Lista dos mamíferos de Galicia

artigo de listas da Wikimedia

A seguinte é unha lista alfabética das especies de mamíferos atopados en Galicia ou nas proximidades da súa costa. Está baseada na información recollida dos traballos feitos polos especialistas en mamíferos Xoán Ignacio Díaz da Silva e Yosy Cartelle [1] e os datos obtidos da Lista Vermella da IUCN [2].

Esta clase contén arredor de 5.487 especies vivas[3] das cales un 25% (1.141) están en perigo de extinción e unhas 100 foron atopadas con maior ou menor abundancia no territorio ou nas costas galegas.

A taxonomía da fauna dos mamíferos está sometida a bastantes cambios debido ás novas achegas de información científica polo que precisa de revisións periódicas para poder engadir os novos datos obtidos.

Unha das intencións da presente lista é a de engadir, cando existan, os correspondentes nomes comúns das especies da nosa fauna de mamíferos, procurando sempre citar a referencia oportuna.

AEditar

A
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Apodemus flavicollis
Melchior, 1834
Rato da fraga
LC
    Especie autóctona
Apodemus sylvaticus
Linnaeus, 1758
Rato de campo
LC
    Subesp.: A.s.callipides
Especie autóctona
Arvicola amphibius
(Linnaeus, 1758)
Rata de auga setentrional
LC
  Sinón.: Arvicola terrestris
Subesp.: A. a. cantabriae
Especie autóctona
Arvicola sapidus
Miller, 1908
Rata de auga común
VU
    Subesp.: A.s.tenebricus
Especie autóctona

BEditar

B
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Balaenoptera acutorostrata
Lacépède, 1804
Rorcual alibranco
Balea alibranca
LC
    Subesp.: B. a. acutorostrata
Balaenoptera borealis
Lesson, 1828
Rorcual boreal
Rorcual de pintas
Balea de pintas
EN
    Subesp.: B. b. borealis
Balaenoptera musculus
Linnaeus, 1758
Rorcual azul
Balea azul
EN
    Subesp.: B. m. musculus
Balaenoptera physalus
Linnaeus, 1758
Rorcual común
Balea común
LC
    Subesp.: B. p. physalus
Barbastella barbastellus
Schreber, 1774
Morcego das fragas
NT
    Subesp.: B. b. barbastellus
Especie autóctona

CEditar

C
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Canis lupus
Linnaeus, 1758
Lobo
LC
    Subesp.: C.l.signatus
Especie autóctona
Capra pyrenaica
Schinz, 1838
Cabra montesa
LC
    Subesp.: C.p.victoriae
Outro nome: Hirco
Especie autóctona
Endemismo ibérico
Capreolus capreolus
Linnaeus, 1758
Corzo
LC
    Subesp.: C.c.capreolus
Especie autóctona
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758
Cervo común
LC
    Subesp.: C.e.bolivari
Especie autóctona
Chionomys nivalis
Martins, 1842
Trilladeira nival
LC
    Subesp.: C.n.aquitanicus
Especie autóctona
Crocidura russula
Hermann, 1780
Furaño común
LC
    Subesp.: C.r.russula
Sin.: Crocidura osorio
Especie autóctona
Crocidura suaveolens
Pallas, 1811
Furaño de xardín
LC
    Subesp.: C.s.cantabra
Sin.: Crocidura gueldenstaedtii
Especie autóctona
Cystophora cristata
Erxleben, 1777
Foca de capelo
VU
   

DEditar

D
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Dama dama
Linnaeus, 1758
Gamo
LC
    Subesp.: D.d.dama
Especie alóctona
Delphinus delphis
Linnaeus, 1758
Golfiño común
LC
    Subesp.: D.d.ponticus

EEditar

E
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Eliomys quercinus
Linnaeus, 1766
Leirón careto
NT
    Subesp.: E.q.quercinus, e E.q.valverdei
Especie autóctona
Eptesicus serotinus
Schreber, 1774
Morcego das hortas
LC
    Subesp.: E.S.serotinus
Sin.: Eptesicus isabellinus
Especie autóctona
Erignathus barbatus
Erxleben, 1777
Foca barbuda
LC
   
Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758
Ourizo cacho
LC
    Subesp.: E.e.hispanicus
Especie autóctona
Eubalaena glacialis
(Müller, 1776)
Balea vasca
Balea franca setentrional
EN
   

FEditar

F
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Felis silvestris
Schreber, 1777
Gato bravo
LC
    Subesp.: F.s.silvestris
Especie autóctona

GEditar

G
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Galemys pyrenaicus
Geoffroy St. Hilaire, 1811
Furapresas ibérico
VU
    Subesp.: G.p.rufulus
Outro nome:Aguaneiro
Especie autóctona
Endemismo ibérico
Genetta genetta
Linnaeus, 1758
Algaria
LC
    Subesp.: G.g.genetta
Especie autóctona
Glis glis
Linnaeus, 1766
Leirón rabudo
LC
    Subesp.: G.g.pyrenaicus
Sin.: Myoxus glis
Especie autóctona
Globicephala macrorhynchus
Gray, 1846
Caldeirón tropical
DD
    Sin.: Globicephala scammoni
Globicephala melas
Traill, 1809
Caldeirón ou
Caldeirón común
DD
    Subesp.: G.m.melas
Grampus griseus
Cuvier, 1812
Caldeirón cinsento
LC
    Outro nome: Arroaz boto

