Escola Oficial de Idiomas

rede estatal de escolas de idiomas en España

As Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) de España conforman unha rede de centros oficiais de nivel non universitario dedicados á ensinanza especializada de idiomas modernos. As EOI son centros dependentes das Consellerías de Educación das Comunidades Autónomas e están enmarcadas dentro dos centros de réxime especial.

Fachada da Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra.

Escolas Oficiais de Idiomas en España

editar

En España, os estudos das Escolas Oficiais de Idiomas están regulados pola Lei Orgánica 2/2006 de Educación e o Real Decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo. Esta normativa, substitúe á anterior (B.O.E. 10 de setembro, Ordenación das Ensinanzas correspondentes ó primeiro nivel das Ensinanzas Especializadas de Idiomas), polo Real Decreto 1523/1989, do 1 de decembro (B.O.E. 18 de decembro, Contidos Mínimos do primeiro nivel das Ensinanzas Especializadas de Idiomas Estranxeiros) e polo Real Decreto 47/1992 (Contidos Mínimos do primeiro nivel das Linguas Españolas). Neles establecíase que os estudos de cada idioma estaban divididos en dous ciclos:

 • Ciclo Elemental (3 cursos, de 120 horas de duración mínima cada un).
 • Ciclo Superior (2 cursos, de 120 horas de duración mínima cada un).

A Lei Orgánica 10/2002, do 23 de decembro, de Calidade na Educación (B.O.E. 24 de decembro) modificou esta situación, adaptándoa ó actual esquema de tres niveis:

 • Nivel Básico
 • Nivel Intermedio
 • Nivel Avanzado

Os idiomas actualmente (2006) impartidos nas E.O.I. son os da lista que aparece a continuación, de acordo coa información que subministra o Ministerio de Educación, pero na práctica non se poden encontrar ensinanzas de todos estes idiomas en todas as E.O.I.

Poden inscribirse nas EOI as persoas que acabaran o primeiro ciclo da Educación Secundaria Obrigatoria E.S.O. o equivalente (Graduado Escolar, Certificado de Escolaridade ou Certificado de Estudos Primarios), polo que as EOI ofrecen estudos non universitarios de lingua estranxeira para adolescentes e adultos. España é o único país da Unión Europea que dispón dunha institución de ensino público, que ademais outorga títulos oficiais ó acabar os estudos, con esta finalidade.

As Escolas Oficiais de Idiomas enfróntanse nestes momentos a diversos retos para mellorar e harmonizar as súas ensinanzas coas que se ofrecen noutras institucións europeas. Entre eses retos destacan:

 • A elaboración de currículos que desenvolvan os contidos mínimos do Real Decreto 1523/1989.
 • A harmonización das probas de nivel e dos exames libres realizados nas diferentes E.O.I., que xa fora iniciada nalgunhas Comunidades Autónomas.
 • A adaptación das súas ensinanzas ó Marco Común de Referencia Europeo para a Aprendizaxe, a Ensinanza e a Avaliación de Linguas Estranxeiras.[1]

A inexistencia dun marco normativo estable provocou numerosos problemas entre os usuarios matriculados nas Escolas Oficiais de Idiomas, xa que existen distintas normativas que non foron aprobadas e a pesar diso están utilizándose como referencia para a matriculación dos alumnos (como no caso do Borrador de Decreto do Goberno Valenciano, utilizado como referencia para a transición entre os planos de estudos e a matriculación do alumnado).

Escolas Oficiais de Idiomas en Galicia

editar

O ensino de idiomas en Galicia, orixinalmente competencia do Estado, en 1981 pasa a ser competencia da comunidade autónoma galega porque así o establece o artigo 31 do Estatuto de Autonomía de Galicia.[2] A Escola Oficial de Idiomas que existe naquel intre en Galicia, a da Coruña, é transferida á comunidade autónoma galega polo Real Decreto 1.763/1982.[3] Posteriormente o goberno galego crea máis Escolas, ata chegar ás once Escolas Centrais e vinte e sete Seccións que existen na actualidade.

En Galicia hai 11 Escolas Oficiais de Idiomas. Estas localízanse nas 7 grandes cidades: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela e tamén nos concellos de Monforte de Lemos, Viveiro, Ribadeo e Vilagarcía de Arousa.

