Wikipedia:Etiquetas TeX

Desde xaneiro de 2003, MediaWiki soporta TeX markup para escribir fórmulas matemáticas. A partir do código TeX xéranse imaxes PNG ou texto HTML, dependendo das preferencias do usuario e da complexidade da fórmula. No futuro, cando os navegadores sexan máis intelixentes, será posible xerar HTML mellorado ou mesmo MathML en moitos casos. A xeración da notación matemática a partir do código TeX realízase coa ferramenta libre Texvc.

As expresións matemáticas escritas en TeX deben encerrarse entre etiquetas <math> e </math>. Para iso podes seleccionar o código TeX e pulsar o botón que aparece na barra de botóns que está enriba da caixa de edición (é posible que non apareza no teu navegador).

As imaxes PNG son xeradas en negro sobre fondo branco non transparente. Estas cores, así coma os tamaños e tipos de fonte, son independentes da configuración do navegador e do CSS aplicado. Os tamaños e tipos de fonte diferirán a miúdo dos empregados polo navegador para amosar o HTML. O selector CSS das imaxes é img.tex.

No caso dunha páxina con outra cor de fondo, o branco das fórmulas resáltaas eficazmente, o que pode ser unha vantaxe ou unha desvantaxe.

Pode que se desexe evitar usar código TeX como parte dunha liña de texto normal, pois as fórmulas non se aliñan axeitadamente e o tamaño e tipo de fonte, como xa se dixo, normalmente non coincide.

O atributo alt das imaxes TeX (o texto que se ammosa na caixa de axuda flotante ó deixar o cursor sobre ela) é o texto wiki a partir do que se xerou, excluíndo as etiquetas <math> e </math>.

Os ocos e saltos de liña acéptanse, e non se amosan, sendo útiles para deixar o código TeX máis ordenado (por exemplo, un salto de liña despois de cada termo ou de cada fila dunha matriz). Excepto os nomes de funcións e os operadores, como é habitual nas matemáticas para as variables, as letras se amosan en cursiva e os díxitos non. Para evitar que un texto se amose en cursivas como as variables, débese empregar \mbox: <math>\mbox{abc}</math> da   en lugar de  .

Funcións, símbolos e caracteres especiais editar

Para xerar caracteres especiais sen usar a etiqueta <math>, véxase Caracteres especiais Wiki.

Comparación:

 • &alpha; dá α, <math>\alpha</math> da   (advírtase o uso de «&» e «;» fronte a «\» xunto á palabra reservada, neste caso «alpha»)
 • &radic;2 dá √2, <math>\sqrt{2} \,\!</math>  (igual ca o caso anterior, pero con palabras reservadas diferentes: «radic» fronte a «sqrt» e mais as chaves TeX)
 • &radic;(1-''e''&sup2;) da √(1-e²), <math>\sqrt{1-e^2}</math> da   (advírtase o uso de paréntese fronte ás chaves, «''e''» fronte a «e» e «&sup2;» fronte a «^2»)
Característica Sintaxe Tras procesar
Acentos e marcas diacríticas \acute{a} \quad \grave{a} \quad \breve{a} \quad \check{a} \quad \tilde{a}  
Funcións estándar (ben) \sin x + \ln y + \operatorname{sgn} z  
\sin a + \cos b + \tan c + \cot d + \sec e + \csc f  
\sinh g + \cosh h + \tanh i + \coth j  
\arcsin k + \arccos l + \arctan m  
\lim n + \limsup o + \liminf p  
\min q + \max r + \inf s + \sup t  
\exp u + \lg v + \log w  
\ker x + \deg x + \gcd x + \Pr x  
\det x + \hom x + \arg x + \dim x  
Funcións estándar (mal) sin x + ln y + sgn z  
Aritmética modular s_k \equiv 0 \pmod{m} \quad a \bmod b  
Derivadas \nabla \; \partial x \; dx \; \dot x \; \ddot y  
Conxuntos \forall \; \exists \; \empty \; \emptyset \; \varnothing \; \in \; \ni \; \not\in \; \notin  
\subset \; \subseteq \; \supset \; \supseteq \; \cap \; \bigcap \; \cup \; \bigcup \; \biguplus  
\sqsubset \; \sqsubseteq \; \sqsupset \; \sqsupseteq \; \sqcap \; \sqcup \; \bigsqcup  
Lóxica p \land \wedge \; \bigwedge \; \bar{q} \to p\lor \vee \; \bigvee \; \lnot \; \neg q \; \setminus \; \smallsetminus  
Raíces \sqrt{2}\approx 1.4  
\sqrt[n]{x}  
Relacións \sim \; \approx \; \simeq \; \cong \; \le \; \ge \; \equiv \; \not\equiv \; \ne \; \propto \; \pm \; \mp  
Xeometría \Diamond \Box \triangle \angle \perp \mid \; \nmid \| \; 45^\circ  
Frechas \leftarrow \; \gets \; \rightarrow \; \to \; \leftrightarrow \quad \longleftarrow \; \longrightarrow \quad \mapsto \; \longmapsto \; \hookrightarrow \; \hookleftarrow  
\nearrow \; \searrow \; \swarrow \; \nwarrow \quad \uparrow \; \downarrow \; \updownarrow  
\rightharpoonup \; \rightharpoondown \; \leftharpoonup \; \leftharpoondown \; \upharpoonleft \; \upharpoonright \; \downharpoonleft \; \downharpoonright  
\Leftarrow \; \Rightarrow \; \Leftrightarrow \; \Longleftarrow \; \Longrightarrow \; \Longleftrightarrow \; \iff \quad \Uparrow \; \Downarrow \; \Updownarrow  
Símbolos especiais \eth \; \S \; \P \; \% \; \dagger \; \ddagger \; \star \; * \; \ldots  
\smile \; \frown \; \wr \; \oplus \; \bigoplus \; \otimes \; \bigotimes  
\times \; \cdot \; \circ \; \bullet \; \bigodot \; \triangleleft \; \triangleright \; \infty \; \bot \; \top \; \vdash \; \vDash \; \Vdash \; \models \; \lVert \; \rVert  
\imath \; \hbar \; \ell \; \mho \; \Finv \; \Re \; \Im \; \wp \; \complement \quad \diamondsuit \; \heartsuit \; \clubsuit \; \spadesuit \; \Game \quad \flat \; \natural \; \sharp  
\mathcal con minúscula produce algúns extras \mathcal {45abcdenpqstuvwx}  

Subíndices, superíndices e integrais editar

Característica Sintaxe Tras procesar
Superíndice a^2    
Subíndice a_2    
Agrupación a^{2+2}    
a_{i,j}    
Combinando sub e súper x_2^3  
Precedendo de sub e súper {}_1^2\!X_3^4  
Derivadas (ben) x', y''    
Derivadas (mal en HTML) x^\prime, y^{\prime\prime}    
Derivadas (mal en PNG) x\prime, y\prime\prime    
Puntos de derivada \dot{x} \; \ddot{x}  
Subliñado, sobreliñado, vectores \hat a \; \bar b \; \vec c \; \overrightarrow{a b} \; \overleftarrow{c d} \; \widehat{d e f} \; \overline{g h i} \; \underline{j k l}  
Chaves superiores \begin{matrix} 5050 \\ \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } \end{matrix}  
Chaves inferiores \begin{matrix} \underbrace{ a+b+\cdots+z } \\ 26 \end{matrix}  
Sumatorios \sum_{k=1}^N k^2  
Productorios \prod_{i=1}^N x_i  
Coproductos \coprod_{i=1}^N x_i  
Límites \lim_{n \to \infty}x_n  
Integrais \int_{-N}^{N} e^x\, dx  
Integrais dobres \iint_{D}^{W} \, dx\,dy  
Integrais triplas \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz  
Integrais cuádruplas \iiiint_{F}^{U} \, dx\,dy\,dz\,dt  
Integrais pechadas \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy  
Interseccións \bigcap_1^{n} p  
Unións \bigcup_1^{k} p  