HEditar

H
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Halichoerus grypus
Fabricius, 1791
Lobo mariño cincento
LC
    Foca cincenta
Hyperoodon ampullatus
Forster, 1770
Zifio caldeirón
DD
   

KEditar

K
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Kogia breviceps
Blainville, 1838
Cachalote pequeno
DD
   

LEditar

L
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Lagenorhynchus acutus
Gray, 1828
Arroaz pinto
LC
   
Lepus castroviejoi
Palacios, 1977
Lebre de piornal
VU
  Especie autóctona
Endemismo ibérico
Lepus granatensis
Rosenhauer, 1856
Lebre ibérica
LC
    Subesp.: L.g.gallaecius
Especie autóctona
Endemismo ibérico
Lutra lutra
Linnaeus, 1758
Lontra
LC
    Subesp.: L.l.lutra
Especie autóctona

MEditar

M
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Martes foina
Erxleben, 1777
Garduña
LC
    Subesp.: M.f.foina
Especie autóctona
Martes martes
Linnaeus, 1758
Marta
LC
    Subesp.: M.m.martes
Especie autóctona
Megaptera novaengliae
Borowski, 1781
Balea xibardo
LC
   
Meles meles
Linnaeus, 1758
Teixugo
LC
    Subesp.: M.m.marianensis
Especie autóctona
Mesoplodon bidens
Sowerby, 1804
Zifio de Sowerby
DD
   
Mesoplodon densirostris
Blainville, 1817
Zifio de Blainville
DD
   
Mesoplodon europaeus
Gervais, 1855
Zifio de Gervais
DD
   
Mesoplodon mirus
True, 1913
Zifio de True
DD
   
Microtus agrestis
Linnaeus, 1761
Trilladeira dos prados
LC
    Subesp.: M.a.bailloni
Especie autóctona
Microtus arvalis
Pallas, 1778
Trilladeira pataqueira
LC
    Subesp.: M.a.asturianus
Sin.: Microtus obscurus
Especie autóctona
Microtus duodecimcostatus
de Selys-Longchamps, 1839
Trilladeira mediterránea
LC
  ....
Especie autóctona
Endemismo ibérico
Microtus lusitanicus
Gerbe, 1879
Corta dos prados
LC
    Subesp.: M.l.mariae
Especie autóctona
Endemismo ibérico
Miniopterus schreibersii
Kuhl, 1817
Morcego das covas
NT
    Subesp.: M.s.schreibersii
Sin.: Miniopterus schreibersi x
Mus musculus
Linnaeus, 1758
Rato caseiro
LC
    Sin.: Mus domesticus
Mus spretus
Lataste, 1883
Rato mouro
LC
  ......... Especie autóctona
Endemismo ibero-magrebí
Mustela erminea
Linnaeus, 1758
Armiño
LC
    Subesp.: M.e.aestiva
Especie autóctona
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766
Donicela
LC
    Subesp.: M.n.nivalis
Especie autóctona
Mustela putorius
Linnaeus, 1758
Furón bravo
LC
    Subesp.: M.p.putorius e M.p.furo
Outros nomes: Tourón, Furón
Myodes glareolus
Schreber, 1780
Corta rubia
LC
    Subesp.: C.g.vasconiae
Sin.: Clethrionomys glareolus
Myotis bechsteinii
Kuhl, 1817
Morcego de Bechestein
NT
    Sin.: Myotis bechsteini
Especie autóctona
Myotis blythii
Tomes, 1857
Morcego rateiro mediano
LC
    Subesp.: C.
Sin.: Myotis oxygnathus
Myotis daubentonii
Kuhl, 1817
Morcego das ribeiras
LC
    Subesp.: M.d.daubentonii
Myotis emarginatus
É. Geoffroy, 1806
Morcego de orellas fendidas
LC
    Subesp.: M.e.emarginatus
Sin.: Myotis emarginata
Especie autóctona
Myotis myotis
Borkhausen, 1797
Morcego rateiro grande
LC
    Subesp.: M.m.myotis
Especie autóctona
Myotis mystacinus
Linnaeus, 1758
Morcego de bigotes
LC
    Subesp.: M.m.mystacina
Sin.: Myotis mystacina
Especie autóctona
Myotis nattereri
Kuhl, 1817
Morcego de Natterer
LC
    Subesp.: M.n.nattereri
Sin.: Myotis escalerae
Especie autóctona

NEditar

N
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Neomys anomalus
Cabrera, 1907
Muraño de Cabrera
LC
    Subesp.: N.a.anomalus
Especie autóctona
Neomys fodiens
Pennant, 1771
Muraño patibranco
LC
    Subesp.: N.f.fodiens
Especie autóctona
Neovison vison
Schreber, 1777
Visón americano
LC
    Sin.: Mustela vison
Especie alóctona
Nyctalus noctula
Schreber, 1774
Morcego rubio
LC
    Subesp.: N.n.noctula
Especie autóctona

