R

letra do alfabeto galego

O R (erre) é a décimo sétima letra do alfabeto galego, e representa o fonema /r/ (vibrante múltiple alveolar sonora, ao comezo dunha palabra ou antes ou despois dunha consoante) ou o fonema /ɾ/ (vibrante simple alveolar sonora, en posición intervocálica ou detrás de consoante).

Abecedario
Aa Bb Cc Dd Ee
Ff Gg Hh Ii Ll
Mm Nn Ññ Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Xx Zz
 Non galego: Çç - Jj - Kk - Ww - Yy 

Historia editar

O semítico Rêš (testa) mudou en grego para Ρω (Rô). O valor do son /r/ mantívose no grego, no etrusco e no latín.

Véxase tamén editar