Historia Compostelá

Miniatura representando o descubrimento do sepulcro do apóstolo Santiago polo bispo Teodomiro, cun anxo incensando e indicando cal é.
"Pasados os quince días establecidos, os aragoneses entregan o castelo á raíña. Ouh!, canta e que excelente gloria militar proporcionou aos galegos aquel día en que o Batallador aragonés se retirou ante eles! Pero moito máis excelente e máis alegre foi cando a valorosa forza de Galicia protexeu a Castela e aos seus cabaleiros do ataque dos inimigos e obrigou a entregar o castelo do aragonés. Ouh vergoña! Os casteláns precisan forzas alleas e son protexidos pola audacia dos galegos! Que será deses covardes cabaleiros cando marche o exército de Galicia, o seu escudo e protección?".
—Extracto da Historia Compostelá, Libro I, Capítulo 90.[1]

De rebus gestis D. Didaci Gelmirez, primi Compostellani Archiepiscopi, Historia Compostellana ou Historia Compostelá é unha obra latina escrita a partir de 1109 dentro do círculo do, primeiro bispo e despois a partir do ano 1120, arcebispo de Santiago de Compostela Diego Xelmírez.

DescriciónEditar

A finalidade da obra é rexistrar os feitos realizados por Xelmírez para engrandecer a sé apostólica e dá unha perspectiva dende Galicia dos sucesos que acontecen no seu tempo, constituíndo deste xeito unha fonte historiográfica de gran valor ao incluír documentos históricos no propio texto.

A Historia Compostellana abrangue entre os anos 1100 e 1139 e contense en tres libros, o primeiro redactor foi Nuno Afonso, cóengo da catedral de Santiago, que comezou o traballo logo da morte do rei Afonso VI (1109), aínda que contou con varios colaboradores, principalmente Hugo (cóengo compostelán que sería bispo do Porto, de orixe francesa) e Xiraldo de Beauvais, amigos persoais de Xelmírez. Xiraldo escribíu a maior parte da historia, continuando o labor a partir do ano 1120. Outros colaboradores foron Pedro Anaia e posibelmente, Rainerio o magister.

Consérvanse diversos manuscritos da Historia Compostellana, os máis importantes os custodiados na biblioteca da Universidade de Salamanca (ms. S, séc. XIII) e no Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago de Compostela (ms. A, séc. XIV).

NotasEditar

Véxase taménEditar

BibliografíaEditar

  • Reilly, Bernard F. (1969): "The 'Historia Compostelana: The Genesis and Composition of a Twelfth-Century Spanish 'Gesta," in Speculum nº 44: pp 78–85
  • Souto Cabo, José António (2018): «Liber registri Didaci secundi. Sobre a tradição manuscrita medieval da História Compostelana», Madrygal, pp. 239-271.

Ligazóns externasEditar