Alfabeto hebreo

alfabeto empregado polo idioma hebreo
Historia do alfabeto

Idade de Bronce Medio ss –XIX - -XV

Meroítico s. –III.
Xenealoxía completa

O abxad hebreo, algunhas veces denominado mediante a súa forma hebrea alef-bet (אָלֶף-בֵּית), é a serie formada polas consoantes hebreas. Está composto por 22 caracteres, dos cales cinco teñen unha grafía distinta ao final das palabras. Utilízase para escribir o idioma hebreo, o iídix e, en menor medida, o xudeu-español.

O alef-bet é propia e orixinalmente un abxad, é dicir, só contén caracteres consonánticos. A puntuación diacrítica dos masoretas utilízase unicamente como unha axuda na aprendizaxe do idioma, xa que orixinalmente o idioma hebreo -—xa sexa o moderno ou antigo— non a utiliza, é o lector quen a prové. O hebreo arcaico empregouse desde a súa creación até os patriarcas. O hebreo antigo aparece na época dos Reies (Saúl, David, Salomón etc.), e o hebreo cadrado ou moderno aparece por primeira vez no século III a. C.

Letras do alfabeto hebreo editar

Alef Bet Gimel Dalet He Vav Zayin Het Tet Yod Kaf
א א ב ב ג ג ד ד ה ה ו ו ז ז ח ח ט ט י י כ כ
ך ך
Lamed Mem Nun Samekh Ayin Pe Tsadi Qof Resh Shin Tav
ל ל מ מ נ נ ס ס ע ע פ פ צ צ ק ק ר ר ש ש ת ת
ם ם ן ן ף ף ץ ץ

Pronunciación das letras e os seus nomes [1] editar

Letras Nome das letras Pronunciación inglés Pronunciación israelí Pronunciación israelí

(coloquial)

Pronunciación iídix
MW3 Unicode
א Aleph Alef /ˈɑːlɛf/, /ˈɑːlɨf/ /ˈalef/   /ˈalɛf/
בּ Bet Bet /bɛθ/, /beɪt/ /bet/   /bɛɪs/
ב /vɛɪs/
ג Guímel Guímel /ˈɡɪməl/ /ˈɡimel/   /ˈɡimːɛl/
ד Dalet Dalet /ˈdɑːlɨθ/, /ˈdɑːlɛt/ /ˈdalet/ /ˈdaled/ /ˈdalɛd/
ה He He /heɪ/ /he/ /hej/ /hɛɪ/
ו Waw Vav /vɑːv/ /vav/   /vɔv/
ז Zayin Zayin /ˈzaɪ.ɨn/ /ˈzajin/ /ˈza.in/ /ˈzajin/
ח Het Het /hɛθ/, /xeɪt/ /ħet/ /χet/ / χɛs/
ט Tet Tet /tɛθ/, /teɪt/ /tet/   /tɛs/
י Yod Yod /jɔːd/ /jod/ /jud/ /jud/
כּ Kaph rhaf /kɑːf/ /kaf/   /kɔf/
כ /χɔf/
ך   Kaf Final   /rhaf sofit/   /laŋɡɛ χɔf/
ל Lamed Lamed /ˈlɑːmɛd/ /ˈlamed/   /ˈlamɛd/
מ Mem Mem /mɛm/ /mem/   /mɛm/
ם   Mem Final   /mem sofit/   /ʃlɔs mɛm/
נ Nun Nun /nuːn/ /nun/   /nun/
ן   Nun Final   /nun sofit/   /laŋɛ nun/
ס Samek Samek /ˈsɑːmɛk/ /ˈsameχ/   /ˈsamɛχ/
ע Ayin Ayin /ˈaɪ.ɨn/ /ˈʕajin/ /ˈa.in/ /ˈajin/
פּ Pe Pe /peɪ/ /pe/ /pej/ /pɛɪ/
פ /fɛɪ/
ף   Pe Final   /pe sofit/ /pej sofit/ /laŋɡɛ fɛɪ/
צ Tsade Tsadi /ˈsɑːdə/, /ˈsɑːdi/ /ˈtsadi/ /ˈtsadik/ /ˈtsɔdi/, /ˈtsɔdik/, /ˈtsadɛk/
ץ   Tsade Final   /ˈtsadi sofit/ /ˈtsadik sofit/ /laŋɡɛ ˈtsadɛk/
ק Qoph Qof /kɔːf/ /kof/ /kuf/ /kuf/
ר Resh Resh /rɛʃ/, /reɪʃ/ /reʃ/ /rejʃ/ /rɛɪʃ/
ש Shin Shin /ʃiːn/, /ʃɪn/ /ʃin/   /ʃin, sin/
תּ Tav Tav /tɑːf/, /tɔːv/ /tav/ /taf/ /tɔv/, /tɔf/
ת /sɔv/, /sɔf/

Nota: o alfabeto hebreo só emprega consoantes, sendo que as vogais poden ser representadas por acentos diacríticos, chamados Necudot (nicud no singular) ou sinais masoréticos.

Transcrición e transliteración das letras hebreas en galego [2] editar

A utilización das letras non galegas, (j, k, w, e y) debe ser evitada.

Consoantes editar

Letras Transliteración ao alfabeto latino (galego) AFI
א omitido [ʔ], ∅
בּ b [b]
ב v [v]
ג g, gu (antes de e, i) [ɡ]
ד d [d]
ה h [h~ʔ],∅
וו / ו v [v]
ז s [z]
ח gh, h [χ]~[ħ]
ט t [t]
י i [j]
כּ /ךּ c, qu (antes de e, i) [k]
כ / ך gh [χ]
ל l [l]
מ / ם m [m]
נ n [n]
ס s [s]
ע omitido [ʔ]~[ʕ],∅
ּפּ ף p [p]
פ ף f [f]
צ / ץ ts [t͡s]
ק c, qu (antes de e, i) [k]
ר r [ʁ]~[r]
שׁ x [ʃ]
שׂ s [s]
ּת/ת t [t]
Consoantes estranxeiras
ג׳ dx [d͡ʒ]
ד׳ d [ð]
וו / ו u [w]
ז׳ x [ʒ]
צ׳ tx [tʃ]
ת׳ z, c (antes de e, i) [θ]

Vogais editar

Nicud AFI Transliteración ao alfabeto latino (galego)
ָo [ä], (ou [o̞]) a
ַo [ä] a
ֶo [e̞] e
ֵo [e̞], [e̞j] e, ei
ִo [i] i
ֻo [u] u
ְo [e̞], Ø e (omitido a miúdo)
וֹ [o̞] o
וּ [u] u

Notas editar

  1. Even-Shoshan, Avraham (1970). ha-Milon he-ḥadash. Ḳiryat-sefer. 
  2. loc.gov. "Hebrew and Yiddish" (PDF). Consultado o 18 maio 2015. 

Véxase tamén editar

Outros artigos editar