Wikipedia:Propiedade do contido

(Redirección desde «Wikipedia:PROP»)

O contido incluído na Wikipedia pode ser editado, usado e redistribuído por calquera. Todo o contido da Wikipedia (artigos, categorías, modelos e outras páxinas) edítanse de forma colaborativa. Ninguén, sen importar a súa habilidade, coñecementos ou reputación dentro da comunidade, ten dereito a actuar coma se fose o dono dunha páxina particular. Unha persoa ou organización obxectivo do tema dun artigo non posúe o artigo, e non ten dereito a ditar o que pode dicir o artigo.

Aínda que os editores nunca poden "posuír" un artigo, é importante respectar o traballo e ideas dos outros editores. Polo tanto, aconséllase precaución ao eliminar ou reescribir grandes cantidades de contido escritas por un só editor, e buscar a colaboración de dito editor.

Ser o principal ou único editor dun artigo non constitúe posesión do mesmo. Os editores que estean familiarizados cun tema particular e en posesión de fontes fiables relevantes adoitan vixiar certos artigos e comentar ou modificar as edicións doutros editores, mentres isto non marxinalize opinións válidas de outros e estean igualmente xustificadas, pero isto non da a posesión dos artigos en si.

Contido en páxinas específicas

editar

Artigos de calidade

editar
Artigo principal: Wikipedia:Artigos de calidade.

Aínda que os artigos de calidade están abertos á edición ao igual que o resto, teñen pasado un proceso de revisión pola comunidade nas votacións correspondentes, onde se revisa que posúan fontes fiables de calidade e verificables, que estean correctamente escritos, sexan neutrais e cumpran os requisitos para ser artigos destacados. As ampliacións de contido e actualizacións nestes artigos son sempre aceptables, sempre que o resultado siga a cumprir os criterios de calidade. Recoméndase precaución ao realizar cambios drásticos nestes artigos de calidade, considerando discutir os cambios moi significativos primeiro na páxina de conversa. Explicar de forma civilizada porqué fontes e políticas apoian unha versión particular dun artigo de calidade non da necesariamente autoría sobre o artigo.

Páxinas de usuario

editar
Artigo principal: Wikipedia:Páxina de usuario.

A Wikipedia da unha ampla liberdade aos usuarios para manexar o seu espazo de usuario. Porén, non son páxinas persoais e os usuarios non son os seus donos. Son parte da Wikipedia e deben servir un propósito dentro do contexto da propia Wikipedia.

Outros usuarios ou bots poden facer edicións en páxinas doutros usuarios, aínda que non sexa habitual. Os casos máis comúns deste tipo de edicións serán por cuestións de mantemento, coma arranxar ligazóns internas mortas ou a páxinas de homónimos, trocar modelos desbotados por outros novos, retirar categorías non pertinentes ou reverter vandalismos. Recoméndase clarificar a acción tomada nas páxinas doutros usuarios no resumo de edición, e de ser necesario na páxina de conversa do usuario afectado.

Marcadores de mantemento de artigos

editar
Artigo principal: Wikipedia:Mantemento.

Os editores que detecten algún tipo de problema nun artigo (falta de referencias, contidos non neutrais, formato non wiki, contido con dereitos de autor etc.) poden engadir o marcador de mantemento correspondente para indicar dito problema no artigo. Estes marcadores non deben retirarse dos artigos ata que os problemas mencionados non estean completamente solucionados. Recoméndase discutir a inclusión ou retirada destes marcadores na páxina de conversa do artigo nos casos disputados para evitar posibles guerras de edicións.