Consello Económico e Social das Nacións Unidas

O Consello Económico e Social das Nacións Unidas (ECOSOC) presta axuda á Asemblea Xeral na promoción da cooperación e o desenvolvemento sociais e económicos no ámbito internacional. O ECOSOC está formado por 54 membros, que son elixidos pola Asemblea Xeral por un período de tres a nos. A pesar de que todos os membros da Asemblea poden ser elixidos, nos últimos anos ten habido unha tendencia cara os países do "primeiro mundo". O presidente ocupa o seu posto durante un ano, e acostuma proceder dun dos países máis pequenos do ECOSOC. Cada membro do Consello ten dereito de voto, as decisións tómanse por maioría.

ECOSOC