Dinastía Paleólogo

A familia Paleólogo (en grego: Παλαιολογος, pl. Παλαιολογοι) foi a última dinastía reinante no Imperio bizantino. Trala Cuarta Cruzada, varios membros da familia fuxiron a Nicea onde se fixeron cun imperio no exilio na devandita cidade. Miguel VIII Paleólogo converteuse en emperador en 1259 e reconquistou Constantinopla en 1261. Os descendentes de Miguel VIII reinaron ata a caída de Constantinopla en 1453, a dinastía máis lonxeva na historia bizantina.

O lema familiar era Basileus Basileon, Basileuon Basileuonton (“Rei de reis, que reina sobre os que reinan”). Debido aos seus enlaces matrimoniais con familias de Occidente, os Paleólogo foron a primeira familia imperial bizantina en utilizar escudo de armas ao modo occidental: usaron tanto a aguia imperial bicéfala en sabre sobre campo de ouro, como un campo de goles cunha cruz con catro “Bes” en ouro nos cuarteis.

Editar

En orixe, tratábase dunha familia da nobreza media de Macedonia (Grecia) de antiga estirpe (Xurxo Paleólogo era amigo de Aleixo I Comneno), pero as súas xeracións máis antigas son descoñecidas. O primeiro en casar con algunha familia imperial foi un Aleixo Paleólogo, cuxa esposa foi unha neta de Zoe Ducas, filla máis nova de Constantino X, e de Adriano Comneno, irmán máis novo do emperador Aleixo I. Outro Aleixo Paleólogo casou con Irene Angelina, filla máis vella de Aleixo III Anxo e Eufrosine Camatera. A filla de Aleixo e Irene, Teodora Paleologina casou co seu primo Andrónico Paleólogo, que descendía de Zoe. Esta parella sería a orixe da dinastía imperial: o seu fillo foi o emperador Miguel VIII.

