Abrir o menú principal

Axuda:Como editar unha páxina

Guía rápida

Artigo principal: Wikipedia:Guía de edición.

Editar, previsualizar e gardar

É moi sinxelo editar as páxinas da Wikipedia, dado que chega con:

 1. Premer na lapela editar que se atopa na parte superior da páxina en cuestión; isto fará que apareza unha caixa editable con todo o texto do artigo.
 2. Facer os cambios que se queiran realizar no texto.
 3. Finalmente, premer en Amosar a vista previa para visualizar os resultados e, despois, en Gardar a páxina unha vez que os cambios no texto fosen feitos.

Resumo

Artigo principal: Axuda:Resumo de edición.

É moi recomendable escribir unha pequena descrición dos cambios realizados na páxina, indicándoos escribindo unha breve descrición no cadro Resumo que se atopa baixo a caixa de edición. Deste xeito, todos os colaboradores saberán facilmente o obxecto da modificación. Ha de empregarse un punto de vista neutral dentro das posibilidades. Tamén sería bo citar as fontes usadas para que outros poidan comprobar e prolongar o traballo realizado.

Formato wiki

Artigo principal: Wikipedia:Libro de estilo.

O que se ve na caixa de edición é texto e máis nada. Ao fixarse detidamente poderase observar que non todo o texto agora á vista é o que se pode ler ao ver a páxina normalmente; isto é, haberá algúns símbolos especiais que o programa wiki usa para crear ligazóns, listas e outros efectos. (Nas próximas seccións explícase como empregar estas ferramentas.)

Como xa dixemos, no contido da caixa de edición poderase atopar, alén do texto, algúns comandos especiais; sendo o máis básico e doado unha ligazón interna. Para creala, só hai que incluír a palabra ou termo desexado entre parénteses rectas, [[ e mais ]].

 • Por exemplo, se na caixa de edición se inclúe o seguinte texto: [[Castelao]], na vista normal da páxina aparecerá: Castelao.

Como se pode comprobar, se xa existe unha páxina co título do termo, aparecerá o texto en cor azul, facendo que ao premer nesa ligazón o navegador vaia á páxina correspondente. Se, pola contra, a páxina non existe, a ligazón aparecerá de cor vermella e ao facer clic nela o navegador irá á caixa de edición desa páxina, lugar onde se poderá gardar para finalizar a súa creación.

Licenza

Artigo principal: Wikipedia:Dereitos de autor.

Sempre hai que lembrar que todo o que se escribe na Wikipedia debe estar libre de dereitos de autor ou pola contra este será eliminado. Se alguén decide publicar textos da súa propia autoría estes terán implicitamente a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0 e a GFDL. Isto implica que, sempre que se manteña a mesma licenza, calquera persoa poderá editar, modificar ou mesmo eliminar este texto.

Como crear unha páxina nova

Hai varios xeitos de crear unha páxina. Entre eles, atópase este que vén a continuación. Só hai que escribir o nome da páxina e premer en Crear un artigo novo:

Galipedia, a enciclopedia que calquera pode editar!
 • Nota: é moi recomentable para persoas sen experiencia que practiquen antes na Zona de probas existente na Galipedia.

Que nome pórlle ao artigo?

Antes de crear un artigo, é conveniente revisar as convencións establecidas. Estas recomendacións axudan a atopar o mellor título para o artigo que se queira crear.

Ligazóns

As ligazóns son unha ferramenta do wiki que serve para poder acceder a unha páxina ligada con só premer no texto co punteiro do rato. Hai diversos tipos de ligazóns:

 • As ligazóns que levan a outras páxinas do mesmo wiki.
 • As ligazóns que levan a unha parte concreta dunha páxina do mesmo wiki.
 • As ligazóns que levan a páxinas doutros proxectos (inclúense os dous tipos de enriba).
 • As ligazóns que levan a páxinas de redirección, as cales dirixen o navegador á páxina co título correcto no wiki.
 • As ligazóns que levan a páxinas externas, as que se atopan fóra do wiki.
 • As ligazóns que levan a ISBN de libros.

