Eleccións municipais en Pontedeume

resumo de eleccións municipais do concello

Corporacións democráticas en Pontedeume desde a aprobación da Constitución de 1978.

Casa do concello de Pontedeume

Comparativa de todas as eleccións

editar

Votos ás candidaturas

editar
Eleccións municipais: Pontedeume — Resultados de 1979 a 2023
Eleccións PPdeG BNG PSdeG-PSOE UG(79)

EG(83)
PSG-EG(87-91)
EU-EG(95)
EdeG-OV(99)
TEGA(07)

UCD(79)

CPG(87)
IEP(99-11)
SOMOS MAIORÍA (15)

PCG(79)

PTG-UC(87)
COE(03-07)
GPSXXI(11-15)

{{{4outros}}} {{{5outros}}} {{{6outros}}} {{{7outros}}} {{{8outros}}} {{{9outros}}} {{{10outros}}} {{{11outros}}} {{{12outros}}} {{{13outros}}} {{{14outros}}} Alcalde *
1979 1.870 211 402 530 518 158 Celestino Sardiña Fernández (CD)
1983 2.086 419 1.087 711 Celestino Sardiña Fernández (CP)
1987 2.125 518 985 867 347 28 Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE)
1991 2.143 502 1.821 514 Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE)
1995 2.147 588 1.847 631 Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE)
1999 1.659 845 1.419 474 830 Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE)
2003 1.368 1.153 1.327 432 1.071 Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE)
2007 1.470 916 1.112 56 328 1.103 Gabriel Torrente Piñeiro (PP)
2011 2.292 670 1.129 202 235 Gabriel Torrente Piñeiro (PP)
2015 1.344 757 2.289 74 190 Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE)
2019 894 732 2.967 Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE)
2023 760 788 2.662 Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE)
* No campo alcalde só se recolle o elixido en primeiro lugar nesa corporación.

 • Na columna dos datos do PP están tamén os de CD (1979), CP (1983) e AP (1987).
 • O dato do ano 1979 na columna do BNG, corresponde ao BNPG.
 • O PSdeG-PSOE presentouse no 1979 como PSOE.

Composición das corporacións

editar

Participación

editar

Resultados das Eleccións Municipais

editar
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.216 37,24% Votos válidos 3.689 98,77%
Votos emitidos 3.735 62,76% Votos nulos 46 1,23%
Censo 5.951 100% Votos emitidos 3.735 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
CD - Coalición Democrática 1.870 50,69% 8
UG - Unidade Galega (PG-POG-PSG) 530 14,37% 2
UCD - Unión de Centro Democrático 518 14,04% 2
PSOE - Partido Socialista Obrero Español 402 10,90% 1
BNPG - Bloque Nacional Popular Galego 211 5,72% 0
PCG - Partido Comunista de Galicia 158 4,28% 0
Votos en branco 0 0,00% -
Total votos válidos 3.689 100% 13


Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 1.994 31,67% Votos válidos 4.303 100,00%
Votos emitidos 4.303 68,33% Votos nulos 0 0,00%
Censo 6.297 100% Votos emitidos 4.303 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
CP - Alianza Popular - Partido Demócrata Popular - Unión Liberal 2.086 48,48% 7
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.087 25,26% 3
EG - Esquerda Galega 711 16,52% 2
BNG - Bloque Nacionalista Galego 419 9,74% 1
Votos en branco 0 0,00% -
Total votos válidos 4.303 100% 13
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 1.550 23,84% Votos válidos 4.903 98,99%
Votos emitidos 4.953 76,16% Votos nulos 50 1,01%
Censo 6.503 100% Votos emitidos 4.953 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
AP - Alianza Popular 2.125 43,34% 6
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 985 20,09% 3
PSG-EG - Partido Socialista Galego-Esquerda Galega 867 17,68% 2
BNG - Bloque Nacionalista Galego 518 10,56% 1
CPG - Partido Demócrata Popular-Partido Liberal-Coalición Galega 347 7,08% 1
PTG-UC - Partido dos Traballadores de Galicia-Unidad Comunista 28 0,57% 0
Votos en branco 33 0,67% -
Total votos válidos 4.903 100% 13


