Presidente do Parlamento de Galicia

presidente do Parlamento de Galicia

O cargo de presidente do Parlamento de Galicia é o máximo representante do poder lexislativo dentro da comunidade autónoma. Ostenta a representación da Cámara e é elixido polo Pleno para a totalidade da lexislatura. Preside todos os demais órganos colexiados do Parlamento.

Lista dos presidentes do Parlamento de GaliciaEditar

  1. Antonio Rosón (1981-1986)
  2. Tomás Pérez Vidal (1986-1989)
  3. Vitorino Núñez (1989-1997)
  4. Xosé María García Leira (1997-2005)
  5. Dolores Villarino (2005-2009)
  6. Pilar Milagros Rojo Noguera (2009-2016)
  7. Miguel Ángel Santalices Vieira (2016-actualidade)