ADN recombinante

O ADN recombinante é o resultado do uso de diversas técnicas que os biólogos moleculares utilizan para manipular as moléculas de ADN e difire da recombinación xenética en que ocorre sen intervención dentro da célula. O proceso consiste en tomar unha molécula de ADN dun organismo, sexa virus, planta ou bacteria e no laboratorio manipulala e poñela de novo dentro doutro organismo. Isto pódese facer para estudar a expresión dun xene, para producir proteínas no tratamento dunha doenza xenética, vacinas ou con fins económicos e científicos.