Os trens Rexional Exprés, pertencentes á Unidade de Negocio Media Distancia Renfe, son os encargados de comunicar de forma rápida os principais municipios de cada provincia coa capital provincial, autonómica ou estatal. A diferenza cos trens de Media Distancia marcados como Rexional estriba en que nestes últimos non existe a reserva de praza. Orixinalmente os Rexional Exprés caracterizábanse tamén por ter menos paradas, regra que xa non adoita cumprirse.

Tren da serie 470, a Madrid
Tren da serie 596, tamén chamados Tamagochi
Tren da serie 432 -antigamente denominados Electrotrens-, en Pancorbo

Parque móbil que presta o servizo por rexións editar

Os trens que utiliza Renfe Operadora para os servizos Rexional Exprés adoitan ser convois de mediana idade, procedentes dos servizos de Proximidades Renfe, ou, máis habitualmente, de Longa Distancia.

En todos os casos son trens autopropulsados, como automotores, ou Ou.T. (Unidade de Tren); en ningún caso préstanse estes servizos co clásico concepto de tren, de locomotora que arrastra uns coches de viaxeiros. Normalmente as liñas polas que circulan servizos como Rexional Exprés están electrificadas. As liñas non electrificadas adoitan ter servizos denominados TRD ou R-598 equivalentes en certa medida ao Rexional Exprés.

En certas Comunidades Autónomas peninsulares non existe este servizo, como é o caso de Galicia, Asturias e Cantabria. Tampouco existe nas illas xa que non ten Adif infraestruturas nelas.

En Andalucía editar

Os trens aquí denomínanse Andalucía Exprés. Circulan servizos con esa denominación polas liñas A-1, A-2, A-4 e A-7 da serie 470.

En Aragón editar

Só circulan como Rexional Exprés unidades autopropulsadas eléctricas polas liñas R-28, R-32, R-42 e R-43 das series 432, 470, 444 e 448.

En Cataluña editar

Os trens aquí denomínanse Catalunya Exprés. Poden ser unidades diésel ou eléctricas autopropulsadas.

Diesel: liña Ca-7, explotada por FGC.

Eléctricos: liñas Ca-1, Ca-2, Ca-3, Ca-4a, Ca-4b e Ca-6.

En Castela e León editar

En tempos denomináronse Castela e León Exprés, pero recuperaron o nome orixinal por non ser exclusivas varias liñas desta comunidade autónoma. Só circulan coa denominación Rexional Exprés unidades eléctricas autopropulsadas polas liñas R-22, R-23 e R-27 das series 432, 440R e 470. Os percorridos habituais son dous: Madrid-Vitoria e Madrid-León.

En Castela-A Mancha editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés nas liñas R-7, R-8 e R-10 das series 470 e 592.

En Estremadura editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés na liña R-10 da serie 592.

Na Rioxa editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés na liña R-28 da serie 432.

En Madrid editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés nas liñas R-8, R-9, R-10 e R-22 das series 592 e 470

En Murcia editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés na liña L-1 da serie 592.

En Navarra editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés na liña R-32 das series 432 e 440.

No País Vasco editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés nas liñas R-27, R-28, R-31 e R-32 das series 432, 440 e 470.

Na Comunidade Valenciana editar

Circulan trens coa denominación Rexional Exprés nas liñas L-1, L-2, L-3 e L-7 das series 592 e 470.

Prestacións editar

Os trens que prestan servizo Rexional Exprés son, en xeral, máis económicos que os de Longa Distancia, e en moitos casos, con tempos de viaxe similares. Efectúan parada en municipios de máis de 1.000 habitantes, teñen clase única (2ª), permiten o transporte de bicicletas, contan con megafonía interior e algúns levan unha máquina autoventa.

A velocidade máxima dos trens oscila entre 120 km/h e 160 km/h segundo o tipo de tren:

  • Serie 592: 120 km/h
  • Series 592-200, 432 e 440: 140 km/h
  • Serie 448: 160 km/h

En moitos casos, o billete pode adquirirse no propio tren (no caso de que a estación de subida non dispoña de venda de billetes). Pode comprar o billete cunha antelación máxima de 15 días.

A capacidade dos trens é duns 80 asentos por coche, aínda que tamén se aceptan viaxeiros de pé.

Véxase tamén editar