Fraccións, matrices e multiliñas editar

Característica Sintaxe Tras procesar
Fraccións \frac{2}{4} o {2 \over 4}  
Coeficientes binomiais {n \choose k}  
Fraccións pequenas \begin{matrix} \frac{2}{4} \end{matrix}  
Matrices \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}  
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}  
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}  
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}  
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}  
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}  
Definicións por tramos f(n) = \begin{cases} n/2, & \mbox{se }n\mbox{ par} \\ 3n+1, & \mbox{se }n\mbox{ impar} \end{cases}  
Ecuacións multiliña \begin{matrix}f(n+1) & = & (n+1)^2 \\ \ & = & n^2 + 2n + 1 \end{matrix}  
Método alternativo empregando táboas
{|
|-
|<math>f(n+1)</math>
|<math>=(n+1)^2</math>
|-
|
|<math>=n^2 + 2n + 1</math>
|}
   
 
Sistemas de ecuacións mal \left . \begin{matrix} 4 \cdot \frac{2x^3+7}{5x^2+2y+5}=2 \\ \frac{2x^y+8xy}{5x^2+2yz^2+17z}=43\end{matrix} \right \}  
Sistemas de ecuacións ben (usando \cfrac) \left . \begin{matrix} 4 \cdot \cfrac{2x^3+7}{5x^2+2y+5}=2 \\ \cfrac{2x^y+8xy}{5x^2+2yz^2+17z}=43\end{matrix} \right \}  

Fontes editar

Característica Sintaxe Tras procesar
Alfabeto grego (advírtase a ausencia de ómicron, e tamén que algunhas maiúsculas gregas se representan iguais ás súas equivalentes latinas) \Alpha\ \Beta\ \Gamma\ \Delta\ \Epsilon\ \Zeta\ \Eta\ \Theta\ \Iota\ \Kappa\ \Lambda\ \Mu\ \Nu\ \Xi\ \Pi\ \Rho\ \Sigma\ \Tau\ \Phi\ \Chi\ \Psi\ \Omega  
\alpha\ \beta\ \gamma\ \delta\ \epsilon\ \zeta\ \eta\ \theta\ \iota\ \kappa\ \lambda\ \mu\ \nu\ \xi\ \pi\ \rho\ \sigma\ \tau\ \phi\ \chi\ \psi\ \omega  
\varepsilon\ \digamma\ \vartheta\ \varkappa\ \varpi\ \varrho\ \varsigma\ \varphi  
«Blackboard bold» x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C}  
Letra grosa (vectores) \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0  
Letra grosa (grego) \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma}  
Cursivas (itálica) \mathit{ABCDE abcde 1234}  
Fonte romana \mathrm{ABCDE abcde 1234}  
Fonte Fraktur \mathfrak{ABCDE abcde 1234}  
Caligrafía \mathcal{ABCDE abcde 1234}  
Alfabeto hebreo \aleph \beth \gimel \daleth  
Caracteres non cursivos \mbox{abc}    
Mesturar cursivas (mal) \mbox{se } n \mbox{ par}    
Mesturar cursivas (ben) \mbox{se } n \mbox{ par}    

Poñendo expresións grandes entre paréntese, corchetes, etcétera editar

Característica Sintaxe Tras procesar
Mal ( \frac{1}{2} )  
Ben \left ( \frac{1}{2} \right )  

Poden usarse varios delimitadores con \left e \right:

Característica Sintaxe Tras procesar
Paréntese \left ( \frac{a}{b} \right )  
Corchetes \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad \left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack  
Chaves \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad \left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace  
Ángulos (<, >) \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle  
Barras simples e dobres \left | \frac{a}{b} \right \vert \left \Vert \frac{c}{d} \right \|  
Redondeo inferior e superior \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil  
Barras inclinadas e invertidas \left / \frac{a}{b} \right \backslash  
Frechas simples e dobres \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad \left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad \left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow  
Os delimitadores poden mesturarse, sempre que cada \left vaia pechado por un \right \left [ 0,1 \right ) \quad \left \langle \psi \right |  
 
