Calva da Viña, San Xurxo de Sacos, Cerdedo-Cotobade