Agora que temos os tipos de ligazóns e como facelas, velaquí uns exemplos:

Exemplos de ligazóns correctas
Texto Código

Bandeira de Galicia

[[Bandeira de Galicia]]

Jimbo Wales

[[Jimbo Wales]]

Granada

[[Granada, Caribe|Granada]]
Exemplos de ligazóns con erros
Texto Código Observacións

Bandeira de Galicia

[[Bandeira_de_Galicia]]

Non son necesarias as barras baixas.

jimbo wales

[[jimbo wales]]

As dúas iniciais dos nomes propios deben ser maiúsculas.

Granada, Caribe

[[Granada, ]] Caribe

A ligazón non apuntará á páxina correcta.

Ligazóns internas

Como xa se describiu máis enriba, as ligazóns créanse rodeando o texto que se quere ligar entre dúas parellas de corchetes rectos, [[ e ]]. Ademais, pódese facer que na páxina apareza un texto distinto ao nome da páxina ligada.

 • Por exemplo, se se quere facer unha ligazón á páxina chamada "viño", pero que ao ler o texto da páxina se vexa "bebida", hai que escribir os dous termos separando por unha barra vertical, ou sexa: [[Viño|bebida]]. O método sería o seguinte: [[Páxina que se quere ligar|Texto que se le]].

Ligazóns a outros artigos

Este tipo de ligazón é a máis sinxela: o formato é meter o texto entre corchetes, como xa se indicou máis arriba.

 • Nota: as únicas cousas a ter en conta é que hai que respectar as maiúsculas e minúsculas, así coma os símbolos especiais do título, incluíndo os dous puntos (:) que aparecen sistematicamente no nome de certas páxinas, máis contretamente chamadas espazos de nomes: "Especial:", "Wikipedia:", "Usuario:" ou "Conversa usuario:".

Así como se pode facer que se lea un texto diferente ao da ligazón, este recurso serve para ligar moitos plurais.

 • Por exemplo, para facer a ligazón a "viño" pero no texto debemos usar o plural, o xeito máis recomendable é escribir [[Viño]]s. Non obstante, o sistema interpretaría de maneira igualmente correcta (e daría o mesmo resultado) se se escribise [[Viño|viños]].

Ligazóns a unha parte concreta dunha páxina

Se o que queremos é ligar unha sección en concreto dunha páxina o procedemento é similar: créase unha ligazón ao artigo, pero tras el agora hai que introducir o símbolo "#", seguido do nome do epígrafe ou sección.

 • Por exemplo, a ligazón [[Wikipedia:Como editar unha páxina#Ligazóns]] fará que ao premer nela o navegador sexa dirixido ao apartado chamado "Ligazóns" do artigo "Wikipedia:Como editar unha páxina", é dicir, a este mesmo, aparecendo como Wikipedia:Como editar unha páxina#Ligazóns.

Para personalizar este tipo de ligazóns, tamén se pode poñer un texto distinto ao ligado mediante a barra vertical.

 • Por exemplo, [[Wikipedia:Como editar unha páxina#Ligazóns|tipos de ligazón existentes]], que daría como resultado visible: tipos de ligazón existentes.

Redireccións

Se o que se desexa facer é unha redirección dunha páxina cara a outra a sintaxe é a empregada a continuación:

#REDIRECCIÓN [[nome da páxina á que redirixir]]
 • Nota: as páxinas de redirección non poden ter outro texto que non sexa ese.

O resultado e obxectivo das redireccións é levar á páxina correcta ao premer sobre unha ligazón. O seu uso serve para os casos nos que unha páxina ou artigo pode ter múltiples títulos.

Ligazóns externas

As ligazóns externas son aquelas que levan a unha páxina que se atopa fóra do wiki desde o que esta está ligada.

Ligazóns a outros proxectos Wikimedia

As ligazóns a outras wikipedias ou outros proxectos da Fundación Wikimedia noutras linguas aparecen sempre todas xuntas na marxe esquerda das páxinas. O xeito de crealas é moi sinxelo porque simplemente hai que facer unha ligazón interna coa seguinte sintaxe: [[código da lingua:nome da páxina na outra lingua]]

 • Por exemplo, [[de:Artikel]] creará unha ligazón ao artigo "Artikel" da Wikipedia en alemán.