Candidatos: Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE), Celestino Sardiña Fernández (PP), Carlos González Graña (BNG) e Antonio Salvadores Regueiro (Partido Socialista Galego - Esquerda Galega).[1]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 1.953 27,88% Votos válidos 5.027 99,51%
Votos emitidos 5.052 72,12% Votos nulos 25 0,49%
Censo 7.005 100% Votos emitidos 5.052 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PPdeG - Partido Popular de Galicia 2.143 42,63% 6
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.821 36,22% 5
PSG-EG - Partido Socialista Galego-Esquerda Galega 514 10,22% 1
BNG - Bloque Nacionalista Galego 502 9,99% 1
Votos en branco 47 0,94% -
Total votos válidos 5.027 100% 13


Candidatos: Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE), Santiago Manuel Campos Rodríguez (PP), Carlos González Graña (BNG) e Emilio Manuel Salorio Fraga (Esquerda Unida - Esquerda Galega).[2]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.213 29,34% Votos válidos 5.285 99,16%
Votos emitidos 5.330 70,66% Votos nulos 45 0,84%
Censo 7.543 100% Votos emitidos 5.330 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PPdeG - Partido Popular de Galicia 2.147 40,62% 6
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.847 34,95% 5
EU-EG - Esquerda Unida-Esquerda Galega 631 11,94% 1
BNG - Bloque Nacionalista Galego 588 11,13% 1
Votos en branco 72 1,36% -
Total votos válidos 5.285 100% 13


Candidatos: Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE), José Costas Torrente (PP), Manuel Rei Romeu (BNG), Manuel Agras Fernández (Independentes en Pontedeume) e Emilio Manuel Salorio Fraga (Esquerda de Galicia - Os Verdes).[3]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.179 28,95% Votos válidos 5.284 98,78%
Votos emitidos 5.349 71,05% Votos nulos 65 1,22%
Censo 7.528 100% Votos emitidos 5.349 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PPdeG - Partido Popular de Galicia 1.659 31,40% 4
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.419 26,85% 4
BNG - Bloque Nacionalista Galego 845 15,99% 2
IEP - Independentes en Pontedeume 830 15,71% 2
EdeG-OV - Esquerda de Galicia-Os Verdes 474 8,97% 1
Votos en branco 57 1,08% -
Total votos válidos 5.284 100% 13


Candidatos: Belarmino Freire Bujía (PSdeG-PSOE), Celestino Sardiña Fernández (PP), Manuel Rei Romeu (BNG), Manuel Agras Fernández (Independentes en Pontedeume) e Fernando García Sande (Círculo de Opinión Eumés).[4]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.417 30,58% Votos válidos 5.449 99,31%
Votos emitidos 5.487 69,42% Votos nulos 38 0,69%
Censo 7.904 100% Votos emitidos 5.487 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PPdeG - Partido Popular de Galicia 1.368 25,11% 3
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.327 24,35% 3
BNG - Bloque Nacionalista Galego 1.153 21,16% 3
COE - Círculo de Opinión Eumés 1.071 19,65% 3
IEP - Independentes en Pontedeume 432 7,93% 1
Votos en branco 98 1,80% -
Total votos válidos 5.449 100% 13
Candidatos: Agustín Luis Vilariño Gómez (PSdeG-PSOE), Gabriel Torrente Piñeiro (PP), Manuel Rei Romeu (BNG), Manuel Agras Fernández (Independentes en Pontedeume), Fernando García Sande (Círculo de Opinión Eumés) e José Carlos Gómez Tenreiro (Terra Galega).[5]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.699 34,22% Votos válidos 5.115 98,59%
Votos emitidos 5.188 65,78% Votos nulos 73 1,41%
Censo 7.887 100% Votos emitidos 5.188 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PPdeG - Partido Popular de Galicia 1.470 28,74% 4
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.112 21,74% 3
COE - Círculo de Opinión Eumés 1.103 21,56% 3
BNG - Bloque Nacionalista Galego 916 17,91% 2
IEP - Independentes en Pontedeume 328 6,41% 1
TEGA - Terra Galega 56 1,10% 0
Votos en branco 130 2,54% -
Total votos válidos 5.115 100% 13
Candidatos: Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE), Gabriel Torrente Piñeiro (PP), Manuel Rei Romeu (BNG), Eduardo Veiga Piñeiro (Grupo Pontedeume Siglo XXI) e Manuel Agras Fernández (Independentes en Pontedeume).[6]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.106 30,19% Votos válidos 4.725 97,04%
Votos emitidos 4.869 69,81% Votos nulos 144 2,96%
Censo 6.975 100% Votos emitidos 4.869 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PPdeG - Partido Popular de Galicia 2.292 48,51% 8
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 1.129 23,89% 3
BNG - Bloque Nacionalista Galego 670 14,18% 2
GPSXXI - Grupo Pontedeume Siglo XXI 235 4,97% 0
IEP - Independentes en Pontedeume 202 4,28% 0
Votos en branco 197 4,17% -
Total votos válidos 4.725 100% 13
Candidatos: Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE), Gabriel Torrente Piñeiro (PP), Antonio Salvadores Regueiro (BNG), Eduardo Veiga Piñeiro (Grupo Pontedeume Siglo XXI) e Francisco Miguel Leira López (PDDdG).[7]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.007 29,19% Votos válidos 4.766 97,90%
Votos emitidos 4.868 70,81% Votos nulos 102 2,10%
Censo 6.875 100% Votos emitidos 4.868 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 2.289 48,03% 7
PPdeG - Partido Popular de Galicia 1.344 28,20% 4
BNG - Bloque Nacionalista Galego 757 15,88% 2
GPSXXI - Grupo Pontedeume Siglo XXI 190 3,99% 0
PDDdG - Somos Maioría 74 1,55% 0
Votos en branco 112 2,35% -
Total votos válidos 4.766 100% 13


