Panteón de reis de Santo Isidoro de León

O panteón dos reis de León, que se atopa ós pés da basílica de Santo Isidoro de León, é o lugar no que durante a Idade Media recibiron sepultura a maioría dos reis e raíñas do reino de León.

Panteón de reis de Santo Isidoro de León.

É un espazo rectangular con pórtico, de arredor de oito metros de lado, con dous robustas columnas sobre as que se apoian sete arcos que dividen o espazo en tres naves. O ciclo pictórico que adorna os seus muros está considerado unha das obras cume do Románico español.

Personaxes soterrados no panteón editar

Nel atópanse varios sartegos de pedra nos que foron depositados os restos de diversos reis de León e Galicia, así como algúns membros da familia real leonesa. As persoas reais inhumadas aquí foron:

Reis
Raíñas
Infantes