D

letra do alfabeto galego

O D (de) é a cuarta letra do alfabeto galego, e representa os fonemas oclusivo dental sonoro /d/ e aproximante dental sonoro /ð/.

Abecedario
Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Ll
Mm Nn Ññ Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Xx Zz
 Non galego: Çç - Jj - Kk - Ww - Yy 

Historia

editar

A letra D ten a súa orixe na escrita hierática exipcia. O seu ancestral máis antigo recibiu o nome de deret (man). Cando foi adoptado no alfabeto fenicio pasou a chamarse daleth (porta). No alfabeto grego recibiu o nome de Delta (Δ, δ). No alfabeto etrusco e o alfabeto latino usouse tamén o delta, dándolle o deseño actual.

Xeroglífico exipcio
[porta]
Protosemítíco
[Dal, Daleth]
Fenicio
[Daleth]
Grego
[Delta]
Etrusco
[D]
Latín
[D]
O31
          

Outras representacións

editar

No alfabeto fonético aeronáutico asígnaselle a palabra Delta. No código Morse é — ·· .

Outros significados

editar

Véxase tamén

editar

Entradas da enciclopedia que comezan por D

Outros artigos

editar