Candidatos: Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE) • Andrés Pérez Pérez (PP) • Luis Pena Mosquera (BNG).[9]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 1.923 29,08% Votos válidos 4.638 98,89%
Votos emitidos 4.690 70,92% Votos nulos 52 1,11%
Censo 6.613 100% Votos emitidos 4.690 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 2.967 63,97% 9
PPdeG - Partido Popular de Galicia 894 19,28% 2
BNG - Bloque Nacionalista Galego 732 15,78% 2
Votos en branco 45 0,97% -
Total votos válidos 4.638 100% 13


Candidatos: Bernardo Fernández Piñeiro (PSdeG-PSOE) • Santiago José Rodríguez Piñeiro (PP) • Luis Pena Mosquera (BNG).[11]
Análise da participación e do voto emitido
Participación Número % censo Votantes Votos % votos
Abstencións 2.046 32,16% Votos válidos 4.257 98,63%
Votos emitidos 4.316 67,84% Votos nulos 59 1,37%
Censo 6.362 100% Votos emitidos 4.316 100%
Distribución dos votos válidos
Candidaturas e Votos en branco Votos % votos válidos Concelleiros
PSdeG-PSOE - Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE 2.662 62,53% 9
BNG - Bloque Nacionalista Galego 788 18,51% 2
PPdeG - Partido Popular de Galicia 760 17,85% 2
Votos en branco 47 1,10% -
Total votos válidos 4.257 100% 13


 1. Deputación da Coruña, ed. (30 de abril de 1991). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 1991" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (98 (anexo)): 14. 
 2. Deputación da Coruña, ed. (2 de maio de 1995). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 1995" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (99): 3158. 
 3. Deputación da Coruña, ed. (12 de maio de 1999). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 1999" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (106): 4110. 
 4. Deputación da Coruña, ed. (29 de abril de 2003). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 2003" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (97): 4819. 
 5. Deputación da Coruña, ed. (1 de maio de 2007). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 2007" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (99): 4950. 
 6. Deputación da Coruña, ed. (26 de abril de 2011). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 2011" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (78): 57. 
 7. Deputación da Coruña, ed. (22 de abril de 2015). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 2015" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (74): 16. 
 8. "Pontedeume". fegamp.gal. 10 de xaneiro de 2023. Consultado o 19 de xuño de 2023. 
 9. Deputación da Coruña, ed. (30 de abril de 2019). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 2019" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (81): 20. 
 10. "Pontedeume". fegamp.gal. 10 de xaneiro de 2023. Consultado o 19 de xuño de 2023. 
 11. Deputación da Coruña, ed. (3 de maio de 2023). "Candidaturas presentadas para as eleccións municipais do ano 2023" (PDF). Boletín Oficial da provincia da Coruña (82): 22–23. 

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar