Wikipedia:Homónimos

As páxinas de homónimos na Wikipedia son aquelas que serven para resolver posibles conflitos cando un termo resulta ambiguo. Polo xeral estes termos poden facer referencia a máis dun só tema, que pode ser o principal dun artigo ou un tema secundario cuberto nun artigo cun título distinto. Os homónimos poden aplicarse tamén a títulos que presenten unha falta inherente de precisión e poidan confundir facilmente ao lector.

Os tres propósitos principais do uso de páxinas de homónimos son:

 • O uso concreto de títulos de artigos de maneira que cada tema teña o seu propio título único.
 • Conseguir que as ligazóns internas de termos ambiguos apunten cara o artigo correcto.
 • Asegurar que o lector que procure un temo particular por medio do sistema de procura poida acadar a información sobre ese tema de forma fácil e rápida.

Cando crear páxinas de homónimos editar

As páxinas de homónimos créanse cando existe máis dun artigo cun mesmo termo no título, para axudar ao lector na procura dun tema concreto e na distinción do tema dun artigo en particular. Os títulos considéranse ambiguos cando pode entenderse que se refiren a dous ou máis temas diferentes e poden dar lugar a confusión ou dúbidas.

Os artigos con eses títulos homónimos levan un aviso na cabeceira co modelo {{Outros homónimos}}, que ligan a estas páxinas de homónimos. En casos particulares nos que só dous termos sexan iguais ou moi semellantes, pode ser suficiente empregando o modelo {{non confundir}} en cada un deles para ligar un ao outro.

As páxinas de homónimos non conteñen citas, xa que calquera información contida nestas páxinas estará referenciada na páxina de seu.

Ambigüidades nos títulos editar

Aqueles títulos que sexan totalmente iguais ou moi semellantes para dous ou máis artigos distintos e que dean lugar a equivocacións ou dúbidas sobre o tema tratado en cada un deles, poden dar lugar a que sexa necesario crear unha páxina de homónimos para axudar na súa distinción. Estas igualdades e semellanzas nos títulos poden ocorrer por algunha das seguintes cuestións:

 • Homofonía:Termos non homónimos pero homófonos, que poden dar lugar a enganos ou erros ortográficos. Por exemplo, barón (un título nobiliario) e varón (persoa de sexo masculino).

Tema primario editar

Atallo:
WP:TEMAPRIMARIO

Aínda que unha palabra, nome ou frase poida referirse a máis dun tema, é habitual que un destes temas sexa o tema primario. Nestes casos, este debe ser o artigo que conteña ese título, mentres que os artigos homónimos incluirán no título unha aclaración entre parénteses da forma "título (tema)", e unha páxina de homónimos debe crearse da forma "título (homónimos)", sendo ligada dende tódolos artigos con ese título homónimo co modelo {{Outros homónimos}}. No caso de non existir un tema primario, a páxina de homónimos terá o título simple, e cada un dos temas homónimos levará unha aclaración nos seus correspondentes títulos. A páxina de homónimos deberá incluír o modelo {{Homónimos}} ó comezo da páxina.

Non hai un criterio simple para definir se existe un tema primario, pero hai dous aspectos que se poden ter en consideración para determinalo:

 • Un tema será o primario dun termo con respecto ao uso, cando este tema sexa o máis habitualmente referido ou procurado en comparación co resto de temas homónimos.
 • Un tema será o primario dun termo con respecto ao significado a longo prazo, cando o tema teña unha notoriedade e valor educativo máis lonxevo e significativo que o resto de temas homónimos.

Determinar un tema primario editar

Non hai unha regra concreta para determinar se existe un tema primario para un título e definir cal é ese tema primario. As decisións neste aspecto realízanse entre tódolos editores acadando un consenso en cada caso particular.

Algunhas ferramentas que poden axudar a tomar unha decisións sobre cal é o tema primario dun termo, aínda que sen ser factores determinantes para isto, inclúen:

Resultados editar

Segundo as indicacións anteriormente mencionadas poden darse como resultado dous casos diferentes, nos que os múltiples artigos con títulos homónimos deberían quedar da forma seguinte:

Existe tema primario
 • O artigo "A" é o tema primario, e menciona o artigo "A (homónimos)".
 • O artigo "A (tema 1)" menciona "A (homónimos)".
 • O artigo "A (tema 2)" menciona "A (homónimos)".
...
 • O artigo "A (tema N)" menciona "A (homónimos)".
Non Existe tema primario
 • O artigo "A" é unha páxina de homónimos, xa que non hai tema primario definido.
 • O artigo "A (tema 1)" menciona "A" como páxina de homónimos.
 • O artigo "A (tema 2)" menciona "A" como páxina de homónimos.
...
 • O artigo "A (tema N)" menciona "A" como páxina de homónimos.

Borrado editar

Malia non ser artigos de seu, as páxinas de homónimos poden propoñerse para o seu borrado para discutir se a páxina en si mesma non é necesaria e se debería eliminarse.

Categorías editar

As páxinas de homónimos non son artigos de seu, polo que non deben incluírse en categorías xerais de contido. As páxinas de homónimos inclúense na Categoría:Homónimos. Isto faise automaticamente ao incluír o modelo {{homónimos}} na cabeceira destas páxinas, polo que non é necesario incluír a páxina nesta categoría de forma manual.

Véxase tamén editar

Outras páxinas editar