Os trens Rexional, pertencentes á Unidade de Negocio Media Distancia Renfe, son os encargados de comunicar a maior parte dos concellos que posúen ferrocarril de cada provincia coa capital provincial ou autonómica, dentro dun raio de acción máximo de 300 km, con algunhas e contadas excepcións.

Tren da serie 440 -antigamente dedicados a servizos de Proximidades-, estacionada en Vitoria.
Tren da serie 596, tamén chamados Tamagochi.
Tren da serie 432 (antigamente Electrotrens) en Pancorbo.
Tren da serie 440R (Trens 440 Reformados) en Valladolid-Campo Grande.

Prestacións editar

Renfe Rexional é a marca comercial que Renfe Operadora utiliza para ofrecer servizos rexionais dependentes do citado área de Renfe Media Distancia. Non existe a clase preferente, a cafetería nin a reserva de praza, podéndose viaxar de pé en caso de haber máis viaxeiros que prazas sentadas. Existe unicamente a 2ª clase. Este servizo é un punto medio entre un tren de Proximidades e un Rexional Exprés, que é a categoría inmediatamente superior, con menos paradas, e algunha prestación máis.

Estes trens efectúan numerosas paradas para intercomunica-la maior parte das localidades atravesadas polo ferrocarril entre si e coa capital provincial. Existen servizos de Media Distancia de tipo Rexional en tódalas cidades españolas, a excepción dos territorios insulares e a cidade de Bilbao. Algúns, co paso do tempo, cambiaron a denominación comercial, pero o seu esquema de paradas aseméllase á dos trens que circulan como Rexional, caso dos R-598 Sevilla-Málaga ou Sevilla-Almería.

A frecuencia dos servizos pode variar de entre os 30 e 60 min como é o caso do percorrido entre Ávila e Madrid ou existir un único tren ao día por sentido, caso de Valladolid - Póboa da Seabre.

Material móbil editar

Os trens utilizados son os seguintes:

 • Diésel:
 • Eléctricos:
  • 432 (posúe asentos de 1ª clase pero non se cobran como tal)
  • 440R
  • 446 (como rexional cadenciado)
  • 447 (como rexional cadenciado, lince e exprés)
  • 470

Rexional Lince editar

Os trens Rexional Lince, que actualmente son denominados simplemente Rexional ou foron reconvertidos a Rexional Exprés, son trens de fin de semana, que parten das cidades grandes (Madrid) os venres pola tarde cara ás distintas cidades ou localidades españolas, para regresa-los domingos pola tarde.

O tipo de tren a utilizar é dos seguintes modelos:

Rexional cadenciado editar

Denomínase así a un servizo Rexional que efectúa parada en todas as estacións dun núcleo de Cercanías Renfe aceptando viaxeiros con billete de proximidades entre as mesmas. En núcleos como Proximidades Madrid ou Rodalies Barcelona non se distinguen fisicamente dun tren de proximidades porque son as mesmas unidades (440R, 447 ou 450). En núcleos como Proximidades Valencia ou Proximidades Cádiz, os trens están pintados con cores de Media Distancia, usándose 440R/470 en Cádiz e 592 en Valencia.

As rutas de rexional cadenciado que existen actualmente son:

Véxase tamén editar