Grazas a esta sintaxe o sistema do wiki interpretará que é unha ligazón interwiki. Porén, desde a implantación do Wikidata o 6 de marzo de 2013, a lista coas ligazóns ao artigo noutras linguas xestiónase desde este proxecto para todas as wikipedias, facendo innecesaria a inclusión desta lista ao final dos artigos como se facía ata ese momento.

Non obstante, algo diferente é que se queira que ligazón apareza no texto. Para iso hai facer como antes, pero poñerlle dous puntos (:) despois dos corchetes: [[:código da lingua:nome da páxina na outra lingua]]

 • Por exemplo, [[:de:Artikel]] creará unha ligazón á páxina chamada "Artikel" na Wikipedia en alemán, e aparecerá no texto como de:Artikel (nótese que á vista non aparecen os dous puntos iniciais).

Tamén se poden usar barras verticais para que apareza un texto distinto, como xa se viu cos outros tipos de ligazóns: [[:código da lingua:nome da páxina na outra lingua|texto que se le]].

Para facer isto hai que saber os códigos das linguas e os nomes dos artigos exactamente como están na outra Wikipedia (incluíndo os seus caracteres especiais na súa ortografía).

Para ligar cos outros proxectos irmáns en galego, faise preceder o nome do artigo dun código especial no canto do código de lingua. Así: [[código do proxecto:nome da páxina|texto que se le]]. Por exemplo, [[wikt:fume|Fume]] permite acceder ao artigo "fume" que hai no Galizionario.

A seguinte lista contén os prefixos (completos e abreviados) que se poden empregar:

Proxecto Forma longa Forma abreviada
Wikipedia (Galipedia) [[Wikipedia:]] [[w:]]
Wiktionary (Galizionario) [[wiktionary:]] [[wikt:]]
Wikinews [[wikinews:]] [[n:]]
Wikibooks (Galilibros) [[wikibooks:]] [[b:]]
Wikiquote (Galicitas) [[wikiquote:]] [[q:]]
Wikisource (Galifontes) [[wikisource:]] [[s:]]
Wikispecies [[species:]]
[[wikispecies:]]
-
Wikiversity [[wikiversity:]] [[v:]]
Wikivoyage [[wikivoyage:]] [[voy:]]
Wikimedia Foundation
(Fundación Wikimedia)
[[wikimedia:]]
[[foundation:]]
[[wmf:]]
Wikimedia Commons [[commons:]] -
Wikimedia Meta-Wiki [[meta:]]
[[metawikipedia:]]
[[m:]]
Wikimedia Incubator (Incubadora) [[incubator:]] -
MediaWiki [[mediawikiwiki:]] [[mw:]]
Bugzilla [[bugzilla:]]
[[mediazilla:]]
-
Wikidata [[wikidata:]] [[d:]]

Ligazóns a páxinas web fóra do wiki

As ligazóns a páxinas web que non se atopan no wiki pódense facer de dous xeitos:

 1. Incluíndo directamente o enderezo URL. Isto fará que todo o enderezo poida ser lido:
  • Por exemplo, http://www.gnu.org dará como resultado: http://www.gnu.org
  • Nota: esta primeira sintaxe está desaconsellada e é moi pouco usada.
 2. Incluíndo o enderezo URL cun corchete de apertura ao principio seguido dun espazo e o texto que se quere que se lea e outro corchete de peche á fin, despois do texto: [http://www.nome.dominio Texto que se lerá]

ISBN de libros

As ligazóns mediante o ISBN dos libros levan ao lector directamente a unha páxina especial onde se listan certas librerías galegas ás que se pode recorrer para atopalos. Neste caso, non é necesario o uso de corchetes, basta o código sen ningún formato especial para que saia a ligazón automaticamente.

Categorías e modelos

As categorías e mais os modelos son páxinas moi especiais dentro da Wikipedia. As primeiras sempre toman a forma [[Categoría:a que sexa]] e agrupan automaticamente todos os artigos onde estea incluído este código.

 • Por exemplo, a totalidade de páxinas nas que aparece [[Categoría:Axuda]] aparecerán dentro da categoría "Axuda".

Non obstante, se o que se quere é facer unha ligazón interna e deste xeito non engadir unha páxina á categoría, débense facer igual que no exemplo das ligazóns interlingüísticas, poñendo dous puntos (:) tras os primeiros corchetes: [[:Categoría:nome da categoría]]. Como en todos os casos, pódese pór unha barra para facer que se vexa un texto diferente ao escrito.

