Con todo, as sereas posúen unha arma máis letal aínda que o seu canto: o seu silencio. É posíbel que alguén poida escapar do seu canto, mais do seu silencio, xamais. F. Kafka