten senso que na nosa cronoloxía apareza Epoca Altomedieval se despois non lle acompaña unha Época Baixomedieval. Tampouco ten senso o de Reino de Galiza porque ata o 1833 somos un reino. Con todo eu propoño seguir novamente o modelo que dende uns anos acó se situa como máis correcto. Sería dentro da IDADE MEDIA: Periodo Tardo-Antigo (V-VIII), Periodo Altomedieval (VIII-XIII), e Periodo Baixomedieval XIII-XVI. Nese momento a finais do XV e comezo do XVI é cando comeza a Idade Moderna, estes séculos varian sensiblemente dun país a outro, pero en liñas xerais son aceptados pola comunidade, e visible mesmo en internet. Penso que se fai máis doado e non estamos a cortar a Idade Media, que está marcada polos reinos, ten unha coerencia maior, e a historia antiga tamén.

Que vos parece? --Alexandros 16:47, 26 decembro 2007 (UTC)

 •   Concordo. Unha moi boa proposta. Ata o de agora non hai tantas categorías creadas como dices, creo que te estás a referir ao modelo que aparece a dereita dos artigos.
No que respecta a considerar como primeiro periodo histórico a Cultura castrexa xa non me convence tanto. xa que se ben algúns autores defenden que non se pode falar de cultura castrexa como tal ata a chegada dos aportes de Roma a opinión maioritaria é que a Cultura Castrexa pertence a nosa prehistoria e a nosa primeira historia (que moitos dan en chamar periodo galaicoromano, que si podería incluirse na nosa protohistoria ou na Idade Antiga). Só poría esa obxeción, xa que entendo que do século VII ou VIII a.c. ao século I, durante a nosa Idade do Bronce final tivo lugar esta cultura (xa que non temos Idade do Ferro ata a chegada dos romanos).
Outro tema a ter en conta é a opinión de Elvire na páxina de conversa Conversa:Idade Antiga de Galicia coa definición de protohistoria, definido como aquel periodo no que se teñen fontes escritas indirectas dos pobos en cuestión. Eu persoalmente este concepto seméllame de moi difícil utilización no noso casom xa que se estaría a afirmar como veraces identificación das nosas terras en nomes mencioandos por autores clásicos (como a localización das Cassiterides...). Creo que para unha periodificación como a nosa non é un concepto moi doado de empregar.
No referente a túa proposta estou completamente dacordo nas categorías e subcategorías que propós e en modificar o modelo para que ensine unha táboa de navegación acorde a esas directrices. Quizais sería bo xuntar esta conversa co proposto por Elvire nun sitio (como a páxina de conversa do Wikiproxecto historia xa que estaría ben que todos opinasemos e estruturasemos a nosa historia dun xeito máis completo, e con esta base tamén acabemos de desenvolver a estrutura do resto de periodos. Lansbricae (Ti dirás) 19:30, 26 decembro 2007 (UTC)

Moitas grazas pola túa resposta tan axiña lansbricae, vou facer o que me dis, e copio o meu no aberto por Elvire, e a ver se podemos ir axuntando ideas e avanzar, grazas! Alexandre Vigo

Parece unha boa proposta, pero desgraciadamente non teño o suficiente coñecemento para poder avaliala o suficientemente ben. De todos xeitos noraboa polo traballo e a seguir así. Un saúdo. AlberteSi, digame? 14:39, 27 decembro 2007 (UTC)

 •   Concordo coa proposta e coas matizacións feitas por Lansbricae. Alma (fálame eiquí) 14:44, 27 decembro 2007 (UTC)
Historia de Galicia
 
Este artigo é parte da
Categoría:Historia de Galicia

Prehistoria
O megalitismo
Idade de Bronce
Idade de Ferro
Cultura castrexa
Idade Antiga
Galaicos
Romanización
Cultura galaico-romana
Cristianización
Antigüidade tardía
Monarquía sueva
Chegada dos bretóns
Monarquía visigoda
Idade Media
Período altomedieval
Era Compostelá
Período feudal
Idade Moderna
Antigo Réxime
Ilustración en Galicia
Idade Contempóranea
A Restauración borbónica
Segunda República
Guerra civil española
Ditadura franquista
Período autonómico
Véxase tamén
Historia da lingua galega
Reino de Galicia
Galicia
Cronoloxía do Reino de Galicia
Cronoloxía de Galicia

Creo que para as categorías poderiase tratar de acordar unha periodificación completa, e ir facendo xa os cambios tipo o de Reino Suevo a Idade Media, etc (se hai acordo claro).

Por outra banda está o modelo de navegación, que coido debería axustarse por lóxica as categorías, e seguindo este modelo foi como creei as categorías existentes de historia.

A velocidade de resposta é porque había moitas gañas de mellorar esto e a proposta é boa, o que teriamos que tentar é acordar tamén o resto de periodos e xa teriamos unha boa base. Bo traballo. Lansbricae (Ti dirás) 18:38, 27 decembro 2007 (UTC)

 •   Concordo Como a Alberte paréceme unha boa proposta, inda que non teño o suficiente coñecemento para poder avaliala o suficientemente ben, naquilo que comprendo, estou de acordo--Lmbuga Commons - Galipedia 19:21, 27 decembro 2007 (UTC)

Imaxes en CommonsEditar

Estou comezando de novo -non sen erros, pois son moitas cousas que teño que recordar- a traballar coas imaxes.