A EOI da Coruña foi a primeira de Galicia, creada por decreto do Ministerio de Educación e Ciencia de España en decembro de 1968[4] e que comezou a funcionar en 1974.[5][6] En 1987 por diferentes decretos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia creáronse as EOI das outras tres capitais de provincia: de Lugo (en xuño)[7], de Pontevedra (en xullo)[8][9] e de Ourense (en setembro).[10][11] Posteriormente por outros decretos creáronse as EOI de Vigo en 1988,[12] de Ferrol en 1989[13] e de Monforte de Lemos en 1991.[14] Xa nos anos 2000 creáronse en 2001 as EOI de Santiago de Compostela[15] e de Viveiro,[16] en 2002 a de Ribadeo[17] e finalmente en 2005 a de Vilagarcía de Arousa.[18] A maior parte destas escolas tamén contan con extensións, ou seccións, que imparten cursos en institutos de titularidade pública en horario de tarde. A EOI, de Santiago de Compostela conta con seccións en Negreira, Noia, Ordes, Ribeira e Sar[19], e a de Pontevedra con seccións na Estrada, Lalín e o instituto Valle-Inclán, tamén en Pontevedra[20]. As seccións ofertan cursos en inglés, aínda que algunha tamén oferta cursos de francés.[21][22]

Os cursos de lingua galega ademais de nos centros de Galicia ofrécense nos de Ponferrada (61 matriculados en 2015/16[23]) e Madrid.

No curso 2016/17 as diferentes escolas de idiomas de Galicia contaban con 26.025 matriculados. Por idiomas o inglés é o que contaba con maior número de alumnos 16.966, seguido do francés 3.061, o alemán 1.885, o italiano 1.365, o portugués 1.129, o galego 539, o xaponés 449, o chinés 310, o español para estranxeiros 176, o árabe 89 e o ruso 56[24].

 1. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación no Instituto Cervantes (en castelán).
 2. Estatuto de Autonomía de Galicia na web da Xunta de Galicia.
 3. Real Decreto 1763/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de educación no BOE (en castelán).
 4. "Decreto 3226/1968, de 26 de diciembre, por el que se crean cuatro Escuelas Oficiales de Idiomas en Alicante, La Coruña, Málaga y Zaragoza." (PDF). Boletín Oficial del Estado (en castelán). 14 de xaneiro de 1969. 
 5. "La Escola de Idiomas ofrecerá nivel superior de gallego, portugués y francés". La Voz de Galicia (en castelán). 11 de xuño de 2019. 
 6. "La Escola Oficial de Idiomas repasa sus más de 100 años de historia". La Voz de Galicia (en castelán). 24 de marzo de 2014. 
 7. "DECRETO POLO QUE SE CREA A ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUGO.". Diario Oficial de Galicia. 23 de xuño de 1987. 
 8. "DECRETO POLO QUE SE CREA A ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE PONTEVEDRA.". Diario Oficial de Galicia. 2 de xullo de 1987. 
 9. "La Xunta aprueba la creación de la Escuela Oficial de Idiomas de Pontevedra". La Voz de Galicia (en castelán). 7 de xullo de 2017. 
 10. "DECRETO POLO QUE SE CREA A ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS EN OURENSE.". Diario Oficial de Galicia. 15 de setembro de 1987. 
 11. "La Escola Oficial de Idiomas tendrá seis nuevas aulas". La Voz de Galicia (en castelán). 29 de xullo de 2017. 
 12. "DECRETO POLO QUE SE CREA A ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS NA CIDADE DE VIGO, PROVINCIA DE PONTEVEDRA.". Diario Oficial de Galicia. 27 de maio de 1988. 
 13. "DECRETO POLO QUE SE CREA UNHA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS EN FERROL, PROVINCIA DA CORUÑA.". Diario Oficial de Galicia. 13 de novembro de 1989. 
 14. "DECRETO 351/1991, do 17 de outubro, polo que se crea unha escola oficial de idiomas en Monforte de Lemas (Lugo).". Diario Oficial de Galicia. 24 de outubro de 1991. 
 15. "DECRETO 104/2001, do 3 de maio, polo que se crea a Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela (A Coruña).". Diario Oficial de Galicia. 18 de maio de 2001. 
 16. "DECRETO 105/2001, do 3 de maio, polo que se crea a Escola Oficial de Idiomas de Viveiro (Lugo).". Diario Oficial de Galicia. 18 de maio de 2001. 
 17. "DECRETO 305/2002, do 31 de outubro, polo que se crea a Escola Oficial de Idiomas de Ribadeo (Lugo).". Diario Oficial de Galicia. 13 de novembro de 2002. 
 18. "DECRETO 180/2005, do 16 de xuño, polo que se crea a Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).". Diario Oficial de Galicia. 29 de xuño de 2005. 
 19. "Seccións | EOI de Santiago de Compostela". www.edu.xunta.gal. Consultado o 2023-06-21. 
 20. "Seccións | Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra". www.edu.xunta.gal. Consultado o 2023-06-21. 
 21. "Profesorado do departamento de francés - Noia | EOI de Santiago de Compostela". www.edu.xunta.gal. Consultado o 2023-06-21. 
 22. "Sección de Lalín (IES Ramon Mª Aller Ulloa) | Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra". www.edu.xunta.gal. Consultado o 2023-06-21. 
 23. Lenguas cooficiales: gallego y euskera en Castilla y León, periodistas-es.com, 23 de xaneiro de 2016
 24. Máis de 26.000 persoas estudan no curso 2016/17 ensinanzas regradas nas escolas oficiais de idiomas e nas súas seccións, edu.xunta.gal

Véxase tamén

editar

Ligazóns externas

editar