Usa \left . y \right . se non queres que se amose un delimitador \left . \frac{A}{B} \right \} \to X  
Tamaño dos delimitadores \big( \Big( \bigg( \Bigg( ... \Bigg] \bigg] \Big] \big]  
\big\{ \Big\{ \bigg\{ \Bigg\{ ... \Bigg\rangle \bigg\rangle \Big\rangle \big\rangle  
\big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| ... \Bigg| \bigg| \Big| \big|  
\big\lfloor \Big\lfloor \bigg\lfloor \Bigg\lfloor ... \Bigg\rceil \bigg\rceil \Big\rceil \big\rceil  
\big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow \Bigg\uparrow ... \Bigg\Downarrow \bigg\Downarrow \Big\Downarrow \big\Downarrow  

Espazado editar

Advírtase que TeX axusta case todo o espazado automaticamente, pero ás veces necesítase un control manual.

Característica Sintaxe Resultado
Espazo óctuple a \qquad b  
Espazo cuádruplo a \quad b  
Espazo de texto a\ b  
Espazo de texto sen conversión PNG a \mbox{ } b  
Espazo grande a\;b  
Espazo medio a\>b (non soportado)
Espazo pequeno a\,b  
Sen espazo ab  
Espazo negativo a\!b  

Aliñación co fluxo do texto normal editar

Debido ó estilo CSS por defecto

img.tex { vertical-align: middle; }

unha expresión en liña como   debería quedar ben.

Se se necesita aliñala de outra forma, usa <span style="vertical-align:-100%;"><math>...</math></span> e xoga co parámetro de vertical-align ata que obteñas o resultado desexado. Porén, o resultado final depende da configuración do navegador.

Forzar a xeración de imaxes PNG editar

Para forzar que a fórmula se amose como unha imaxe PNG, engade \, (espazo pequeno) ó final da fórmula (onde non será representado). Isto forzará a xeración do PNG se o usuario está no modo «HTML se é moi simple, se non PNG», pero non se está en «HTML se é posible, se non PNG» (sección «Como se amosan as fórmulas» das preferencias de usuario).

Tamén podes usar \,\! (espazo pequeno e espazo negativo, que se cancelan) en calquera lugar dentro das etiquetas <math>...</math>. Isto si forza a xeración do PNG mesmo se o usuario está no modo «HTML se é posible, se non PNG», a diferenza de \,.

Isto pode ser de utilidade para obrigar a xeración de fórmulas nunha demostración consitente, por exemplo, ou para corrixir fórmulas que se amosan incorrectamente en HTML (nun momento dado, a^{2+2} se xeraba cun subliñado sobrante), ou para demostrar como algo se ve en PNG cando normalmente se amosaría como HTML (como nos exemplos anteriores).

Por exemplo:

Sintaxe Tras procesar
a^{c+2}  
a^{c+2} \,  
a^{\,\!c+2}  
a^{b^{c+2}}  Mal coa opción «HTML se é posible, se non PNG»!)
a^{b^{c+2}} \,  Mal coa opción «HTML se é posible, se non PNG»!)
a^{b^{c+2}} \,\!  Ben en todos os casos»!)
a^{b^{c+2}}\approx 5   (debido a \approx, non se necesita \,\!)
a^{b^{\,\!c+2}}  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx \,\!  

Isto probouse coa maioría das fórmulas desta páxina, e parece funcionar perfectamente.

Pode que queras incluír un comentario no código HTML para que outros usuarios non «corrixan» a fórmula quitándoo:

<!-- \,\! é para obrigar a que a fórmula se amose como PNG en vez de como HTML. Por favor non o borres. -->

Exemplos editar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Véxase tamén editar

Ligazóns externas (en castelán) editar

Ligazóns externas (en inglés) editar

Ligazóns externas (en xaponés) editar


  Volver á páxina de axuda.