 • Por exemplo, [[:Categoría:Lingüística]] creará unha ligazón á categoría chamada "Lingüística", e aparecerá no texto como Categoría:Lingüística, e [[:Categoría:Lingüística|Ciencia que fala da lingua]] farao como Ciencia que fala da lingua (nótese que á vista non aparecen os dous puntos iniciais).

Algo distinto son os modelos ou mensaxes predefinidas, que se escriben co seu nome entre chaves: {{nome do modelo}}. Isto fai que se inclúa indirectamente a páxina (por defecto co espazo de nomes "Modelo:") co nome dado.

 • Por exemplo, para que apareza a mensaxe para marcar o borrado dunha páxina abonda con escribir ao comezo da mesma: {{Lixo}}.

Pola contra, outras veces non se quere que apareza a transclusión do contido do modelo, senón que se busca unha ligazón. Isto faise tratándoa como unha ligazón normal, lembrando sempre o prefixo "Modelo:".

Imaxes

Artigo principal: Wikipedia:Como engadir imaxes.

Se se introduce o URL dunha imaxe, amosarase este enderezo URL inserido en troques de ligala ou mostrala.

 
Logo da Galipedia.

Se o que se quere é incluína nunha páxina haberá que seguir a sintaxe: [[Ficheiro:nome da imaxe.extensión]]. Ademais, pódense incluír diferentes parámetros que definirán o xeito de mostrar a propia imaxe, tales como o tamaño (en píxeles), a posición (dereita ou esquerda) ou o pé de foto (miniatura). Todos eles irán separados por barras verticais.

 • Por exemplo, [[Ficheiro:Wikipedia-logo-v2-gl.png|miniatura|150px|dereita|Logo da Galipedia.]] dará como resultado a imaxe da dereita.

Para ligar as imaxes sen as facer aparecer na páxina hai que usar os dous puntos (:) antes do prefixo "Ficheiro:".

Índice

O índice créase automaticamente cando unha páxina ten máis de tres seccións, e aparece por debaixo da introdución. Non é visible cando se está a editar a páxina, senón que xorde ao se visualizar. O seu aspecto define, resumidamente, a estrutura dividida en seccións da páxina, e grazas a el pódese ir ao comezo de calquera delas con premer na súa ligazón no índice.

Para evitar a aparición do índice hai que poñer o código __SENÍNDICE__ (ou __NOTOC__, en inglés) en calquera parte da páxina, aínda que é máis recomendable poñelo ao principio ou ao final de todo. Para colocar o índice nun lugar distinto do que aparecería normalmente, basta con incluír no sitio desexado o código __ÍNDICE__ (ou __TOC__, en inglés). Isto permite repetir o índice varias veces nunha páxina que sexa demasiado longa; non obstante, nos artigos enciclopédicos nunca se debe tocar o índice. Tamén é posíbel colocalo nunha moldura flotante á dereita da páxina con este código:

 {|align=right
 |__TOC__
 |}

Efectos

A continuación pode verse o modo correcto de como realizar os diversos efectos posibles usando o código wiki.

Resultado final Código wiki

Este é un parágrafo...

...e este é outro.

 • Para engadir novos parágrafos preme a tecla «intro» dúas veces. Se pulsas unha soa vez non se engadirá un novo parágrafo.

Este é un parágrafo...

...e este é outro.

Esta liña está en cursiva.

Estoutra liña está en negra.

Por último, nesta combínanse os dous tipos: a negra e mais a cursiva.

 • A cursiva conséguese con dous comiñas sinxelas ('') ao comezo e á fin do texto, mentres que a negra se fai con tres; para a negra e cursiva á vez necesítanse cinco.

''Esta liña está en cursiva.''

'''Estoutra liña está en negra.'''

'''''Por último, nesta combínanse os dous tipos: a negra e mais a cursiva.'''''

 • Este é un elemento dunha lista de asteriscos
 • Este é outro
 1. Estoutro está nunha lista numerada
 2. Igual ca este
 • Pódense crear listas de asteriscos ou numeradas para ir enumerando diferentes elementos nunha relación.

