Esterilización (procedemento cirúrxico)

A esterilización é unha técnica cirúrxica que deixa a un home ou unha muller sen posibilidade de reproducirse. Trátase dun método de control da natalidade (para causas non cirúrxicas de esterilidade, véxase infertilidade).

Os métodos comúns de esterilización son:

Outros procedementos para conseguir a esterilidade, son:

  • A histerectomía nas mulleres. O útero extírpase cirurxicamente, de maneira permanente, para evitar o embarazo e algunhas enfermidades, como o cancro de útero.
  • A castración nos machos. Os testículos extírpanse cirurxicamente. Isto utilízase con frecuencia para a esterilización dos animais, para conseguir vantaxes como a docilidade, a forte redución do impulso sexual e o máis rápido aumento de peso (que é desexábel nalgúns casos, por exemplo para acelerar a produción de carne).