Táboa xenealóxicaEditar

Nicéforo Paleólogo
│
├──> Nicolás Paleólogo
│
└──> Xurxo Paleólogo
   x Ana Ducas (1068-1110..35)
   │
   ├──> Aleixo Paleólogo
   │  x Ana Comnena
   │  │
   │  └──> Xurxo Comneno, sebastos
   │     │
   │     └──> Aleixo
   │       x Irene Angelina, filla de Aleixo III Anxo
   │       │
   │       └──> Teodora Paleologina (ver máis abaixo)
   │          x Andrónico Paleólogo, gobernador de Tesalónica (ver máis abaixo)
   │
   └──> Nicéforo Paleólogo
     │
     └──> Miguel Comneno
        │
        └──> Aleixo
          x Irene Comnena
          │
          └──> Andrónico Paleólogo, gobernador de Tesalónica (ver máis arriba)
             x Teodora Paleologina (ver máis arriba)
             │
             └──> Miguel VIII Paleólogo (1224-1282) (emp. 1261-1282)
               x Teodora
               │
               ├──> Andrónico II Paleólogo (1258-1332) (emp. 1282-1328)
               │   x 1) Ana († 1281) filla de Estevo V de Hungría
               │   x 2) Iolanda de Montferrato (1274-1317)
               │  │
               │  ├─1> Miguel (IX) (1278-1320) (co-emp. 1294-1320)
               │  │  x Rita (1278-1333), filla de León III de Armenia
               │  │  │
               │  │  ├──> Andrónico III Paleólogo (1296-1341) (emp. 1328-1341)
               │  │  │  x 1) Adelaida de Brunswick-Grubenhagen (h. 1293-1324)
               │  │  │  x 2) Ana de Savoia (h. 1306-1365/66)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─2> María (1330-?)
               │  │  │  │  x Miguel Asen, tsar de Bulgaria (m. 1354)
               │  │  │  │
               │  │  │  └─2> Xoán V Paleólogo (1332-1391) (emp. 1341-1376 e 1379-1391)
               │  │  │     x Helena Cantacuzena (1333-1396)
               │  │  │     │
               │  │  │     ├──> Andrónico IV Paleólogo (1348-1385) (emp. 1376-1379)
               │  │  │     │  x María de Bulgaria
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  └──> Xoán VII Paleólogo (1370-1408) (emp. 1390)
               │  │  │     │
               │  │  │     ├──> Manuel II Paleólogo (1350-1425) (emp. 1391-1425)
               │  │  │     │  x Helena Dragas (1376-1450)
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Xoán VIII Paleólogo (1392-1448) (emp. 1425-1448)
               │  │  │     │  │  x 1) Anna de Kíiv (1393-1417)
               │  │  │     │  │  x 2) Sofía de Montferrato (1396-1437) (ver máis abaixo)
               │  │  │     │  │  x 3) María Comnena de Trebisonda (m. 1439)
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Teodoro, déspota de Morea (1396-1448)
               │  │  │     │  │  x Cleofas Malatesta
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  └──> Helena Paleologina (1428-1458)
               │  │  │     │  │     x Xoán II de Chipre
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Andrónico (1400-1429), déspota de Tesalónica
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Constantino XI Dragasés (1405-1453) (emp. 1449-1453)
               │  │  │     │  │  x 1) Magdalena Tocco (m. 1429)
               │  │  │     │  │  x 2) Catalina Gattilusio (m. 1442)
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Demetrio (1406/07-1470), déspota de Morea
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  └──> Tomé (1409-1465), déspota de Morea
               │  │  │     │     x Catalina Zaccaria
               │  │  │     │     │
               │  │  │     │     ├──> Andrés (m. 1502)
               │  │  │     │     │
               │  │  │     │     └──> Sofía
               │  │  │     │       x Iván III, Gran duque de Moscova
               │  │  │     │
               │  │  │     └──> Teodoro, déspota do Peloponeso (c. 1355-1407)
               │  │  │
               │  │  ├──> Ana (m. 1320)
               │  │  │  x 1) Tomé Anxo, déspota de Epiro (m. 1318)
               │  │  │  x 2) Nicolás Orsini, conde de Cefalonia
               │  │  │
               │  │  └──> Teodora
               │  │     x 1) Teodoro Svetoslav Tsar de Bulgaria (m. 1321)
               │  │     x 2) Miguel III de Bulgaria (n. 1330), Tsar de Bulgaria
               │  │
               │  ├─1> Constantino, déspota de Tesalónica
               │  │
               │  ├─2> Xoán (1286-1307), déspota de Tesalónica
               │  │
               │  ├─2> Teodoro I de Montferrato (1291-1338)
               │  │  │
               │  │  ├──> Xoán II de Montferrato (1313-1372) marqués de Montferrato
               │  │  │  │
               │  │  │  ├──> Odón II Secondotto de Montferrato (1358-1378) marqués de Montferrato
               │  │  │  │
               │  │  │  ├──> Xoán III de Montferrato (1360-1381) marqués de Montferrato
               │  │  │  │
               │  │  │  └──> Teodoro II de Montferrato (1363-1418) marqués de Montferrato
               │  │  │     │
               │  │  │     ├──> Xoán-Xaime de Montferrato (1395-1445) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Xoán IV de Montferrato (1413-1464) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Guillerme VIII de Montferrato (1420-1483) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  └──> Branca
               │  │  │     │  │     x Carlos I de Savoia
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Bonifacio III de Montferrato (1424-1494) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  ├──> Guillerme IX de Montferrato (1486-1518) marqués de Montferrat
               │  │  │     │  │  │  │
               │  │  │     │  │  │  ├──> Bonifacio IV de Montferrato (1512-1530) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │  │  │
               │  │  │     │  │  │  ├──> María (1508-1530)
               │  │  │     │  │  │  │  x Federico II Gonzaga duque de Mantua 
               │  │  │     │  │  │  │
               │  │  │     │  │  │  └──> Margarita (1510-1566)
               │  │  │     │  │  │     x Federico II de Mantua
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  └──> Xoán-Xurxo de Montferrato (1488-1533) abade de Luciedo
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  └──> Amadea de Montferrato (1429-1440)
               │  │  │     │     x Xoán II de Chipre
               │  │  │     │
               │  │  │     └──> Sofía x Xoán VIII Paleólogo (ver máis arriba)
               │  │  │
               │  │  └──> Iolanda x Aymon de Savoia
               │  │
               │  └─2> Simonis
               │     x Estevo Urosh II de Serbia (m. 1321)
               │
               ├──> Irene
               │  x Xoán Asen III, Tsar de Bulgaria (m. 1302)
               │
               ├──> Eudoxia (m. 1302)
               │  x Xoán II Comneno de Trebisonda (m. 1297)
               │
               └──> Teodora
                  x David VI de Xeorxia (m. 1293)

Editar

 1. Miguel VIII Paleólogo 1259-1282 (en Nicea, e en Constantinopla a partir de 1261).
 2. Andrónico II Paleólogo (1282-1328, coemperador: Miguel (IX) Paleólogo en 1294-1320).
 3. Andrónico III Paleólogo (1328-1341).
 4. Xoán V Paleólogo (1ª parte: 1341-1376, coemperador: Xoán VI Cantacuzeno 1341-1355).
 5. Andrónico IV Paleólogo (1376-1379).
 6. Xoán V Paleólogo (2ª parte: 1379-1391).
 7. Xoán VII Paleólogo (1390).
 8. Manuel II Paleólogo (1391-1425).
 9. Xoán VIII Paleólogo (1425-1448).
 10. Constantino XI (1448-1453) - último emperador bizantino.