*Este é un elemento dunha lista de asteriscos

*Este é outro

#Estoutro está nunha lista numerada

#Igual ca este

Esta liña ten sangría.
Esta ten aínda máis sangría.
E mesmo máis.
 • Para que un texto teña sangría só hai que engadir dous puntos (:) ao comezo da liña. Cantos máis dous puntos se insiran, máis sangría terá o texto.

:Esta liña ten sangría.

::Esta ten aínda máis sangría.

:::E mesmo máis.


 • Pódese facer unha liña horizontal nunha páxina con catro raias horizontais seguidas.

----

Esta liña é un exemplo sobre como amosar o [[código]] da
[[Artigo|páxina]] usando a etiqueta "pre".


Esta liña é un exemplo sobre como amosar o [[código]] da [[Artigo|páxina]] usando a etiqueta "nowiki".

 • A diferenza entre <nowiki> e </pre> é que a segunda etiqueta preserva os saltos de liña, mentres que a primeira non o fai.

<pre>Esta liña é un exemplo sobre como amosar o [[código]] da [[Artigo|páxina]] usando a etiqueta "pre".</pre>


<nowiki>Esta liña é un exemplo sobre como amosar o [[código]] da [[Artigo|páxina]] usando a etiqueta "nowiki".</nowiki>

Podes empregar superíndices e subíndices, así como controlar o tamaño da fonte e a cor!

 • Coas etiquetas "sub" e "sup" obtemos subíndices e superíndices respectivamente, "big" e "small" permítennos cambiar o tamaño e "font color" a cor do texto.

Podes empregar <sup>superíndices</sup> e <sub>subíndices</sub>, así como controlar o <big>tam</big><small>año</small> da fonte e a <font color="green">cor</font>!

Tamén se pode riscar texto e subliñar contidos.

 • O riscado pode servir nas conversas ou votacións (para eliminar comentarios cos que xa non se está de acordo e invalidar votos) e o subliñado é útil nas conversas para resaltar algunha parte do comentario.

Tamén se pode <s>riscar</s> texto e <u>subliñar</u> contidos.

Ademais tamén se pode centrar un texto.
 • Para centrar un texto basta con usar a etiqueta "center"

<center>Ademais tamén se pode centrar un texto.</center>

 • Aquí non se ve nada, porque son comentarios e axudas para futuros editores (non lectores) da páxina.

<!-- Aquí poden ir tódolos comentarios que desexes, na vista normal da páxina (lectura) non se van ver. Este texto só se verá ao editar a páxina. -->

Cabeceira de 1º nivel

Cabeceira de 2º nivel

Cabeceira de 3º nivel

Cabeceira de 4º nivel
 • Co símbolo igual (=) a ambos os lados dun texto podemos crear diferentes seccións dentro dun texto.

==Cabeceira de 1º nivel==

===Cabeceira de 2º nivel===

====Cabeceira de 3º nivel====

=====Cabeceira de 4º nivel=====

Táboas

Artigo principal: Axuda:Como facer táboas.

O código wiki permite a creación de diversas táboas.

 • Exemplo 1:
Elemento un Elemento dous
Elemento tres Elemento catro
{| {{Táboabonita}}
|-----
| bgcolor="#f3f300" | Elemento un || bgcolor="#00f3f3" | Elemento dous
|-----
| Elemento tres || Elemento catro
|}
 • Exemplo 2:
Elemento un Elemento dous
Elemento tres Elemento catro
Elemento cinco
{| {{Táboabonita}}
|-----
;
| Elemento un || Elemento dous
|-----
| rowspan="2" | Elemento tres || Elemento catro
|-----
| Elemento cinco
|}
 • Exemplo 3:
Lenda da táboa
Primeira columna Segunda columna Terceira columna Cuarta columna
Primeira fileira Cela 1 Cela 2 Cela 3
Segunda fileira Cela 4 Cela 5, que se estende por dúas columnas
{| {{Táboabonita}}
|+ Lenda da táboa
! Primeira columna !! Segunda columna !! Terceira columna !! Cuarta columna
|-
! Primeira fileira
| Cela 1 || Cela 2 || Cela 3
|-
! Segunda fileira
| Cela 4
|colspan="2" | Cela 5, que se estende por dúas columnas
|}

  Volver á páxina de axuda.