Foralismo

O foralismo é unha doutrina política baseada na reivindicación de competencias administrativas derivadas dos antigos foros e leis dos distintos territorios de España. Desta idea nútrense varios movementos, desde algúns con ideas avanzadas sobre a sociedade ata outros con ideas tradicionalistas.