OEditar

O
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Orcinus orca
Linnaeus, 1758
Candorca
DD
    Sin.: Orcinus glacialis e
Orcinus nanus
Oryctolagus cuniculus
Linnaeus, 1758
Coello
LC
    Subesp.: O.c.algirus
Outros nomes: Coello bravo
Especie autóctona
Ovis musimon
Linnaeus, 1758
Carneiro bravo
VU
    Subesp.: O.m.mussimon
Especie alóctona

PEditar

P
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Phoca vitulina
Linnaeus, 1758
Foca común
LC
    Subesp.: P.v.vitulina
Phocoena phocoena
(Linnaeus, 1758)
Toniña
LC
    Outros nomes: Touliña, Marsopa
Especie autóctona
Physeter macrocephalus
Linnaeus, 1758
Cachalote
VU
    Sin.: Physeter catodon
Pipistrellus pipistrellus
Schreber, 1774
Morcego común
LC
    Subesp.: P.p.pipistrellus,
P.p.mediterraneus
Especie autóctona
Pipistrellus savii
Linnaeus, 1758
Morcego do monte
LC
    Subesp.:P.s.savii
Sin.: Hipsugo savii
Plecotus auritus
Linnaeus, 1758
Morcego orelludo común
LC
    Subesp.: P.a.auritus
Especie autóctona
Plecotus austriacus
Fischer, 1829
Morcego orelludo meridional
LC
    Subesp.: P.a.austriacus
Especie autóctona
Pseudorca crassidens
Owen, 1846
Falsa candorca / Negrón
DD
   
Pusa hispida
Schreber, 1775
Foca anelada
LC
    Subesp.: P.h.hispida
Sin.: Phoca hispida

REditar

R
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Rattus norvegicus
Berkenhout, 1769
Rata común
LC
    Subesp.: R.n.norvegicus
Sin.: Rattus caraco,
Rattus caspius, Rattus decimallus
Especie alóctona
Rattus rattus
Linnaeus, 1758
Rata negra
LC
    Subesp.: R.r.rattus
Especie autóctona
Rhinolophus euryale
Blasius, 1853
Morcego mediterráneo de ferradura
NT
    Especie autóctona
Rhinolophus ferrumequinum
Schreber, 1774
Morcego grande de ferradura
LC
    Subesp.: R.F.ferrumequinum
Especie autóctona
Rhinolophus hipposideros
Bechstein, 1800
Morcego pequeno de ferradura
LC
    Subesp.: R.h.hipposideros
Especie autóctona
Rupicapra pyrenaica
Bonaparte, 1845
Rebezo
LC
    Subesp.: R.p.parva

Especie autóctona

SEditar

S
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758
Esquío vermello
LC
    Subesp.: S.v.alpinus
Especie autóctona
Sorex coronatus
Millet, 1828
Furafollas grande
LC
    Especie autóctona
Sorex granarius
Miller, 1910
Furafollas ibérico
LC
  ...... Especie autóctona
Endemismo ibérico
Sorex minutus
Linnaeus, 1766
Furafollas pequeno
LC
    Subesp.: S.m.bocki
Especie autóctona
Stenella coeruleoalba
Meyen, 1833
Golfiño riscado
LC
   
Sus scrofa
Linnaeus, 1758
Xabaril
LC
    Subesp.: S.s.castilianus
Sin.: Sus aruensis,
Sus andamanensis, Sus babi
Especie autóctona

TEditar

T
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Tadarida teniotis
Rafinesque, 1814
Morcego rabudo
LC
    Subesp.: T.t.teniotis
Especie autóctona
Talpa occidentalis
Cabrera, 1907
Toupa ibérica
LC
    Especie autóctona
Endemismo ibérico
Outros nomes: Toupa cega
Tursiops truncatus
Montagu, 1821
Arroaz
LC
    Sin.: Tursiops gephyreus,
Tursiops gilli, Tursiops nuuanu
Outros nomes: Arroaz real

UEditar

U
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Ursus arctos arctos
Linnaeus, 1758
Oso pardo europeo
LC
    Subesp.: U.a.pyrenaicus
Especie autóctona

VEditar

V
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Vulpes vulpes
Linnaeus, 1758
Raposo
LC
    Subesp.: V.v.silacea
Especie autóctona

ZEditar

Z
Especie
Autoridade, ano
Nome vulgar
EC
Distribución
Imaxe
Outras denominacións
Ziphius cavirostris
Cuvier, 1823
Zifio de Cuvier
LC
   

NotasEditar

  1. Díaz, Juan Ignacio e Cartelle, Y: Guía dos mamíferos de Galicia. Baía Edicións, A Coruña (2007), ISBN 978-84-96893-20-7
  2. Lista Vermella da IUCN
  3. "Un 25% dos mamíferos están en perigo de extinción". 6 de outubro de 2008. Arquivado dende o orixinal o 29 de xuño de 2013. Consultado o 12 de xullo de 2018. 

Véxase taménEditar

Outros artigosEditar

Ligazóns externasEditar