A interacción entre Commons e a Galipedia trae dous tipos de problemas:

Proposta 1. Imaxes da Galipedia subidas a Commons. Tiñamos o acordo (creo que non escrito) de non borrar as imaxes da Galipedia. Considerabamos por unha banda que, ó borrar a imaxe da Galipedia, se borraba a orixe da imaxe de Commons; por outra banda, o feito de que en Commons as imaxes remitan á Galipedia é un factor que favorece a presenza do noso proxecto no ámbito internacional. Propoño que siga así, pero que cando unha imaxe sexa achada en Commons con orixe na Galipedia, aquí na Galipedia se incorpore a unha categoría do tipo Category:Imaxes subidas a Commons, por se algún día se desexase tomar algunha outra medida con elas. Category:Imaxes subidas a Commons sería categorizada en Categoría:Imaxes.

Proposta 2. Imaxes subidas de Commons á Galipedia. Normalmente sóbense por descoñecemento de que Commons e a Galipedia interactúan (moitas veces sóbense con menos calidade), pero non sempre. Ás veces, son traducións. Non estou de acordo con propor que sexan borradas sen haber discusión, pois -a min xa me ten pasado- poderían ser borradas automaticamente imaxes que son traducións. Por ese motivo, propóñoas actualmente para borrar en Wikipedia:Wikipedia:Imaxes para borrar, creando un número excesivo de votacións.

Propoño outra alternativa: Borrar automaticamente esas imaxes e avisar ó usuario que as subíu mediante un modelo que lle indique que a imaxe foi borrada por ser idéntica no seu contido á de Commons e que, en caso de non ser idéntica, se poña en contacto co usuario que envía a mensaxe para que a imaxe sexa recuperada.--Lmbuga Commons - Galipedia 19:10, 27 decembro 2007 (UTC)

  Comentario De acordo, pero confírmame o que sobreentendo: cando un sube as imaxes en Galipedia só estarán nos archivos de Galipedia; se quere que tamén estean en Commons ten que repeti-lo proceso de subir a Commons. ¿Éche así o conto? ¿interesa a Galipedia que tamén (nótese o tamén) se suban as imaxes a Commons? Pedro --Lameiro (conversa) 19:39, 27 decembro 2007 (UTC)
 • Si, as imaxes que están na Galipedia, se queres que estean en Commons, tes que subilas a Commons de novo. Como datos colocas a caixa que ten a imaxe (hai que engadir no apartado source o enderezo da foto da Galipedia) e, no teu caso, a licenza que podes poñer é {{PD-user-w|gl|Wikipedia galega|Lameiro}}.
Por outra banda é interesante que haxa imaxes da Galipedia en Commons, pois faise publicidade de Galicia, mellóranse as páxinas de Galicia noutras wikipedias e, ademais, faise ver a relevancia da comunidade galega en Commons e do proxecto galego en conxunto, o que, entre outras cousas, pode permitir que sexamos máis escoitados noutros ámbitos --Lmbuga Commons - Galipedia 10:52, 28 decembro 2007 (UTC)

  Comentario Creei o modelo para aviso: Modelo:AvisoOrixeCommons--Lmbuga Commons - Galipedia 23:22, 29 decembro 2007 (UTC)   Comentario Acabo de atopar este marcador Modelo:EnCommons e esta categoría Categoría:En Commons. Esta circunstancia dificulta a dobre clasificación que estaba a facer, pois eu mantiña diferenciadas as imaxes que están en Commons e que se soben á Galipedia, das imaxes da Galipedia que se soben a Commons. Nesa categoría hai imaxes dos dous tipos (Image:Calcantita z.jpg, por exemplo, é unha imaxe de Commons que foi subida á Galipedia, pero as primeiras son do outro tipo).

Categoría:En Commons está categorizada en Categoría:Wikipedia:Imaxes para borrar, polo que considero que ese marcador só é válido para as imaxes que estando en Commons, sóbense á Galipedia.

A cousa podería quedar así:

 1. Imaxes de Commons subidas erroneamente á Galipedia:
  1. Marcar a imaxe con Modelo:EnCommons ({{EnCommons}}). As imaxes se categorizan automaticamente en Categoría:En Commons
  2. Avisar ó usuario con Modelo:AvisoOrixeCommons ({{AvisoOrixeCommons|Imaxe:Nome da imaxe na Galipedia|Image:Nome da imaxe en Commons| Acontece o mesmo con [[:Imaxe:outra, se houbese máis dunha]]}}).
  3. Borrar as imaxes automaticamente (esta é a miña proposta), pois tras o aviso, se hai algún erro, a imaxe é doadamente recuperable.
 2. Imaxes da Galipedia subidas a Commons:
  1. Marcar a imaxe con Modelo:SubidaACommons (inda non creado). As imaxes categorizaranse automaticamente en Category:Imaxes subidas a Commons.
  2. Mantéñense mentres a comunidade non considere mester borralas.

¿Credes preciso que cree unha proposta en Categoría:Wikipedia:Materias en proceso de consenso? Eu penso que non, pero...--Lmbuga Commons - Galipedia 17:36, 30 decembro 2007 (UTC)

 • Completamente dacordo, e tamén en que non fai falla pasalo por materias en proceso de consenso, se ninguén se queixa ou aporta alternativas que difiran moito disto.Lansbricae (Ti dirás) 18:02, 30 decembro 2007 (UTC)