Secretariado das Nacións Unidas

O Secretariado Xeral das Nacións Unidas é o órgano administrativo cuxo titular é a máxima representación diplomática das Nacións Unidas. Entre as súas competencias atópase a de convocar o Consello de Seguridade, a Asemblea Xeral, o Consello Económico e Social e outros organismos da ONU. A Carta das Nacións Unidas declara que quen traballen nesta deben asegurar "o máis alto grao de eficiencia, competencia e integridade" tratando que exista a máis ampla representación xeográfica

O Secretario Xeral é nomeado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas a recomendación do Consello de Seguridade. Este é un dos aspectos criticados da organización, que non realiza unha elección directa polos cidadáns do mundo.

O seu mandato ten unha duración de cinco anos podendo ser reelixido ao finalizar este. Está asistido por múltiples colaboradores en todo o mundo e entre as súas obrigacións atópanse a axuda á resolución de conflitos internacionais, administrar operacións en prol do mantemento da paz, organizar conferencias internacionais e reunir información na implementación de medidas tomadas polo Consello de Seguridade.

Secretarios Xerais de Nacións UnidasEditar

Véxase taménEditar